Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2014 > Číslo 6 > Josef Kašpar: Jiří Pelikán a složité vztahy v italské levici

Josef Kašpar

Jiří Pelikán a složité vztahy v italské levici

Jiří Pelikán, od jehož odchodu nedávno uplynulo 15 let, byl jednou z osobností, které si normalizovaný režim v Československu vzal nejvíce na mušku. Na podzim 1968 přišel do Itálie, kde invaze a potlačení Pražského jara vyvolaly velmi silnou odezvu. I IKS invazi odsoudila, a proto se Pelikán, když byl přinucen zůstat v exilu, jako reformní komunista pokusil o navázání co nejužších kontaktů s touto stranou. Narazil na problém, který se do jisté míry promítá do italské politiky dodnes a který je jedním z důvodů, pro který se italská politika se zdá člověku, který zde nežije, velmi složitá a navíc často nečitelná.

Vše začalo hned po válce a hlavním strůjcem byl Palmiro Togliatti, jeden z historických vůdců světového komunistického hnutí po roce 1945. Byl to obratný, schopný, ale i naprosto cynický politik. Na rozdíl od tehdejší hlavy italských socialistů Pietra Nenniho, muže plného energie, ideálů, ale také iluzí. Obě strany byly za fašismu v ilegalitě a v rozhodujícím období 1945–1948 ustavily Lidovou frontu, která v dubnových volbách 1948 utrpěla silnou porážku – zvítězila Křesťanská demokracie vedená jedním ze zakladatelů sjednocené Evropy, Alcidem De Gasperim. Mnozí doboví současníci prohlašují, že ohlas 25. února v ČSR měl na italské volby značný vliv. Jisté je, že dobrá organizace a tvrdá disciplína komunistů a možná i peníze z Moskvy způsobily, že v rozporu s očekáváním IKS vyšla z voleb mnohem silnější než socialistická strana (PSI). A tato situace se v zásadě nezměnila až do podzimu 1989, kdy se IKS pod vlivem událostí ve východní Evropě rozhodla změnit jméno a ideologii. Na rozdíl od ostatních západoevropských zemích byli socialisté vždy mnohem slabší stranou než komunisté.

Počínaje rokem 1953 IKS při každých volbách získávala nové vlasy a do konce 60. let získala přízeň 25 % voličů. Silná pozice způsobila, že hlavním pilířem politického systému zůstala až do roku 1992 Křesťanská demokracie, která si k vládě přizývala ostatní mnohem menší strany. PSI se s IKS rozešla po maďarských událostech v roce 1956 a v 60. letech vstoupila do vlády. Přijala tedy na rozdíl od IKS jak EHS tak NATO. V opozici zůstala IKS a na druhé straně politického spektra neofašisté. Tato nehybnost politického systému měla dva následky – ve vládní Křesťanské demokracii se nevyhnutelně rozbujela korupce. A do IKS začali vstupovat lidé, kterým se to nelíbilo a kteří byli sice levicově orientováni, ale s moskevským dogmatismem neměli nic společného. To platilo hlavně o italské inteligenci a kultuře, která byla z 80 % orientovaná značně doleva. Vzpomínám si, když jsem ještě jako student tlumočil projev profesora Lucia Lombarda Radiceho na pražském ministerstvu kultury: tenkrát mi vůbec jako komunista nepřipadal. Tato tendence se pak velmi posílila po smrti Togliattiho v roce 1963.

Pelikán se domníval, že v této straně najde přirozeného spojence, ale musel přijít na to, že se zmýlil. Jak ve svých pamětech přiznává i současný italský prezident Giorgio Napolitano, „my jsme Jiřímu nepodali ruku, jak jsme skutečně měli. Byli jsme ještě příliš vázaní na solidaritu s KSSS“. A přitom Napolitano patřil k reformnímu křídlu IKS, které jiní opovržlivě občas považovali za „socdemáky“. Jinými slovy Pelikán byl pro ty, kteří měli IKS skutečně v rukou, důvodem k rozpakům.

Tu oporu nakonec Pelikán a jeho politická aktivita našli v Bettinu Craxim, který počátkem 70. let vedl menšinové křídlo PSI, ale který se po volebním debaklu v roce 1976 stal tajemníkem strany. Craxi na rozdíl od svých předchůdců neměl vůči komunistům žádné komplexy. A pokusil se využít toho, že negativní image SSSR se do jisté míry promítala i do IKS. Pelikánovi značně pomohl – nejen financováním Listů, ale také tím, že mu umožnil kandidovat do nově utvořeného Evropského parlamentu. Akce Pelikána v Evropském parlamentu nebyla doma dostatečně oceněna. V době, kdy se na Západě všichni snažili s Moskvou v zájmu byznysu co nejlépe dohodnout, Pelikán svou přítomností i aktivitou připomněl to, co normalizované Československo znamenalo. Neměl to lehké, protože od okamžiku, kdy ho začal podporovat Craxi, se od něj italští komunisté definitivně vzdálili. A „starý exil“ z roku 1948 mu nikdy neodpustil jeho komunistické nadšení a činnost v 50. letech. I v této situaci byl zvolen do Štrasburku dvakrát; to už se na Pražské jaro logicky trochu zapomnělo. Získat tisíce preferenčních hlasů od lidí, kteří o Československu věděli jen něco málo z knih či televize, byl podle mě velký úspěch.

K obratu došlo logicky po listopadu 1989. Ale staré zvyky u některých politiků či novinářů zůstaly. Počátkem roku 1990 mě Pelikán požádal, abych pro nejvýznamnější italský deník Il Corriere della Sera přeložil jeho dlouhý článek týkající se jeho styků s IKS a socialisty. K velkému Pelikánovu i mému překvapení novinář Francesco Merlo (ještě dnes píše, i když do jiného deníku) ty nejkritičtější pasáže samovolně vymazal.

V roce 1992 vypukla korupční aféra Čistých rukou. Craxi uprchl do Tuniska a socialisté se rozutekli do všech stran. Část z nich, přesvědčena, že se jedná o zpolitizovanou justici, se přidala k Berlusconimu. Někteří se naopak připojili k postkomunistům, kteří se později pod vedením Romana Prodiho spojili s bývalým levým křídlem křesťanských demokratů. Pelikán se dožil prvního velkého vítězství Prodiho v roce 1996. Bývalí postkomunisté a bývalí levicoví křesťanští demokraté vytvořili během času Demokratickou stranu, která se připojila k Evropské socialistické straně. Vedoucí pozice v této straně měli až do loňského roku bývalí postkomunisté, kteří při volbách s Berlusconim téměř vždy prohráli. Situaci změnil až 39letý bývalý starosta Florencie, dnešní premiér Matteo Renzi. Primární volby ve straně ho vynesly do funkce tajemníka a to mu dalo sílu k tomu, aby od základu vyměnil celé vedení. Použil přitom velmi neelegantní výraz „sešrotovat staré vedení“. Berlusconi proti němu nemá svou oblíbenou zbraň – nemůže na něj používat strašáka komunismu. Naopak se s ním dohodl na některých ústavních reformách. A to Renzimu levé křídlo strany nedokáže odpustit. Ale mnoho argumentů nemá – Renziho demokraté získali ve volbách do Evropského parlamentu neuvěřitelných 41 % hlasů. A tak se zdá, že myšlenka reformistické levice se konečně i v Itálii dostala do většinové pozice. Což samozřejmě neznamená, že reformy, které současný premiér prosazuje, jsou ty nejlepší možné – některé si zaslouží ostrou kritiku. Jisté ale je, že pohnul nehybným tělem italské politiky. A myslím, že proto by se i Jiřímu Pelikánovi docela líbil.

Josef Kašpar (1946) je novinář, působí v italských i českých médiích.

Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.