Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2013 > Číslo 4 > Barbora Křížová: Pouliční zprávy

Barbora Křížová

Pouliční zprávy

Byl to jednorázový nápad zachycovat nápisy na ulicích a v parcích, nebo jste se žánru, který nazýváte street messages, věnovala už dřív?

Nějakou dobu jsem si různé nápisy fotila do mobilu jen tak pro sebe, ve větší téma jsem to rozvinula až později v rámci projektu ke státnicím na žurnalistice.

Co vás inspirovalo?

Dlouho jsem žila v Ostravě, kde máme nechvalně známé Frýdlantské mosty s jedním z nejhrůznějších podchodů. Špatně osvětlená, velmi dlouhá chodba láká ke špatnostem a problémům. Její stěny jsou lemovány stovkami vzkazů od obyčejných lidí, kteří tudy procházeli. Byly snahy ty stěny alespoň částečně vybílit, ale nápisy se objevovaly znovu a znovu. Stále se mi vybavovaly dva: první sděloval, že tam upadla těhotná žena na zem a nikdo jí nepomohl, druhý byl o člověku, který právě zjistil, že je HIV pozitivní. Zajímalo mě, kdo ti lidé byli a co je vedlo k tomu své starosti takhle sdílet. Až později mě napadlo, že je to obdoba facebookové zdi. Lidi touží od nepaměti nebýt na své problémy sami, a i když je takovéto sdílení na ulici anonymní, může mít jisté katarzní účinky.

Rozumím-li správně tomuto žánru, nejde v něm tolik o estetickou hodnotu snímků, ale o samotné nápisy na veřejných prostranstvích. Nenaplňuje ale právě ten kontext, napětí mezi informací a jejím zarámováním, definici umění?

U street message je opravdu estetická hodnota až na druhém místě, prvotně jde o samotné sdělení. Jde o to, zda si něco z pohledu na takovouto fotografii odnesu. Můžu vidět nádherný obraz, barevně vyvážený, kompozičně dokonalý, ale jediné, co si pomyslím, bude: hm, hezké, a co? Ale taky můžu vidět fotografii, na které bude zachycen nápis „Destroy something beautiful“ v kontextu konkrétního místa a řeknu si: páni, tady se opravdu ničí něco krásného, můžu s tím něco udělat? Je těžké přesně určit definici umění tak, abychom se na ní všichni shodli.

Nevím, zda je street message přímo vymezený umělecký žánr, je snad i troufalé zařadit jej mezi umění. Ten termín byl spíš pracovní, ale když si zadáte do vyhledávače „street message“, objeví se vám spoustu obrázků, ve světě tedy nějaké obecné povědomí o tom, co by to mohlo znamenat, existuje.

Známější je termín street art, v čem se liší?

Tam jde o kresbu, malbu; tady poselství – zprávu – sdělení nesou slova, písmena.

Kde vznikaly fotografie, které otiskujeme? Jak jste je vybírala?

Původně jsem chtěla fotografovat pouze v Ostravě a tím zachytit také génia loci a sociálněkulturní podmíněnost zdejšího kraje, ale ukázalo se obtížné najít dost zajímavých míst. Proto jsem nakonec začala fotit také v Olomouci a v Praze, a tak vznikla ucelená série fotografií ze tří různých lokalit.

Fotografie jsem potom vybírala především podle toho, co mně samotné říkají, jestli mne nutí zamyslet se nad nimi.

-tt-

 

Barbora Křížová

Barbora Křížová

Barbora Křížová

Barbora Křížová

Barbora Křížová

Barbora Křížová (1990) se narodila v Karviné. Vyrůstala ve velké rodině se sedmi sourozenci a třemi romskými hochy v pěstounské péči. Nedávno úspěšně dokončila studium žurnalistiky a divadelní vědy na UP v Olomouci. Žije v Šenově u Ostravy.

Obsah Listů 4/2013
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.