Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2017 > Číslo 3 > Marián Hatala: Laureáti cien Literárneho fondu

Marián Hatala

Laureáti cien Literárneho fondu

Jednou z literárnych cien, ktoré sa na Slovensku tradične udeľujú, je Cena Ivana Kraska. Každoročne ju vyhlasuje a organizuje Literárny fond v snahe podporiť prozaické a básnické debuty, ktorých autorky a autori nesmú mať viac než tridsať rokov. Za rok 2016 získala hlavnú Cenu I. Kraska Alena Sabuchová, zatiaľ čo Ivane Kladivíkovej Mihálikovej a Michalovi Balážovi sa ušli prémie. Ústrednou témou Sabuchovej knihy poviedok je vzťah medzi mužom a ženou v mnohých podobách. Hravo, suverénne vyrozprávané a fabulované texty majú výraznú reflexívno-filozofickú zložku a najmä v prvej polovici knihy pripomínajú gnómické až aforistické zovšeobecnenia a „ponaučenia“, akési duchaplné a vtipné zhrnutia spoločenských javov či problematických častí medziľudských vzťahov. Podmanivo rozuzľovaným zápletkám dominujú rýdzo umelecké jazykové prostriedky: irónia, sebairónia, humor, hyperbola, básnické prívlastky a metafory, ktoré z próz vytvárajú vyvážený a esteticky pôsobiaci celok. Zadné izby sú miesta, kam nosíme najobyčajnejšie veci, to, čo už nepotrebujeme, čo nám v živote prekáža a zaberá primnoho miesta, ktoré by sa inak, paradoxne ušlo iným najobyčajnejším, nepotrebným a v živote prekážajúcim veciam. Zadné miestnosti však neprestávajú byť s nami. Ako naše životy. Nešťastné i chvíľami naplnené, smoliarske, dramatické, smiešne, banálne, plné čakania, zúfania, nádejí i tichých, do dlaní šepkaných nádejí. Poézia Kladivíkovej Mihálikovej osciluje medzi rôznymi druhmi nepohybu, ustrnutia, zmeravenia, a medzi pohybom, protipohybom, jeho obnovovaním. Jej voľné verše s úspornými metaforami, slovnými hrami i s prvkami hovorovej lexiky nesú mnohé znaky literárneho talentu a remeselnej zručnosti, sú organizované najmä aliteráciami, pleonazmami a rýmovými asonanciami. Ich významová nejednoznačnosť až rozbiehavosť s množstvom abstraktných pomenovaní síce sťažuje interpretáciu, no zbierka predsa len pôsobí súdržne a ako autorský zámer. Balážov formálne a obsahovo vyvážený debut tematizuje peripetie existenciálne nazeraného subjektu poézie. Ten, plný protirečení, relativizovania, paradoxov a pochybností, sa vrhá alebo je vrhnutý do vesmíru dramatických životných situácií, ktorého „pôrodnou bolesťou je samota“. Knižke nechýba razantný spoločensko-kritický tón, humor, irónia ani sebairónia. Balážovi je vlastná až okázalá otvorenosť, individuálny vzdor, naturalistická i ordinárna lexika. Znepokojuje a provokuje. V mene poézie, ktorej tak oprávnene dôveruje.

Alena Sabuchová: Zadné izby, vydavateľstvo AMMA, Bratislava 2016, 138 s.

Ivana Kladivíková Miháliková: Kovanie v krokoch, Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava 2016, 56 s.

Michal Baláž: O, Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava 2016, 108 s.

Marián Hatala (1958) je básník, překladatel, novinář, kritik a stálý spolupracovník Listů.

Obsah Listů 3/2017
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.