Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2016 > Číslo 5 > Patrik Eichler: Průvodce literární reportáží

Patrik Eichler

Průvodce literární reportáží

Trojice pražských polonistek M. Benešová, R. Rusin Dybalska a L. Zakopalová patří mezi nejaktivnější šiřitelky povědomí o současné polské literatuře v českém prostředí. Důležitý je i svazek Fenomén: Polská literární reportáž, který společně sestavily a který letos vydalo nakladatelství Karolinum. Je dobrou základní příručkou pro výuku o polské literární reportáži na literárních nebo žurnalistických oborech našich vysokých škol. Říká, čím se literární reportáž liší od reportáže publicistické nebo investigativní: Autor literární reportáže píše po vzoru krásné literatury, ovšem s tím, že pracuje nikoli s fiktivním materiálem, ale s fakty. Popisuje prostředí, ve kterém dnes polské literární reportáže vznikají, a zmiňuje hlavní vydavatelství, média i jména – své stručné charakteristiky má v knize reportérská příloha Duży format deníku Gazeta Wyborcza i reportéři týdeníku Polityka, jen ve zmínkách zůstává přítomen krakovský Tygodnik Powszechny. Potkáme se s vydavatelstvím Czarne a jeho proslulou edicí Reportáž, i varšavským vzdělávacím Institutem reportáže a reportérskou kavárnou a knihkupectvím Wrzenie Świata.

Upozorňuje na české představitele svébytného žurnalisticko-uměleckého žánru, a udomácňuje ho tak jako možný vyjadřovací nástroj i českých autorů. Svou zmínku má Petra Procházková se svými reportážemi z Kavkazu i Egon Erwin Kisch, který je opakovaně označen za moderního zakladatele literární reportáže, ale nikde není jeho přínos pojednán souhrnně. Připomenuty jsou i starší české překlady Ryszarda Kapuścińského nebo Hanny Krallové.

V první kapitole jde o literárně-historický popis geneze polské reportáže ve zmínce od počátku devatenáctého století, ovšem s důrazem na reportáže, reportéry a reportérky v krátkém dvacátém století. Druhá kapitola je pokusem o základní literárně teoretický popis reportáže. Patří sem mj. kapitola R. R. Dybalské, která je více méně literárně teoretickým rozborem částí vybraných reportážních textů. Závěrečná, třetí část pak sestává z šestice stručných rozhovorů se známými polskými reportéry. Asi nejlepší je ten s Pawłem Smoleńským, autorem přeloženým už i do češtiny, který představuje nejen faktografické informace o literární reportáži, ale i způsob přemýšlení dotazovaného.

Slabostí knihy, která je v češtině prvním vhledem do obsáhlé a populární části polského literárního provozu, je časté opakování stejných informací v textech různých autorů. Přehlednosti vyprávění by tak jistě prospěla výrazně důslednější redaktorská práce.

Michala Benešová, Renata Rusin Dybalska, Lucie Zakopalová a kol.: Fenomén: Polská literární reportáž, Karolinum, Praha 2016, 202 s.

Tematický blok věnovaný polské literární reportáži podpořil Polský institut v Praze.

Patrik Eichler

Obsah Listů 5/2016
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.