Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2015 > Číslo 5 > Veronika Opletalová: Na prahu zoufalství

Znaky

Veronika Opletalová

Na prahu zoufalství

Aforismy o psaní jakožto vedlejší produkty psaní

Humor jako forma recyklace problémů, jež vznikají při analýze humoru. I taková situace může nastat. Níže uvedeno pár příkladů: kreslených vtipů a aforismů o knihách, které jsou vedlejšími produkty tvorby knihy o kresleném humoru. Její dopisování dovádí autorku do takového zoufalství, že v dané chvíli není schopná psát vážně.

O knihách

Srozumitelná kniha je známkou autorova vítězství nad komplexy méněcennosti.

*

Poctivá kniha je znakem toho, že autor delší dobu zanedbával vše ostatní.

*

Kroky umožňující autorovi odstranit veškeré chyby v textu: první korektury, druhé korektury, třetí korektury a skoupení celého nákladu.

*

Věcný rejstřík slouží k tomu, aby autor zjistil, zda se jeho terminologie na konci knihy ještě podobá té na začátku.

*

Kdo čte často texty po někom, ten se pak zdráhá si od něj něco přečíst.

*

Většina autorů ještě stále staví své literární výtvory na iluzi, že si čtenář přečte knihu od začátku do konce.

*

Sepsání knihy odborné a/nebo s intelektuálním přesahem nebývá počinem komerčním, nýbrž spadá do nepřímých nákladů na reprezentaci.

*

Pokud autor zjistí, že v textu nedospěl k uspokojivým závěrům, nezbývá mu než překomplikovat začátek, aby čtenář neměl šanci se k závěru dostat.

*

Předstíraná erudice dodala nejednomu tvůrci látku na celou knihu.

*

Po odevzdání rukopisu do tisku získá autor kýžený klid na přemítání o tom, zda text jako celek dává smysl.

O odborných statích

Při psaní odborných textů je třeba zohledňovat spoustu proměnných, osvícení autoři berou ohled i na čtenáře.

*

Psaní recenzních posudků je činnost veskrze nevděčná, pokud si jí člověk neléčí traumata z posudků dosud obdržených.

*

Stavba odborné studie: abstrakt prezentuje hlavní myšlenky textu výstižnou formou, text obsahuje tyto myšlenky obalené balastem.

*

Fáze tvorby odborné studie: úvod se píše na závěr, závěr se píše uprostřed tvorby a na začátku se ústřední část zkompiluje z předchozích prací.

*

odpovědný vědec si nedovolí publikovat výsledky, které nemá dostatečně ověřené, leda by se jednalo o termínovaný projektový výstup.

*

Známky religiozity v sekulárním vědeckém světě: citování jakožto akt milosrdenství.

*

Četbě odborných textů je třeba se učit: předně musí čtenář pochopit, že mnohé stati nejsou psány proto, aby byly čteny.

*

Obrat k individuu ve vědeckém světě: sebeprezentace, sebeadministrace a sebeplagiátorství.

O světě akademickém

Malé univerzity budou stěží tak úspěšné jako ty velké, pokud vyčerpají veškerou energii dokazováním si, že jsou úspěšnější.

*

Při řešení grantových projektů je třeba hned na začátku stanovit priority: rozhodnout, zda bude tým primárně bádat, nebo bádání vykazovat.

*

Skutečná interdisciplinární laboratoř se zpravidla neobejde bez tříděného odpadu.

*

Tenzi na pracovišti, pramenící z nadprodukce vědeckých výstupů, snižují obětavci ochotní číst texty svých kolegů.

*

Pokud dítě akademika trpí dyslexií, souvisí to patrně s přirozenou obranyschopností organismu.

*

Pedagogické osobnosti se dělí do dvou skupin: na ty, kteří nadané vědce objevují, a ty, kteří je potírají.

*

Na akademické půdě se odsuzuje zájem o jevy paranormální, zato jsou akademikům tolerovány nejrůznější projevy abnormální.

*

Vrcholem rétorického umění akademika je schopnost pohotově kritizovat to, čemu nerozumí.

Veronika Opletalová

Obsah Listů 5/2015
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.