Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2016 > Číslo 3 > Pavel Kohout: Dramatis persona K. K.

Pavel Kohout

Dramatis persona K. K.

Nedožité 90. narozeniny Karla Kosíka (26. 6. 1926–21. 2. 2003) připomínáme textem z r. 2001. Mám problém. Předpokládám, že sborník k jubileu filosofa psali filosofové. Z hlediska skutečné filosofie je moje vidění člověka v životě a světě pokleslé, bývá účelově determinováno charaktery a konflikty, které při práci na hře nebo románu vznikají náhodně až iracionálně. Ale i přitom vím, že zůstávám profesionál.

Po zkušenosti svého mládí se nejvíc bojím diletantů a děsí mně, že bych se mohl znovu stát jedním z nich. Nehodlám proto mluvit o Karlu Kosíkovi jako o filosofovi, ale o dramatické postavě K. K. z oné hry, kterou pro theatrum mundi napsal a stále ještě píše život.

Ta postava se asi nemohla stát ničím než filosofem, když zahájila se svou zkoumavou povahou dospělý život čekáním na smrt – za boj a svobodu. Fašismus a jím rozpoutaný teror vrcholící genocidní válkou byl první fenomén, který ji formoval. Zasáhl ji tak mocně, že patřila ke sboru podobně postižených, které jí chtěly navždy nastavit hráz v podobě jiného fenoménu, aniž stačily poznat jeho pravou podstatu.

Povahu komunismu, předstírajícího, že jeho neotřesitelným základem je vědecký světový názor, pochopila postava K. K. jako jedna z prvních a začala jej po svém demaskovat filosoficky. Tím poprvé získala nejen logické nepřátele ztělesňující prolhaný režim, ale i naprosto nelogické nepřátele mezi filosofy svobodného světa, kteří přestali být logickými spojenci, když se jim bral jejich sen, úžasný i v tom, že pro něj nemuseli nic riskovat.

Jako na divadle pak uplynulo skokem čtvrt století, které postava K. K. přeživořila díky své práci, solidaritě zahraničních přátel a neúnavné podpoře své ženy. Pak se chvíli zdálo, že došlo k happy-endu: postava K. K. se mohla vrátit z nebytí do bytí.

Avšak režisér život nezná odpočinku a jeho fantazie hranic. Uprázdněný prostor po dvou splasklých fenoménech cele vyplnil fenomén vítězného kapitalismu. Že není samospasitelný a potřebuje nový obsah, nemá-li znamenat jen jiný, i když zpočátku nevinně nepříjemný způsob otupování lidských myslí, pochopila postava K. K. jako jedna z prvních a začala to po svém dokazovat filosoficky. Tím znovu získala nejen logické nepřátele ztělesňující oportunismus všech vládnoucích skupin, ale i naprosto nelogické nepřátele mezi nejlepšími přáteli, kteří přestali být logickými spojenci, když jim byl zpochybněn cíl, k němuž se tentokrát dobrali s tak velikým rizikem.

Postavu K. K. tento antický osud poznamenal. Bojím se, že už ani ona sama nemá v této chvíli potřebný filosofický odstup, aby i ty druhé chápala jako postavy věčného dramatu, kterým život přidělil jiné role. Je mi to líto, protože dramatik-profesionál vstupuje do každé figury jako do sebe a nemůže ji už soudit z povrchu.

Chápu proto postavy zklamaných přátel, které šokuje ta razantní neochota vnímat „reálný kapitalismus“ jako fenomén nesrovnatelně pozitivnější než oba předchozí. Ale se smutkem chápu i zklamání postavy K. K., která bytostně není ochotna považovat něco byť lepšího nežli špatné za přijatelnou metu. K ní se chce zjevně dál dobírat vzdor všem lidským rizikům – per aspera ad astra.

Za to si jí dál váží a má ji přes její bodliny ráda

postava P. K.

Vídeň 21. 8. 2001 (33 let po tancích...)

(Irena SĄnebergova´, ed.: Rozji´ma´ni´ vprĄed i vzad, Karlu Kosi´kovi k peĄtasedmdesa´tina´m, Praha, 2001)

Pavel Kohout (1928) je spisovatel.

Obsah Listů 3/2016
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.