Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2015 > Číslo 3 > Cena Toma Stopparda Antonínu J. Liehmovi

Cena Toma Stopparda Antonínu J. Liehmovi

Cena pojmenovaná po světoznámém britském dramatikovi českého původu byla založena v roce 1983 ve Stockholmu. Je udělována každoročně českým autorům Nadací Charty 77 většinou za významné esejistické dílo inspirující svým myšlenkovým přínosem. Cenu za rok 2014 převzal 27. 5. v rezidenci pražského primátora předseda redakční rady Listů A. J. Liehm. Cena mu byla porotou jednomyslně přiznána za knihu Názory tak řečeného Dalimila s přihlédnutím k celoživotnímu esejistickému a kritickému dílu.

Laudatio přednesené členem poroty Miroslavem Balaštíkem ocenilo laureáta jako výsostného vzdělance, pro nějž svět, stejně jako myšlení, nemá hranice, který situaci v Československu bez ohledu na železnou oponu vždy vnímal v kontextu světového dění: „Po celý svůj život ukazoval, že sama dějinná zkušenost nás nečiní nijak výjimečnými, ale že svou výjimečnost prokážeme teprve tehdy, až své dějinná trauma přetavíme v hodnotu, která bude univerzálně platná.“

Antonín Jaroslav Liehm je ale podle slov M. Balaštíka také ztělesněním tří současných českých traumat, jimiž jsou vztah k exilu, vztah k intelektuálům a kultuře a vztah k levici. A zůstane navždy chybou a ostudou české společnosti, že po listopadu 1989 nedokázala přijmout a integrovat osobnosti z posrpnového exilu. „Étos a patos sametové revoluce vyvolaly dojem, že ona epochální změna je výhradně dílem mravní integrity národa a že se odehrála právě a jedině v ulicích našich měst. Ba co víc, česká společnost propadla bludu, že normalizační zkušenost je něčím natolik výjimečným a specifickým, že i cestu k demokratické společnosti mohou vytyčovat jen ti, kteří zde žili. Jaký paradox: demokracii mohou lépe budovat ti, kteří v ní nežili ani minutu, než ti, kteří ji dvacet let poznávali a nebyli lámáni každodenní mravní a intelektuální frustrací!“

Podle slov chvalořeči na A. J. Liehma je důvodem, proč polistopadové umění nepřineslo skoro nic, co by přesáhlo domácí obzor, také dobrovolná izolace vůči vlastní minulosti. Z potřeby zbavovat se všeho komunistického jsme po roce 1989 odmítli kulturu a umění 60. let jako inspiraci, jako by se chtělo zapomenout, že tehdejší kulturní vzmach se sice zrodil navzdory dogmatismu a totalitarismu, „ale přesto za podmínek, které socialistický stát umožňoval a které přitáhly ke kultuře největší mozky tehdejší doby. A že tato kultura byla svým rodem levicová... Jenže ocenit 60. léta po listopadu znamenalo zmenšit symbolický kapitál, který využívali disidenti stejně jako noví političtí vůdci vzešlí z revoluce, a fakticky anulovat normalizaci, která představovala kýženého nepřítele...“

Současně s cenou T. Stopparda uděluje Nadace Charty 77 Cenu Františka Kriegla. Cena je udělována za občanskou statečnost, projevenou bez ohledu na osobní prospěch a možná rizika. Letos ji získali členové divadla Činoherák Ústí „za neústupnost, s jakou vzdorovali primitivnímu nátlaku, demagogii a likvidačním mocenským manýrám ze strany vedení města Ústí nad Labem“.

Více o obou cenách na adrese www.kontobariery.cz/Projekty/Ceny.

-red-

Antonín J. Liehm

Obsah Listů 3/2015
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.