Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2012 > Číslo 6 > Wolfgand Gemünd: Obdělávání literárního úhoru

Wolfgand Gemünd

Obdělávání literárního úhoru

Mladý kulturní a literární časopis z rakouské oblasti Weinviertel se vydává hledat talenty. Ambiciózní, mezinárodně zaměřený a s velmi nízkým rozpočtem. Bez vlastních prostředků, bez sponzorů, bez podpory.

Když Haimo L. Handl koncem roku 2009 přemýšlel, prakticky bez vstupního kapitálu, o vydávání literárního časopisu, nebylo málo těch, co mu předpovídali, že projekt se nedočká ani nultého čísla. Přesto se Handl rozhodl pomocí zkušebního vydání uveřejněného na internetu získat předplatitele, aby se v případě poptávky mohl pustit do pravidelného vydávání čtvrtletníku.

V současnosti je již třiašedesátiletý Haimo uprostřed příprav 9. čísla časopisu Driesch (Úhor) a může se pochlubit dvěma lety trvalého růstu. Arci: růstu na velmi skromné úrovni, počet výtisků jednoho vydání vzrostl ze 300 za první rok na 400 v roce druhém. Finančně tedy časopis stojí stále ještě na vratkých nohou. Příjmy z předplatného pokryjí pouze tisk a poštovné, pět redaktorů a autoři pracují zdarma. A rovněž vydavatel a šéfredaktor Haimo L. Handl vyjde naprázdno. Důvod k radosti si ale přesto najde. A to například když může místo původně plánovaných 400 stran ročně dát do tisku téměř 700. Nebo díky dotaci ze Spolkového ministersva pro vzdělávání, umění a kulturu, která umožní příště ještě jedenkrát zvýšit počet stran.

Básně psané slovensky, rumunsky, persky, nizozemsky, slovinsky, řecky a německy, próza německy a anglicky a k tomu ještě eseje rakouských, německých, nizozemských, amerických, českých a tožských autorů. To, co působí jako exkurse do literárního světového almanachu, je nejnovější vydání Driesche. 232 stran s kosmopolitním obsahem, na kterých se 77 příspěvků nejrůznějšími způsoby přibližuje tématu „cizí“. Člověk by si řekl: Aha, vydání s motem „cizí“ přitahuje obzvlášť cizojazyčné autory, ale není to tak. Otevřenost světu je program: ve čtyřech číslech roku 2011 byly uveřejněny texty v 18 jazycích. Každý čtvrtý příspěvek byl v jiné řeči než německy (byl ale do němčiny nebo přinejmenším do angličtiny přeložen). „Výměnná spolupráce jdoucí přes jazykové, ideologické a národní hranice je pro nás velmi důležitá,“ říká Handl.

Vedle vysokého počtu cizojazyčných textů existují ještě další charakteristiky, které řadí Driesch mezi jedinečné časopisy . V neposlední řadě je to místo vydávání: Drösing s necelými 1200 obyvateli, ležící v nejvýchodnější části oblasti Weinviertel, není zrovna místem, kde by člověk hledal takovouto literární kolébku. Proč právě Drösing? Protože Haimovi L. Handlovi, narozenému ve Vorarlbergu, se na východě líbí a našel zde dům, ve kterém se mu dobře pracuje a který se hodí jako místo k pořádání poloveřejných uměleckých soiré.

„Driesch má svým programem obdělávat a kultivovat úhor,“ vysvětluje Haimo L. Handl název časopisu. Každé číslo má nové tematické zaměření (např. „cizí“, „nahý“ nebo „vlast“), ke kterému jsou publikovány dosud nezveřejněná překlady a díla. K tomu se přidružují „vykopávky“ z etablovaného literárního prostředí (minule například Hugo von Hofmannsthal, Friedrich Hölderin nebo řecký autor Constantine C. Cavafy), jež Handl považuje za pozitivní pěstování tradic. Kromě literárních příspěvků obsahují sešity recenze knih a množství grafik a fotografií, neboť Driesch se považuje nejen za literární, nýbrž obecně za kulturní časopis.

Co je zapotřebí, aby produkt určený jen malé skupině lidí mohl mít tak pestrý obsah a u každého příspěvku mohly být kladeny vysoké nároky na kvalitu? Dobré kontakty! Těch Handl během života jako člen Grazského (Štýrskohradeckého) autorského svazu, literárního uskupení Podium, lektor institutu publicistiky a komunikace ve Vídni a vydavatel politicky a kulturně orientovaného online-časopisu Zitig nasbíral spoustu. Z toho profituje také Driesch, například pokud jde o podněcování spolupráce mezi autory, redaktory a umělci. Mnoho autorů doporučili Handlovi překladatelé, jiní se k němu dostali přes domovské stránky vydavatelství. Které články budou uveřejněny, rozhoduje redakční rada. Asi třetina návrhů se do časopisu nedostane. „Příspěvky musí odpovídat zadanému tématu a být na vysoké kvalitativní úrovni. Jinak jsme velmi otevření,“ vysvětluje Handl.

Bez peněz ani v literární branži kuře nehrabe: Proto je jasné, že etablovaná jména se při nabídce honoráře spíše zdráhají v časopise publikovat. „Ale proto tady Driesch ani není,“ říká Handl. „Časopis má na jedné straně sloužit začínajícím autorům jako prvotní pódium, na straně druhé zveme k publikování i starší autory. Mnoho z nich tvoří znamenité práce, nemají ale – jelikož například nemají kontakty nebo jsou málo agresivní – na trhu šanci.“

Udělat si jméno dobrými autory a tím přilákat další, rozšířit rozmanitost časopisu – to jsou cíle do následujících let. Handl doufá, že jednoho dne bude mít dostatek prostředků, aby mohl finančně odměnit autory i redaktory. To, že by časopis někdy disponoval enormně velkým rozpočtem, si nemyslí. Proč tedy časopisu věnuje téměř polovinu svého pracovního času? „Nestačí jen přihlížet a čekat, co udělají ti velcí a vysoce dotovaní. Člověk musí sám něco podniknout!“ říká. Ale tolik práce za tak málo peněz? „Takový projekt se samozřejmě nedá vysvětlit racionálními důvody. V umění je zapotřebí pozitivní zapálenost a nadšení, které uvolňuje zásoby energie bez ohledu na jakákoli ekonomická kritéria. A toto zapálení a nadšení nám nechybí.“

Nejnovější číslo (12) vychází v půli prosince 2012 a jeho tématem je eroze-rozpad. Informace na www.drieschverlag.org, Roční předplatné: 4 čísla v Rakousku 40 €, v Evropě 50 €. Kontakt: redaktion@drieschverlag.org.

Wolfgand Gemünd,

přeložila Jolana Jančaříková

Obsah Listů 6/2012
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.