Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2015 > Číslo 3 > Igor Pleskot: Padni komu padni – i o historickém vědomí

Igor Pleskot

Padni komu padni – i o historickém vědomí

(K Listům č. 2/2015)

Závěry Zdeňka Víška z článku Zeman kontra Peroutka jsou založeny na podrobné analýze a mohu s nimi plně souhlasit. Pokud jde o Peroutku, pokládám ho za jednu ze špiček naší předválečné žurnalistiky. Jako sedmnáctiletý kluk jsem si pročetl jeho Budování státu, opatřil si i část čísel předválečné Přítomnosti, četl jeho poválečný Dnešek a zajímal se v průběhu 50. let o jeho již tehdy diskutované „protektorátní postoje“.

Jiné je to však s hodnocením skutečného textu – včetně citovaných pasáží – dotyčných Peroutkových statí. Ty dokazují Peroutkovo selhání v té době a i selhání vůči jeho osobní „tradici“ jednoho z nejlepších českých novinářů se smyslem realisticky interpretovat současnou politickou situaci. Vysvětluji si toto selhání zoufalstvím Peroutky, kterému se „zřítil svět“ jeho dosavadních hodnot a vztahů, v něž pevně věřil. I při uznání této frustrace, která vedla u něj k dočasné depresi a musím říci „úzkostnému“ hledání východiska, je přece jen nutné pokládat tyto články za chybu politické rozvahy, ba i za selhání.

Za prvé, jak se domnívám, Peroutka byl pokládán za symbol žurnalistiky spjaté s politikou Hradu. Přes všechny někdy i oprávněné kritiky z jiných úst to byla Masarykova republika. I když šlo o dočasné selhání, jeho odezva mohla mít negativní vliv.

Za druhé tu byli mnozí, pro které byl konec prvé republiky také hrozným zklamáním, nicméně nehledali kompromis soužití s nacistickou nadvládou. Naopak se připravovali k boji. To, že Peroutku možná vyléčila z iluze o možném „soužití“ zkušenost z koncentráku, na věci už tolik nemění. Tu iluzi nabízet nemusel a mohl aspoň mlčet.

Za třetí – Zdeněk Víšek sice plně charakterizuje tehdejší Peroutkovu diferenciaci „židovského podílu“ v německém a českém životě jako nepřijatelnou nejen dnes, ale i tehdy. Vůbec si však nemyslím, že by to bylo důkazem Peroutkova antisemitismu, takový nikdy skutečně nebyl. Vůbec už ne jeho kolaborace s nacisty. Ale způsob jeho výzvy k dialogu Čechů a Němců „o židovských věcech“ nebyl příliš šťastný – mj. mohl vyvolávat i diskusi z pozic antisemitismu. Omluva, že šlo o pokus obhájit české židy, nemá příliš velkou váhu – článek není hoden Peroutkovy pověsti. Jak i Víšek uvádí, musel vědět o osudech německých Židů a měl možnost ocenit Hitlerovy plány, naznačené v Mein Kampfu.

Diskuse o Peroutkovi hraje v této debatě zcela vedlejší roli a zastírá významnější problematiku. Jde o špičku ledovce, signalizující jiný – obecnější a dosahem větší – problém. Jde o interpretaci, posuzování, hodnocení a souzení minulosti. V době sedmdesátého výročí konce druhé světové války se to projevuje zvláště markantně. Nevadí, když jednání jednotlivých aktérů tehdejší politické scény je hodnoceno i z hlediska současných důsledků. Je ovšem nepřijatelné předpokládat, že tehdejší aktéři vždy mohli a museli jednoznačně dnešní důsledky znát. A vůbec už je nepřijatelné černobíle interpretovat z hlediska politiky dnešního jednostranného osobního či skupinového zájmu.

Igor Pleskot, Praha

Obsah Listů 3/2015
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.