Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2017 > Číslo 1 > Viktor Tichák: V zaujmutí sloves

Jazyk

Viktor Tichák

V zaujmutí sloves

Napětí mezi slovesnými třídami možná nebývá na první pohled patrné jako napětí mezi třídami společenskými, přesto by se dala historie českého jazyka rozdělit na etapy podle vládnoucí vrstvy. Bývaly doby, kdy na trůnu sedala 1. slovesná třída, tedy slovesa typu nese, bere, maže, peče, tře. Pro nás pamětníky, vzor umře už není zcela aktuální, tedy umřel, snad pro svou morbiditu, neboť boj o vyšší frekvenci mezi třením a umíráním stále na plné čáře vyhrává sloveso umřít, 3371, nejčastější slovo dle Frekvenčního slovníku češtiny, zatímco třít (se) se umístilo až v pořadí 10 621. Slovesa první třídy se cizinci učí jako nepravidelná, tato třída je uzavřená, a tak je tato slovesná šlechta odsouzena k pomalému odchodu z jazykového systému.

Nejprogresivnějšími vzory jsou dnes slovesa 3. třídy podle vzoru kupuje, ta jsou nejpravidelnější, v patách za nimi slovesa 4. třídy, časovaná jako vzorové prosí, často jako vidové dvojice (googlovat/vygooglit). Jednoduchost mladé slovesné generace vzbuzuje rozporuplné pocity, snad obdiv, snad odpor, jak to tak u reflexe mládeže bývá. Čemu bych se ale chtěl dnes věnovat blíže, je interní válka třídy druhé.

Slovesa podle vzorů tiskne, mine a začne dělala jistě nejednomu žákovi češtiny problémy, a to především proto, že si jednotliví členové této třídy v průběhu doby různě cestují mezi zmíněnými třemi vzory, nikoli nahodile, ale každé sloveso po jiné trajektorii, proto je třeba se na každé z nich dívat zvlášť. Už samotné vzory nejsou zcela jednoznačné: Je lepší tiskl nebo tisknul? Máme už začít nebo začnout? Tvar tiskl se u sloves tohoto vzoru stále upřednostňuje, tvary s kmenotvornou příponou tisknul jsou však také korektní a přibližují tato slovesa směrem ke vzoru mine, kde je -nu- v příčestí povinné. Je tedy vzor mine výchozí a nejlepší? Kdysi mě napadla série praktických slov na dvě písmena do hry Scrabble: hl, ml, pl od sloves hnout, mnout, pnout. Takto by to asi nešlo, přesto jsou tyto tvary (kromě slovesa mnout) často užívány, byť možná více na Moravě a s předponami (pohl se, přepl a zahl).

Slovesa hnoutmnout patří vzoru mine, sloveso pnout je však zajímavější, protože je vlastně u vzoru mine relativním nováčkem, jsouc stále částečně časováno dle vzoru začne. Opět jsem se pustil do googlování a nalezl zajímavou diskusi na serveru okoun.cz, nalákal mě už nadpis stránky „Čeština“ a podnadpis „Poznejte krásu svého mateřského jazyka, hovada!“. Lítá debata se rozjela nad otázkou, zda je lepší příčestí činné napnul nebo napjal. Uživatelé se na diskusním fóru patřičně pohádali, tedy splnili primární účel internetových diskusí, za emocemi byla ale skryta chytrá myšlenka, že se podobná slovesa v zápalu boje o příslušnost k tomu či onomu vzoru štěpí. Toto štěpení je u slovesa napnout patrné u podstatného jména slovesného napětí versus napnutí, kdy bychom asi nemluvili o napnutí ve filmu ani o elektrickém napnutí, přídavná jména napnutýnapjatý, tak jako zmíněná příčestí činná už – nebo ještě – tak jasný významový rozdíl nemají. S jinými předponami je však všechno jinak. Zapnout už starší tvar skoro nemá, televize nemůže být zapjatá, především když jsem ji přece před chvílí vypjal! Vypjatá ale může být třeba atmosféra, což ale zase neznamená, že ji někdo vypnul, a tedy že by byla vypnutá. Není vypětí jako vypnutí.

Nejzajímavějším slovesem, hodícím se k tématu, je však sloveso jmout s příčestím činným jal. Zde podléhám svému konzervatismu, čtu-li v titulku „Izrael zajmul 120 členů Hamasu.“ (www.ceskatelevize.cz, 21. 8. 2011) nebo když čtu na tripadvisor.com o amfiteátru, který „pojmul 750 lidí“. Zajal, prosím. Pojal, prosím. Ale protiargument přichází vzápětí (v žádném případě vzápnutí): Co sloveso sejmout? Tak jako sloveso vyjmout, kterému by mělo příslušet činné příčestí vyňal; u Preissové v knize Gazdina roba můžeme zjistit, že „jediný gazda popošel jim slušně v ústrety, sňal klobouk a pozdravil v lámané němčině“. Kdybychom sloveso nahradili modernější formou sejmul, mohl by se nám paralelně objevit zcela nový obraz gazdy se zbraní v ruce. Naopak věta „Policista sňal zloděje“ spíše evokuje policistu, který pomáhá zloději z houpací sítě, na níž visel. Pravděpodobně ztratil pojmutí o čase?

Viktor Tichák

Obsah Listů 1/2017
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.