Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2016 > Číslo 3 > Heda Čepelová: Charta učitelů slaví padesátiny

Heda Čepelová

Charta učitelů slaví padesátiny

„Mezi různými faktory, které ovlivňují postavení učitelů, by se měla věnovat zvláštní pozornost jejich platům, protože v současných podmínkách ve světě závisejí faktory jako postavení učitelů ve společnosti, úcta k jejich povolání do značné míry, podobně jako u jiných povolání, na ekonomické pozici, v které se nacházejí.“ Nejde o výňatek z krajského volebního programu v nadcházejících podzimních volbách, ale o citaci desáté hlavy Charty učitelů – dokumentu, který v říjnu před padesáti lety přijala Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) na společné konferenci s Mezinárodní organizací práce (ILO). Zatímco desátá hlava shrnuje doporučení v oblasti odměňování, v dalších částech jsou formulována doporučení ohledně standardů průběhu učitelské dráhy, podmínek výkonu pedagogické práce nebo opatření, která je třeba podnikat při nedostatku učitelů. Šlo o jeden z prvních pokusů o stanovení široce přijímaných principů v oblasti, která je jinak dodnes určovaná politikou svrchovaně národní. Charta z roku 1966 je zajímavá mimo jiné tím, že postavení učitele a podmínky pro jeho výkon práce nestaví do konfliktu se zájmy dítěte a jeho vzděláním. Právě naopak: již první věta preambule se odkazuje na všeobecné právo na vzdělání jako jedno ze základních lidských práv. Aby mohlo být naplněno, říká charta, je potřeba mít dostatek kvalifikovaných pedagogů a umožnit jim řádně vykonávat svou profesi, včetně adekvátního finančního ohodnocení a sociálního zabezpečení.

V České republice jsou platy učitelů nejnižší mezi vysokoškolskými profesemi, v evropském srovnání patří ČR do pětice států s nejchudšími pedagogy. Učitelé patří mezi skupinu, u které vláda zvažuje výraznější nárůst platů v následujícím roce.

Heda Čepelová

Obsah Listů 3/2016
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.