Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2016 > Číslo 6 > Dušan Havlíček: Ve Švýcarsku ženy vládnou

Dušan Havlíček

Ve Švýcarsku ženy vládnou

Čítám Listy zpravidla pozorně stránku po stránce, i když občas jen tak listuji, abych se na poslední stránky dostal ještě předtím, než se ve schránce objeví číslo následující. A tak se stalo, že jsem až nedávno pod stručnými texty na straně 108 čtvrtého letošního čísla zahlédl malý kvíz Jana Beníka pro obdivovatele a propagátory následování švýcarské přímé demokracie s jejími referendy: Jedinou otázkou bude, kdy získaly švýcarské ženy na celostátní úrovni volební právo: a) v r. 1871 b) v r. 1921 c) v r. 1971. Tipl prý by si, že několik obdivovatelů ubude, až si „vyguglují“ správnou odpověď. Neguglujte, ztráta času. Ten poslední termín je správný. Jenže...

Upozornil jsem v Listech již nejednou, že Švýcaři hlasují o všem možném i nemožném. Platí to už od pradávna, tedy přesněji řečeno 168 let od roku, kdy byla lidovým hlasováním (jak jinak) přijata první ústava Švýcarského spříseženstva. Upozorňuji, že švýcarská federální ústava zná v podstatě dva typy referenda: povinné a fakultativní. Povinnému referendu – na úrovni federální i kantonální – podléhá každá změna ústavy. Vláda musí povinně předložit k lidovému hlasování každý zákon, který se tak či onak ústavy dotýká. Doplňků a změn byl za ta léta bezpočet. Jedním z nich byl i vládní návrh na zavedení volebního práva žen, pro který se v únoru 1971 vyslovily dvě třetiny hlasujících (mužů). Od té doby mohou ženy hlasovat na federální úrovni stejně jako muži.

A mohou být také voleny Ale na to, aby byla první žena zvolena do federální vlády, si musely počkat ještě 13 let až do roku 1984, když z vlády odstoupil jeden ministr ze zdravotních důvodů. Pro lepší pochopení musím zopakovat, co už jsem jednou napsal: S odstupujícím ministrem odstupuje ve Švýcarsku celá jedna sedmina vlády: vláda má sedm členů, nic víc a nic míň. Úsporné kolegium spravuje společně veškeré státní záležitosti Švýcarské konfederace. Každý ministr má na starosti jeden departement, jakési superministerstvo s řadou federálních úřadů. Ministři spolkové federální vlády jsou voleni jednou za čtyři roky na společném zasedání obou komor parlamentu. Vhodnější by bylo říci, že jsou ve svém úřadě potvrzováni, neboť – co paměť sahá – se nestalo, aby dosavadní ministr nebyl zvolen na nové období. Vrchol úspornosti: jeden z členů vlády vykonává kromě svého ministerského úřadu zároveň i úřad prezidenta. Do prezidentské funkce je zvolen oběma komorami parlamentu, ovšem pouze na dobu jednoho roku a nikdy ne dva roky za sebou. (Připomínám, že hovoříme o federální úrovni. V kantonech, které mají ve švýcarském správním systému své vlastní ústavy s výraznými pravomocemi, získávaly ženy volební právo někdy i dříve. V devíti významných kantonech, jako jsou například Curych, Ženeva, oba kantony Basilejské, Vaud, Neuchâtel, se tak stalo již mezi lety 1959 a 1970.)

S Elisabeth Koppovou, první ženou, která byla tehdy zvolena do vlády, to nedopadlo nejlépe. V prosinci 1988 propukl mimořádný skandál, když vyšlo najevo, že přeposlala svému manželovi důvěrné informace o problémech jedné z jeho firem; a paní ministryně musela v lednu 1989 podat demisi.

Od té doby byla ve federální vládě přinejmenším vždy jedna žena. Jejich počet se zdvojnásobil v roce 1999 a ztrojnásobil od ledna 2008. Po určitou dobu pak – od září 2010 do konce roku 2011 – byly v sedmičlenné vládě 4 ženy a muži se ocitli v menšině. Ve vládě od počátku letošního roku působí dvě ženy: Doris Leuthardová zvolená v roce 2006 a Simonetta Sommarugová zvolená v roce 2010.

Ze sedmi žen, které působily ve Švýcarsku ve vládním křesle, jich několik zastávalo po dobu jednoho roku i funkci prezidentskou. Jako první to byla v roce 1999 Ruth Dreifussová a následně pak Micheline Calmy-Reyová v letech 2007 a 2011 a v roce 2012 Eveline Widmer-Schlumpfová.

Takže shrnuto: Od chvíle, kdy Švýcarky získaly volební právo a právo být voleny na celostátní úrovni, jsou ve švýcarské federální vládě vždy zastoupeny a už několikrát jí předsedaly jako prezidentky. Jejich poměrný podíl činil minimálně 29 procent, jak tomu je ve vládě od roku 2016, ale převážně byl vyšší, 47 a určitou dobu dokonce 57 procent. Nejde však jen o čísla. Ve veřejném mínění má jejich politická činnost zpravidla velmi pozitivní odezvu.

V historii českých států od roku 1920, kdy byla v ústavě Československé republiky uzákoněna rovnoprávnost mužů a žen, vykonávali funkci předsedy vlády až do současnosti vždy muži. Jen několik příkladů z posledních let. V druhé vládě Mirka Topolánka s dvaceti ministerskými místy působilo 5 žen, avšak nikoliv po celou dobu vlády. Ve vládě Petra Nečase s 18 ministerstvy byly 3 ženy, ale také jen částečně. V současné vládě Bohuslava Sobotky se 17 členy spravují ženy tři ministerstva, což představuje 17,6 procenta oproti 82,4 procenta mužů.

Tipl bych si, že po těchto věcných informacích několik obdivovatelů a propagátorů následování švýcarské přímé demokracie s jejími referendy výrazně přibude.

Dušan Havlíček, Plan-les-Ouates, Švýcarsko

Obsah Listů 6/2016
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.