Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2015 > Číslo 5 > Jan Gruber: S chudými zatočíme

Jan Gruber

S chudými zatočíme

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová v minulých dnech předložila do meziresortního připomínkového řízení novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi. Jejím cílem mělo být odstranit z předmětného zákona ustanovení, které podmiňuje vyplácení doplatku na bydlení souhlasem obce a může připravit tisíce lidí o střechu nad hlavou.

Zmiňované ustanovení vstoupilo v platnost na počátku letošního roku. Do zákona o pomoci v hmotné nouzi je prosadil coby „přílepek“ poslanec ODS Zbyněk Stanjura a Poslanecká sněmovna ho většinou 165 hlasů ze 166 přítomných schválila. Obce tak nově získaly dlouho požadovanou pravomoc rozhodovat o vyplacení doplatku na bydlení. Ovšem bez jasně určených kritérií a nutnosti své kroky jakkoli zdůvodňovat. V praxi tak novelizace zákona vedla k četným diskriminacím, neboť některým žadatelům byl souhlas obce vydán a jiným nikoliv.

Problematikou se mimo jiné zabývala rovněž Legislativní rada vlády, která ve svém stanovisku konstatovala, že předmětné ustanovení vyvolává důsledné pochybnosti o tom, zda je ústavně konformním, neboť negarantuje rovný, resp. nediskriminační přístup k dávkám pomoci v hmotné nouzi u osob, které jinak objektivně splňují kritéria pro přiznání takové dávky. A vyzvala vládu, aby neprodleně podnikla potřebné korky ke změně diskutované právní úpravy.

K výzvě se připojila rovněž Rada vlády pro záležitosti romské menšiny. Ta přijala usnesení, v němž žádá předsedu Rady, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera, aby předložil podnět pro jednání vlády s tím, že Rada doporučuje vládě, aby uložila ministryni práce a sociálních věcí, aby do 15. srpna 2015 předložila novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi, která by zrušila „přílepek“ poslance Stanjury.

Reakcí ministerstva práce a sociálních věcí bylo strohé konstatování, že v daném termínu není schopné novelu zákona připravit. V této souvislosti je nutné upozornit na skutečnost, že se mělo jednat o prosté vypuštění několika slov ze zákona. Povedlo se to až po devíti měsících. Předkládaný návrh ale obsahuje jiná nesystémová opatření, která mohou poškodit ty nejchudší.

Jedním z nich je návrh na snížení doplatku na bydlení na ubytovnách o 22 procent, který je odůvodněn bojem proti byznysu s chudobou. Jenže už v minulosti se prokázalo, že snižování či zastropování výše doplatku nemá na cenu bydlení žádný vliv. Nájemné se nesníží. Zchudnou nájemníci.

Dále ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje, aby příjemce dávky vypracoval spolu se sociálními pracovníky úřadů práce motivační plán, tj. soubor opatření, které má dotyčný při řešení situace v oblasti bydlení plnit. Pokud tato opatření nebudou splněna, může být příjemci dávky doplatek na bydlení odňat. I v tomto případě bohužel ministerstvo vychází z nesprávných předpokladů, že osoby žijící na ubytovnách zde setrvávají z pouhého nedostatku motivace.

Zajímavá je především skutečnost, že tento předpoklad je v rozporu se závěry šetření, které si ministerstvo objednalo v minulém roce. Z výzkumu naopak vyplývá, že přes devadesát procent lidí žijících na ubytovnách hledá jiné bydlení, avšak osmdesát sedm procent z nich je zde nuceno zůstat z ekonomických důvodů. Problémem je tedy nedostatek peněz, nikoliv nedostatek motivace.

Největším problémem ovšem zůstává, že ministerstvo práce a sociálních věcí stále nedokončilo přípravu zákona o sociálním bydlení a nepředložilo jej vládě. Právě tato klíčová norma by mohla napomoci řešit strukturální a další nerovnosti v přístupu k bydlení. Dokud se ji nepodaří prosadit, budou všechny podobné pokusy pouze vhánět ty nejchudší do ještě větších sociálních obtíží. Zdá se, že si ministryně Marksová neuvědomuje, že programem sociální demokracie byl vždy boj proti chudobě, a nikoliv proti chudým.

an Gruber (1987) je publicista, působí v Masarykově demokratické akademii.

Obsah Listů 5/2015
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.