Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2016 > Číslo 6 > Knihy

Knihy 6/2016

Mezi realitou, propagandou a mýty. Československá exilová média v západní Evropě v letech 1968–1989

– Kniha, ke které se v Listech budeme vracet. Vydávání časopisů bylo nejdůležitější aktivitou československého exilu zvlášť po roce 1968. Některé byly určeny exulantům samotným, ambicí jiných, zejména pařížského Svědectví a římských Listů, bylo přinášet necenzurované informace čtenářům doma (k tomu je bylo ovšem nutno do ČSSR propašovat). Petr Orság ve své práci zaznamenává komplikovaný vývoj čs. médií v západní Evropě, finanční, organizační i ideologické potíže, které musely překonávat. Popisuje vztahy mezi exilovými skupinami i osobnostmi a oživující impulsy, které přinesly posrpnová emigrace a Charta 77. Prameny autorovi poskytly rozhovory s desítkami pamětníků, měl možnost studovat v Římě uložený obsáhlý archiv Jiřího Pelikána. Kniha mnohé vysvětluje, klade však i otázky, jež si budou žádat další bádání: Jaký vliv měly exilové časopisy a rozhlasové stanice na vývoj v Československu? Jak byla jejich činnost hodnocena na Západě? Jaký je jejich odkaz? Autor eviduje 31 exilových titulů, některé vycházely krátce, jiné až do pádu režimu. Jedno, držíte je v ruce, vychází dodnes.

Petr Orság: Mezi realitou, propagandou a mýty. Československá exilová média v západní Evropě v letech 1968–1989. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2016, 264 s.

-tt-

Padesát ostrovů, které jsem nikdy nenavštívila a nikdy nenavštívím

– Myslím, že mnozí z nás se někdy zasní, jaké by to bylo strávit nějaký čas na pustém nebo jen málo obydleném a od světa vzdáleném ostrově. Autorka, německá spisovatelka, absolventka studia dějin umění a grafického designu, si takový sen splnila nad atlasy a knihami, a podělila se o něj se čtenáři. Otevřeme-li knihu na kterémkoliv místě, uvidíme napravo na světle modrém pozadí mapu ostrova, který jako by se vznášel na mořské hladině v snovém oparu; na levé straně si přečteme základní geografické a historické údaje a výstižnou charakteristiku ostrova spojenou zpravidla s nějakým příběhem. Takových dvoustránek je v knize padesát. Jak se dá očekávat, nechybí ani ostrov Robinsona Crusoe. Krásná a hluboká je autorčina předmluva uvedená mottem: Ostrov může být rájem. A nebo také peklem.

Judith Shalansky: Ostrovy. Padesát ostrovů, které jsem nikdy nenavštívila a nikdy nenavštívím, přeložila Martina Loskotová, 65. pole, Praha 2011, 142 s.

-jn-

Dny ohňů, dny spálenišť, dny popela

– Pro celoživotního neúnavného čtenáře je obtížné se setkat s autorem, který by již po krátkém nahlédnutí zapůsobil jako zjevení. Tato kniha tak zapůsobila přinejmenším na několik čtenářů. Autor v ní vytváří fiktivní, ale dobře představitelný, věrohodný a ostře vykreslený svět, v němž se odehrává zrání vypravěče – chlapce, který se postupně seznamuje s dopisy, jež mu přicházejí od zemřelé matky, a vytváří si postupně vztah ke svému vychovateli, vrstevníkům, přírodě i drsnému světu lidí a jejich shluků. Autor je českého původu, ale jeho jazykem se stala němčina, v jejímž užívání dosáhl neobyčejné originality, takže i překlad do češtiny se musel stát svébytným dílem. Překladatelka Radka Denemarková připojila esej o knize a redaktorka Dana Pfeiferová esej o jejím překladu.

Michael Stavarič: Dny ohňů, dny spálenišť, dny popela, přeložila Radka Denemarková,

Archa, Zlín 2016, 187 s.

-jn-

Setkání s Petrem Vopěnkou

– V Listech 2011/2 jsme připomněli postupné komentované vydávání Eukleidových Základů, jehož hlavním iniciátorem a hybatelem byl profesor Vopěnka, a vyjádřili jsme naději, že dílo dospěje až k poslední třinácté knize věnované pěti pravidelným tělesům. Nyní je dvanáct Eukleidových knih vydáno v pěti svazcích a můžeme doufat, že vydavatelé budou schopni je dovršit i poté, co Petr Vopěnka 20. 3. 2015 zemřel. Filosofický časopis mu věnoval monotematické číslo, v němž se devět autorů zamýšlí nad jeho přínosem matematice a filozofii. Pavol Zlatoš charakterizuje Vopěnkovo celoživotní úsilí jako „ťažký údel génia mimo hlavného prúdu“. Vopěnka totiž dospíval k pochybnostem o klasické teorii množin a začal budovat teorii alternativní, která by mohla omezit nezřízené vytváření hierarchie nekonečen a přiblížit matematiku reálnému světu. Pro čtenáře třeba i s laickým zájmem o filozofické základy matematiky poskytují autoři čísla poutavé zasvěcení do Vopěnkova díla spojené s nahlédnutím do jeho osudů a vnitřního světa.

Filosofický časopis 2016/4: Setkání s Petrem Vopěnkou, Filosofický ústav AV ČR, Praha 2016, 147 s.

-jn-

Česko-slovenské porady v Luhačoviciach (1908–1913)

– Kniha docentky Prešovskej univerzity N. Jurčišinovej potvrdzuje, že „vojna je pokračovaním politiky inými prostriedkami“, ako to konštatoval klasik vojenskej teórie K. Clausewitz. Autorka monografie o rozvíjaní vzájomnosti pred prvou svetovou vojnou prostredníctvom česko-slovenských porád v Luhačoviciach, aj keď iba tak mimochodom, to potvrdzuje: česko-slovenský odboj, čs. légie nespadli po vzniku prvej svetovej vojny zo vzduchoprázdna – predchádzala im aj politická a propagačná práca doma a v zahraničí. Veď česko-slovenské kontakty príslušné orgány najmä v Uhorsku aj sledovali, ale zabrániť im nevedeli. A nedokázali na ne ani politicky odpovedať. Reagovali len neúspešnou represiou. Bojové vystúpenie čs. dobrovoľníkov, príslušníkov Českej družiny v Rusku a Roty Nazdar vo Francúzsku, následný postupný pozvoľný, ale napokon nezadržateľný vzrast československého dobrovoľníckeho vojska, ktoré bojovalo po boku spojencov v Dohode, muselo mať aj svoju predhistóriu – rozvíjanie vlasteneckej výchovy v Čechách najmä v Sokole, na Slovensku v skromnejšej forme v rozvíjaní kontaktov s českou literatúrou a kultúrou a aj vysielaním slovenských študentov aj učňov do českých škôl a vo vzájomných kontaktoch Čechov a Slovákov v Luhačoviciach. To všetko sa napokon zúročilo v rokoch 1914–1918 a prinieslo aj svoj skvelý výsledok 28. októbra 1918. Monografia prináša mnohé aj menej známe, alebo neznáme podrobnosti, založené na archívnom výskume a znalosti dobových súvislostí. Poukazuje aj na význam formovania politických názorov zástupcov oboch našich národov na situáciu v budúcnosti, keď sa niečo bude možno dať riešiť... Bohužiaľ, lepšia budúcnosť Slovákov a Čechov sa dala riešiť – vzhľadom na rozhodný odpor Nemcov a Maďarov k reformám monarchie – iba v rámci svetovej konflagrácie, ktorá nastala niekoľko týždňov po sarajevskom atentáte 28. júna 1914. Kniha prispieva k pochopeniu vývoja vzťahov a bojovej spolupráce Čechov a Slovákov v rokoch Veľkej vojny.

Nadežda Jurčišinová: Česko-slovenské porady v Luhačoviciach (1908–1913),

Veda, Bratislava 2015, 229 strán.

-vrábel-

SNKLHU / Odeon 1953–1994. České knižní obálky v edičních řadách

– Práce na knize je práce umělecká, říká svou knihou o grafice knižních obálek Odeonu grafická designérka a typografka Nikola Klímová. Svazek vzniklý původně jako školní práce sice stručně popisuje i dějiny Odeonu, především je ale obrázkem o vydávaných edicích a autorech jejich grafické podoby – potkáme se s Adolfem Bornem, ale i s Františkem Muzikou, autorem obálek nejznámější odeonské edice Světové četby, ale i historické Knihovny klasiků. Prohlédnout si můžeme výběr z práce Milana Hegara, autora obálek Světové knihovny, a autorů dalších. Kromě toho, že je kniha graficky hezky vypravená, jde o svého druhu výstavu, který nezachycuje celek, ale vypráví směr, ukazuje hlavní charakteristiku a dává možnost postupně se v šíři odeonské práce orientovat. Jako dárek můžete pořídit knihu samotnou i některou z těch v knize reprodukovaných.

Nikola Klímová (ed.): SNKLHU / Odeon 1953–1994. České knižní obálky v edičních řadách,

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze,

Praha 2016, 264 s.

-pe-

Knihy všech ročníků

Obsah Listů 6/2016
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.