Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2014 > Číslo 1 > Jiří Němec: NKÚ nemá proč kontrolovat obce a kraje

Jiří Němec

NKÚ nemá proč kontrolovat obce a kraje

Poslanecká sněmovna teď schválila v prvním čtení novelu ústavy, která má umožnit rozšířit pravomoce Nejvyššího kontrolního úřadu kromě jiného i na obce a kraje. Související zákon však vrátili předkladatelům k dopracování. Ono to skutečně není tak jednoduché. NKÚ dnes provádí kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Navrhovaná změna by znamenala rozšíření jeho pravomocí i na hospodaření obcí, krajů a také firem, kde mají samosprávy majetkovou účast, jejich příspěvkové organizace, zdravotní pojišťovny, veřejné vysoké školy.

Především pokud jde o obce a kraje je to z širšího ústavního principu velmi... zvláštní. Článek 8 ústavy zaručuje samosprávu územích samosprávných celků. Nic víc a také nic míň. Na rozdíl od německé či rakouské ústavy tady není třeba ústavní vymezení základních volebních principů pro volby do orgánů samosprávy a hlavn ě není ústavní vazba na ekonomiku – daňové příjmy obcí a krajů. To je stanoveno jenom standardním zákonem (o rozpočtovém určení daní), a kdyby se třeba jednou nějaké vládě zachtělo a nebylo Ústavního soudu, který chybějící ústavní ustanovení trochu v praxi supluje, takováto vláda by mohla samosprávě sakra zavřít finanční kohoutky. Bez peněz nejen do restaurace nechoď; také právo obecních a krajských samospráv, ústavou sice zaručené, ale bez ústavního ekonomického zajištění faktického fungování, není nejlepší. Osobně bych radši preferoval ústavní model našich v demokracii déle působících sousedů.

A do toho ještě zvýšení pravomocí NKÚ vůči samosprávám! Co by vlastně kontroloval? Stejně jako doposud nejrůznější státní dotace, které stát obcím a krajům poskytl, tedy státní peníze. Úplně v pořádku a právem, jsou to přece státní peníze! Navíc však nově i celkové hospodaření obcí a krajů? Existuje potom už vůbec nějaké právo na samosprávu? Když třeba zákon o obcích stanoví v § 38 odst. 1, že majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy, je to zákonná povinnost obce, takže by ji měl NKÚ kontrolovat... Ale jak? Třeba jestli je pro obec účelnější v rámci rozpočtu dát přednost opravě školy, nebo rekonstrukci obecní komunikace? To budou vědět kontroloři z Prahy lépe než místními lidmi zvolení zastupitelé? A našla by se spousta dalších příkladů. Každému, co jeho jest. NKÚ patří kontrola hospodaření majetku státu, a třeba i zdravotních pojišťoven, nikoliv hospodaření samospráv, vyjma státních dotací! Obce na to mají vlastní zákonné kontrolní mechanismy, nejen povinný roční audit hospodaření krajským úřadem či auditorem nebo dozorovou činnost MV, ale především dohled místních zastupitelů a hlavně občanů obce, kteří na případné nepravosti vidí mnohem víc zblízka než NKÚ a jeho úředníci.

Svěření kontrolních pravomocí NKÚ i vůči obcím a krajům by bylo podle mě popřením ústavního principu nezávislosti územních samospráv, a když to úmyslně přeženu, téměř návrat k systému národních výborů, kdy stát řídil a kontroloval úplně vše. Senát již jednou před časem podobný nápad odmítl, snad to dopadne obdobně i nyní.

Jiří Němec

Obsah Listů 1/2014
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.