Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2014 > Číslo 4 > Badatelům i ostatním zájemcům o Listy

Badatelům i ostatním zájemcům o Listy

ÚSTR píše na svých internetových stránkách: „Ústav pro studium totalitních režimů ve své digitální studovně ve spolupráci s šéfredaktorem Václavem Žákem zveřejnil úplnou elektronickou kopii význačného exilového časopisu Listy, vydávaného v Římě Jiřím Pelikánem, z období let 1970–1989.“ Protože se setkáváme s – vzhledem k naší skepsi k „české cestě debolševizace“ pochopitelnými – dotazy, zda Listy s ÚSTR navázaly spolupráci, vyjasňujeme: ona formulace je pravdivá, třebaže může sugerovat víc, než je pravda. A ta je taková, že Václav Žák zapůjčil k digitalizaci svůj komplet, dostupný ovšem i v řadě jiných soukromých a veřejných knihoven. Jako vydavatelé Listů s ÚSTR spolupracovat nechceme a nebudeme (odlišná stanoviska v samotné redakci k tradici Listů patří).

Digitalizace provedená ÚSTR má ovšem velmi omezenou hodnotu: jedná se totiž nikoliv o skutečnou digitalizaci textu, ale o jednoduché obrazové naskenování. Stránky je možné si stáhnout a vytisknout, ale práce s ni-

mi je nesnadná. Vyhledávat na nich lze, jen pokud zájemce přesně ví, co a kde hledá; podle klíčových slov ne. Pro uživatele digitální studovny ÚSTR by bylo užitečné, kdyby si mohli články a témata vyhledávat podle obsahu a jmenného rejstříku. ÚSTR sice do souboru připojil i výtisky Obsah a jmenný rejstřík 1971–1980 a Obsah a jmenný rejstřík 1981–1983 (Index, květen 1983 a později), ale oba seznamy, na svou dobu velmi pracné, jsou dnes prakticky neužitečné, neboť nejsou kompletní a nezahrnují všechny ročníky. Na jiných – badatelsky využitelných – seznamech, které vznikly při přípravě analytické studie Listy v exilu (Burian a Tichák, Olomouc 2008), pracovali Duňa a Dušan Havlíčkovi několik let, bez haléře od „daňových poplatníků“. Jsou uloženy na CD, které jsme se souhlasem sestavovatelů již některým badatelům poskytli. S jejich schválením – jako výhradních majitelů autorských práv – můžeme poskytnout i dalším.

Václav Burian, Tomáš Tichák

Obsah Listů 4/2014
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.