Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2012 > Číslo 5 > Knihy 5/12

<

Knihy 5/12

Povídky Martina Bútory

Martin Bútora bol koncom 60. rokov redaktorom študentských a kultúrnych časopisov Echo, Reflex a Kultúrny život, stál pri zrode Verejnosti proti násiliu. V rokoch 1990–1992 pracoval ako poradca prezidenta V. Havla v oblasti ľudských práv a neskôr založil bratislavský Inštitút pre Verejné otázky a stal sa jeho prvým prezidentom. Istý čas pôsobil ako slovenský veľvyslanec v USA. Okrem sociologických štúdií vydal knihy OdklínanieDruhý dych, ktorých hlavnými témami je zahraničná politika, občianska spoločnosť, demokracia a kultúra v širšom zmysle slova. Väčšina z jedenástich poviedok zo súboru Skok a kuk vyšla v knihách Ľahkým perom (1987) a Posolené v Ázii (1990) vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, ostatné prózy autor publikoval v časopisoch, a to i samizdatových, tri pod pseudonymom. Priestorom textov, reflektujúcich filozofiu, literatúru a politické reálie, sú 60. roky, normalizácia i obdobie po Novembri '89. Texty občas pripomínajú esej, reportáž, či dokonca beletrizovaný odborný článok s viacerými citátmi. Bútora opakovane vstupuje do dejov. Usmerňuje a urýchľuje ich tok, hodnotí a vyhodnocuje, čo sa udialo a povedalo, avizuje pravdepodobný vývoj udalostí, stavia ďalšie a nové kulisy, zachovávajúc vernosť osvedčeným kompozičným schémam. Okrem toho, že hravo, zavše až márnivo kombinuje a fabuluje, sústavne predkladá dôkazy o tom, že je suverénny rozprávač, zručný štylista, svetovou lektúrou poučený čitateľ a vnímavý pozorovateľ so schopnosťou i v nevľúdnych a sivých časoch vydolovať poctivý kus poézie. Napríklad: „Dážď bol jemný, drobulinký a teplý, akoby vedel, že iba v takejto nežnej forme sa môže opätovne votrieť do priazne veľkej vody, z ktorej pochádzal a z ktorej cez deň unikal a vydával sa na oblačné prechádzky“ – Banálna poviedka, strana 20.

Martin Bútora: Skok a kuk, Slovart, Bratislava 2011, 294 s.

-mah-

Fejetony Ivana Klímy

Kniha fejetonů je autorovým vlastním výběrem z článků, které po několik let vycházely v Lidových novinách a v měsíčníku Xantypa. Patrně nejvíce se čtenáři vryjí do paměti ty, které jsou variacemi na určité téma. Ústředními tématy jsou pro autora především otázka, zločinu, viny a trestu, problém kritérií hodnoty uměleckého díla – je uměním vše, co vytvořil umělec a kdo je vůbec umělec –, nesmyslné poangličťování češtiny, neblahý vývoj špičkového sportu, problematické perspektivy civilizace založené na neustálém růstu. Vtipně psané texty tak většinou nevyvolají právě veselou náladu, povzbuzují však k zamyšlení a zaujetí vlastního postoje.

Ivan Klíma: Jak se nestát vrahem, Academia, Praha 2012, 165 s., cena 250 Kč

-jn-

Češi a Slováci ve 20. století

Jako doporučení by stačilo napsat: Jan Rychlík vydal tlustou knihu o česko-slovenských vztazích. Ač podtitul vymezuje téma až rokem vypuknutí první světové války, najdeme na počátku dost důležitých pojednání o „prehistorii“ oněch vztahů, o stavu jejich výzkumu, ale také o formování moderních nacionalismů a vlastenectví. Nelze vybírat na malé ploše, co je v knize nejzajímavější. Uveďme tedy jen příklad historického faktu, který si jako významný nemusel leckdo – jako příznak nacionálních ambicí v organizaci oficiálně tak internacionalistické – uvědomovat: „Existence dvou komunistických stran organizovaných na národnostním principu byla určitou anomálií. Komunistická internacionála nedovolovala, aby v jednom státě existovalo více komunistických stran... Komunistická internacionála byla však v roce 1943 rozpuštěna... KSS si za SNP vybudovala organizační strukturu a stačila dokonce formou ,sjednocení' pohltit i slovenskou sociální demokracii. V českých zemích nic podobného nebylo. Slovenští komunisté vedení Husákem proto neměli žádnou chuť vzdát se své samostatnosti a podřídit se znovu pražskému vedení.“ Jen drobná ukázka z knihy, bez níž přemýšlet o vztazích národů tak mimořádně blízkých, a přece různých nepůjde.

Jan Rychlík: Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914–1992, Vyšehrad, ÚSTR, Praha 2012, 688 s., doporučená cena 598 Kč

-vb-

Dubček jako téma

Kniha si zaslouží pozorné čtení, třebaže bude rušeno: nakladatelství se obešlo bez redaktora a korektora. A. Dubček se po Listopadu stával předmětem útoků smeček (na novináře být sprostý nedovedl, možná vůbec neuměl být arogantní?) a to, jak se Praha rozloučila s jeho tělesnými ostatky, je snad nejtrapnější ilustrace temných stránek euforické doby. Autor památku A. Dubčeka hájí a oživuje otázky pozapomenuté, ale ne mrtvé. To vyvolává úctu. Proč A. Dubček brzy přestal být přitažlivým vůdcem, byl-li jím tehdy ještě, se však jen hyenismem pravice nevysvětlí. Ani to, proč se jím stal – ovšem, víc pro Čechy – V. Havel. Vždyť i na Slovensku jeho popularitu bohužel brzy zastínila sláva vůdce docela jiného druhu.

Antonín Benčík: Téma: Alexander Dubček, Křesťanskosociální hnutí, Praha 2012, 342 s.

-vb-

Eseje Františka Koukolíka

Soubor šesti esejů neuropatologa s výrazným zájmem o filozofii a kulturu začíná úvahou o svobodné vůli. O tématu, s nímž od antiky zápasili největší myslitelé a učenci, dokáže autor díky své znalosti dějů v mozku říci něco nového a objevného, zároveň si však uvědomuje, že interpretace pozorování a pokusů není tak jednoznačná, jak by se mohlo na první pohled zdát, a že k věci mají co říci i umělci. Podobně komplexní je autorův pohled na lásku – to je ten nejspanilejší ze všech bohů z titulu knihy – či na rozdíly ve vnímání světa lidmi různých kultur.

František Koukolík: Nejspanilejší ze všech bohů, Karolinum, Praha 2012, 233 s., cena 240 Kč.

-jn-

Básně Anny Świrszczyńské

To jsou verše o opouštění zbořené Varšavy: „Naposledy/ scházela po těch schodech./ Hodila klíč/ do trosek.“ Předtím vznikaly barvité obrázky z 30. let, hravé, ale i úzkostné, pak byl zážitek okupace a Varšavského povstání, zkušenosti ženy, která musela být vinou historie hrdinkou, ale také zkušenosti řekněme biologické – až po poslední báseň, napsanou před operací, již nepřežila. Napsala je básnířka, jejíž dráhu po celý život s obdivem sledoval i Czesław Miłosz. Nesrovnáváme zde poetiky, ale ta poezie by měla být blízká tomu, komu něco říká třeba psaní M. Białoszewského, J. Koláře nebo J. Weila o městském člověku za všedního dne, ale mezi tragickými ději.

Anna Świrszczyńska: Jsem ženská, přeložila Vlasta Dvořáčková, Pistorius & Olšanská, Příbram 2012, 160 s.

-vb-

Lékař nejen o medicíně

Stati internisty a rehabilitačního lékaře můžeme číst jako snůšku příběhů o nemoudrých lidech, kteří si zničili zdraví léky a operacemi, místo aby poněkud upravili svůj denní rozvrh, životní tempo a žebříček hodnot. V další hlubší rovině však kniha vzbuzuje obavy z vývoje medicíny, jež se stává byznysem, slouží zájmům farmaceutických firem či operatérů, kteří se potřebují cvičit na pacientech, a ztrácí zájem o konkrétního lidského jedince, jemuž je třeba někdy spíše poradit než z něho učinit předmět výnosné léčby. Zajímavé a varovné jsou i lékařovy úvahy o politice a politicích.

Jan Hnízdil: Mým marodům. Jak vyrobit pacienta, Lidové noviny, Praha 2010, 229 s., cena 199 Kč.

-jn-

Knihy všech ročníků

Obsah Listů 5/2012
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.