Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2015 > Číslo 5 > Lucia Zachariášová: Za Istanbul, proti domácímu násilí

Lucia Zachariášová

Za Istanbul, proti domácímu násilí

Dne 23. září 2015 se na programu jednání schůze vlády ČR objevila Analýza připravenosti České republiky k přístupu k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvě. Po dlouhém snažení je to konečně jasný krok vlády směřující k přistoupení k tomuto důležitému mezinárodnímu dokumentu (více o Istanbulské úmluvě na www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home).

Domácí násilí a násilí na ženách je tématem, o kterém se v ČR v poslední době poměrně často hovoří. Dílem k tomu přispívá přijetí Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015–2018, který připravil a vládě předložil ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier. Dílem je to zásluha konstantního tlaku neziskového sektoru. Ten je rovněž v této oblasti významně podpořen dotacemi z Norských fondů, které si boj proti domácímu a genderově podmíněnému násilí vytkly pro období 2009–2014 jako jednu z prioritních oblastí. Proto se v českém veřejném prostoru objevilo několik kampaní, zabývajících se tématem domácího násilí a násilí ve vztazích. Kampaň zahrnující toto téma také v současné době připravuje úřad ministra Dienstbiera.

V červnu 2015 spustil Český svaz žen ve spolupráci s Amnesty International a dalšími organizacemi kampaň #ZaIstanbul. V ní upozorňuje na to, že přestože dle výzkumů každá třetí žena v EU má osobní zkušenost s fyzickým či sexuálním násilím, česká vláda se k přistoupení k Istanbulské úmluvě příliš nemá. Nyní se ale konečně blýská na lepší časy.

Nelze si nevšimnout, že ke znatelnému posunu v této věci došlo na Ministerstvu spravedlnosti, které má přípravu podkladů pro podpis Istanbulské úmluvy v gesci, poté, co do funkce ministra nastoupil Robert Pelikán. Na ministerstvu došlo k přeskupení kompetencí a věci se začaly překvapivě rychle hýbat. Zdá se, že úkol dokončit přípravu podkladů k podpisu a ratifikaci Istanbulské úmluvy (termín pro splnění tohoto úkolu uplynul 30. června 2015), který ministrovi spravedlnosti uložila vláda v listopadu 2014, bude sice se zpožděním, ale přesto splněn.

I když je posun skokový a zásluhu na tom lze připsat ministru Pelikánovi, je stále smutným faktem, že v nepopulárních agendách, kterou ta genderová bohužel stále je, vždy závisí na konkrétních osobách a osobnostech, které jsou schopné téma zaštítit. Zatím ještě není možné hovořit o systémové ukotvenosti, i když cesta k ní započala v listopadu 2014 přijetím Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014–2020.

Jestliže vláda dokončí proces přípravy podkladů nutných k podpisu Istanbulské úmluvy, nejnaléhavější otázkou je, zda úspěšně projde Parlamentem. Doufejme, že ano a že se Česká republika v tomto ohledu konečně zařadí po bok většiny evropských zemí.

Lucia Zachariášová

Obsah Listů 5/2015
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.