Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2016 > Číslo 6 > Alena Wagnerová: Myšlení mezi dobrem a zlem

Alena Wagnerová

Myšlení mezi dobrem a zlem

Jak víme ze starozákonního příběhu o Adamovi a Evě, přineslo jim neposlušností získané vědění dobrého a zlého vyhnání z ráje. A protože se jeho brána zavřela i pro všechny jejich potomky, laborujeme od té doby s dědičným hříchem, jak tomu říkali církevní otcové.

S vědomím dobrého a zlého totiž do lidské duše vstoupilo i vědomí vlastní nedokonalosti, jak bychom dědičný hřích nazvali dnes, budeme-li se dál pohybovat na této symbolické rovině.

Svým způsobem byl akt stvoření člověka věděním dobrého a zlého vlastně teprve dokončen, i když se v bibli o tom nic neříká. Návod k použití toho, čeho se první lidé s pomocí hada zmocnili, nedostali.

Se ztrátou nevědění člověk ovšem neztratil jen svou počáteční nevinnost, v níž všechno splývalo se vším, ale dobro a zlo se současně staly dvěma základními kategoriemi života a myšlení, mírou na hodnocení a poměřování všeho, co se děje kolem nás a čeho jsme součástí.

S představou ráje se ale člověk nedokázal zcela rozloučit, pošilhává po něm stále a celé lidské dějiny jsou i historií opakovaných pokusů na zemi něco podobného ráji vytvořit, do místa, kde se všechno správně děje, se zase navrátit. Slovo ráj má dnes mimochodem i sekulární konjunkturu v reklamách nabízejících dovolenou jako zážitek ráje.

Nemíním tu rozvíjet nějakou teorii dobra a zla, jde mi o jejich protikladnost jako podvědomou přimíšeninu různé koncentrace v postojích, jednání a slovech, směsici pojmů, pocitů a představ nevysloveného, ale působícího v každodennosti obyčejného lidského života. Vždyť i pojmové páry jako bůh a ďábel, duch a tělo, cit a rozum, subjekt a objekt, krása a ošklivost, láska a nenávist i den a noc si v sobě nesou alespoň špetku protikladu dobrého a špatného.

A všimněte si, když mluvíte, jak vás řeč celou svou stavbou přímo táhne k tomu, abyste hodnotili, zaujali stanovisko, jasně se vyslovili ve smyslu ano a ne, dobrého a zlého, nebo alespoň špatného. Přísné rozdělování dobra a zla se stalo mocí nad našimi životy, protože dobro se spojilo s představou ráje.

Smazat hranici mezi dobrem a zlem, aby bylo jenom dobro, si tak přál i jeden mladý revolucionář, jak si můžeme přečíst v jeho zápiscích. Ten pokus o zřízení socialistického ráje na zemi, o který mu tehdy šlo, máme teď za sebou a ještě jsme se z jeho pomalé proměny v pustinu zcela nevzpamatovali. Rozlišování dobrého a zlého jako dvou neslučitelných protikladů jsme tu trénovali téměř denně. Stále se po nás chtělo, abychom s něčím bezvýhradně souhlasili a něco jiného stejně nekompromisně odsuzovali.

Myslím, že tento čtyřicetiletý trénink v myšlení zjednodušeném na kategorie ano a ne, dobré a špatné, máme ještě stále v sobě. A je jím poznamenán celý náš veřejný i politický život, v němž se diferencované myšlení chápe jako názorová chabost, a ne jako projev vědomí, že dobré a zlé musíme sice rozlišovat jako různé etické kategorie, ale v praxi je nemůžeme v jejich působení od sebe oddělit, ale jen usilovat o to, aby zla a nenávisti bylo ve společnosti co nejméně.

Alena Wagnerová

Obsah Listů 6/2016
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.