Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2014 > Číslo 2 > Ladislav Vencálek: Najdeš to na internetu

Ladislav Vencálek

Najdeš to na internetu

Demokracii často ohrožuje i nekompetentnost těch, kteří ji navenek reprezentují. Tam, kde se člověk nedovolá včas práva, kde nemá pocit bezpečí a nevidí své vlastní smysluplné životní místo, tam vždy přicházejí autoritářští demagogové, kteří ukazují na domnělé viníky všeho špatného, a pro nejrůznější problémy nabízejí rychlá, jednoduchá řešení totalitního střihu.

(Leo Pavlát)

Oněch několik vět ředitele Židovského muzea v Praze v úvodu mohlo by předznamenat knížku, kterou nedávno vydala Západočeská univerzita a kterou napsala tamní pedagožka Věra Tydlitátová. Jmenuje se E-antisemitismus. Na čtyři sta stran drobného písma popisuje vývoj české internetové scény po roce 1989, který byl nejen předělem politickým, ale i technologickým – tehdy se naprosto zásadním způsobem změnila naše komunikace nejen v osobním styku, ale taky při předávání informací všeho druhu – objevil se internet a elektronická pošta. „Na jedné straně pomáhá toto médium šířit myšlenky svobody a demokracie po celé planetě, podkopává moc autoritářských režimů, dokáže upozornit na zločiny proti lidskosti a zásadním způsobem přispívá k ekonomickému pokroku, na druhé straně se internet téměř okamžitě stal nástrojem k šíření nenávisti,“ konstatovala Věra Tydlitátová na besedě, kterou uspořádala brněnská Židovská obec 18. března. Kniha uvádí desítky a stovky konkrétních případů internetového šíření xenofobie, šovinismu, rasismu a především antisemitismu. Jmenuje portály i jejich tvůrce, z nichž někteří vystupují zcela otevřeně pod svým jménem, jiní zůstávají skryti za domény v zahraničí. „Knížka není určena pro trh,“ konstatuje Věra Tydlitátová, „neobjeví se v knihkupectvích, je distribuována jen knihovnám a odborným pracovištím. Je totiž určena především těm, kteří přicházejí do styku s těmito projevy nesnášenlivosti – ať už mají podobu pouličního chuligánství či nenávisti internetové – policistům, právníkům, soudcům, psychologům, pracovníkům státní správy a samosprávy. Domnívám se přitom, že právě internetová scéna je mnohem nebezpečnější.“ A to je pravda. Když se někde objeví bojůvka s baseballovými pálkami a mládenci, kteří obdivují Rudolfa Hesse, je věc právně jasná. Mnohem složitější je to na internetu. Autoři se ohánějí svobodou slova. Poukazují například na USA, kde je jedním ze základních práv. Proto jsou některé domény provozovány právě z USA. „Zapomínají přitom, že v USA je nebezpečí takovéto činnosti ošetřeno jinak – pokud někdo prokáže, že mu tím byla způsobena újma, následuje obvykle peněžní trest, a to hodně vysoký. Ale u nás takovéto psaní vede k relativizování právního řádu, k větší odvaze propagátorů antisemitismu a rasismu,“ říká Věra Tydlitátová. Taky upozorňuje, že díky internetu zaznamenaly zvláštní rozkvět konspirační teorie, v nichž hrají velkou roli zednářské lóže, Velký Izrael či nezkrotná touha USA po světovládě. V tomto duchu si nakonec notují antisemitismus levicový i pravicový.

(Širší verze psána pro internetové stránky brněnské ŽO)

Ladislav Vencálek

Obsah Listů 2/2014
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.