Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2014 > Číslo 6 > Jana Stárková: Zemřela profesorka Erika Weinzierlová

Jana Stárková

Zemřela profesorka Erika Weinzierlová

(6. 6. 1925–28. 10. 2014)

Rakousko ztratilo jednu z předních historiček a osobností veřejného života, která se neúnavně angažovala za kritické zpracování soudobých dějin Rakouska, především období nacismu. V 60. letech se stala vedoucí církevního Ústavu soudobých dějin v Salcburku, podílela se na výzkumu do té doby tabuizovaného tématu Postavení katolické církve v letech 1938–1945, v r. 1970 byla spoluautorkou prvního prohlášení Synody vídeňské diecéze, ve kterém byl otevřeně odsouzen antisemitismus. Postoj, který zastávala nadále i jako dlouholetá prezidentka rakouského spolku Akce proti antisemitismu. Byla spoluzakladatelkou Rakouské společnosti pro výzkum exilu, zabývala se také postavením žen ve 20. století. V letech 1979 až 1995 pracovala v Ústavu soudobých dějin Vídeňské univerzity, několikrát zastávala funkci jeho vedoucí. Publikovala přes 200 článků a vědeckých statí, byla autorkou sedmi a spoluvydavatelkou třiceti knih. Mezi nejdůležitější patří její od r. 1969 v několika vydáních publikovaná kniha Zu wenig Gerechte. Österreicher und Judenverfolgung 1938–1945.

Svá stanoviska vyjadřovala nejen na půdě akademické. Komentovala soudobé dění a otevřeně vystupovala např. v kauze Kurta Waldheima, jehož zvolení prezidentem v r. 1986 vyvolalo několikaleté kontroverze o postavení Rakušanů za druhé světové války. V období začínajícího sblížení Rakouské lidové strany (ÖVP) pod vedením Wolfganga Schüssla s pravicově populistickou Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ) Jörga Haidra prof. Weinzierlová po třicetiletém členství v ÖVP v r. 1995 ze strany vystoupila, správně předvídajíc negativní dopad o pět let později ustavené koalice těchto stran.

Co však v četných nekrolozích nebylo zmíněno a co je důležité také v kontextu rakousko-československých vztahů, je činnost prof. Weinzierlové jako předsedkyně v r. 1973 založeném ČSSR--Solidaritätskomitee – Výboru solidarity s ČSSR, který vedla spolu s jeho zakladatelem, novinářem Georgem Breuerem až do r. 1990. Přehled členů výboru se čte jako kdo je kdo v tehdejším (i dnešním) veřejném životě – renomované osobnosti z politiky (např. Heinz Fischer, současný prezident Rakouska), vědy a kultury, médií, katoličtí a evangeličtí duchovní, zástupci organizací za lidská práva, odborů aj. Hlavní náplň práce výboru spočívala v různorodé pomoci rodinám politických vězňů, přičemž finanční prostředky pocházely převážně z darů několik desítek jeho členů. Za 17 let existence se výboru, sestávajícímu z několika málo bezplatně pracujících osob, podařilo shromáždit 1,2 milionu rak. šilinků (přibližně 87 000 Euro) a podpořit přes 250 osob v Československu. Ve spolupráci také s několika uprchlíky z Československa (např. Přemyslem Janýrem st., Ivanem Medkem, Zdeňkem Mlynářem, Irenou Dubskou aj.) výbor publikoval bulletin Mitteilungen des ČSSR-Solidaritätskomitees se zprávami o porušování lidských práv v Československu, zveřejňoval apely solidarity s pronásledovanými v sousední zemi a protesty proti věznění osob vyjadřujících nesouhlas s režimem adresované jak prezidentovi tak i vládě ČSSR. V létě 1989 obdržel ČSSR-Solidaritätskomitee od Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) z Prahy děkovný dopis za dlouholetou pomoc. Začátkem 90. let poslal prezident Václav Havel prof. Weinzierlové oficiální poděkování, které jí bylo předáno v rámci slavnostního aktu na československém velvyslanectví ve Vídni.

Jana Stárková

Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.