Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2013 > Číslo 6 > Dagmar Marhoulová: Za Růženkou Vintrovou

Dagmar Marhoulová

Za Růženkou Vintrovou

Jednoho slunečného říjnového dne ve svých osmdesáti pěti letech zemřela významná česká ekonomka Ing. Růžena Vintrová, CSc. Česká ekonomická obec nyní ztratila jednu z nejtalentovanějších makroekonomických analytiček. Byla to právě makroekonomická analýza v celé složitosti, v níž nejvíce uspěla, ba zazářila. Proto se stala vyhledávanou vědeckou pracovnicí ve významných institucích jako Český statistický úřad, Úřad vlády, Ekonomický ústav, Prognostický ústav a v poslední době Národohospodařský ústav. I ve vysokém věku se pro přesnost svých úvah v chápání jemných ekonomických spojitostí podílela na tvorbě četných analýz pražské odborové centrály a ekonomické komise ČSSD, jejíž byla dlouholetou členkou. Byla nejbližší spolupracovnicí Ing. Miloše Picka, jednoho z nejznámějších a nejcharismatičtějších ekonomů své doby. Její aktivita se projevovala v hodnotných vystoupeních, diskusích a bystrých poznámkách na četných konferencích a seminářích. Všechna její vystoupení se vyznačovala fundovaností i neobyčejnou skromností. Nelze se nezmínit ani o členstvích v redakčních radách ekonomických časopisů. Její ekonomické aktivity se protnuly i s životy dalších z nejvýznačnějších své doby, s Valtrem Komárkem, Otou Turkem, Václavem Klusoněm, Zdislavem Šulcem a Lubošem Mlčochem, s nimiž ji pojilo přátelství. V poslední době si ze svých spolupracovníků vysoce cenila Ing. Jana Mládka. Upřímně fandila některým mladým talentům, jako doc. Ing. Iloně Švihlíkové.

Poslední odborná stať R. Vintrové Spoléháme na vývoz, ten ale HDP nespasí, uveřejněná v Hospodářských novinách, vzbudila zaslouženou pozornost a následnou diskusi makroekonomů o vztazích ekonomických veličin, jakými jsou vývoz, domácí poptávka, spotřeba a ekonomický růst. Byla to totiž jejich desinterpretace, která se projevila v opatřeních pravicové vlády, podceňující vliv domácí poptávky na hospodářský růst. Tvrzení předních činitelů, že ze tří čtvrtin nás živí vývoz a sedmdesát procent svých příjmů utrácíme za dovozové zboží, se ujala i v odborném tisku a dosud se je nepodařilo vyvrátit. Z mylného závěru, že domácí poptávka je málo významná, byly odvozeny nesprávné závěry. Dopady prudkých škrtů na ekonomický růst byly tak kvůli tomuto omylu hrubě podceněny. Její schopnost najít neuralgický bod byla neobyčejná.

Dvanáct let statečně bojovala se zlou chorobou, a bojovala s ní s úsměvem a někdy též příznačným zachechtáním. Byla statečná, nikdy nenaříkala, nikdy si postěžovala; důstojně hleděla vstříc životu a smrti.

Dagmar Marhoulová

Obsah Listů 6/2013
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.