Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2017 > Číslo 6 > Viktor Tichák: Dbejte snížené pozornosti

Jazyk

Viktor Tichák

Dbejte snížené pozornosti

Když se v tramvaji před časem poprvé ozvalo: „Vážení cestující, na zastávce [x] dbejte zvýšené opatrnosti. Vstupujete do jízdního pruhu pro automobilovou dopravu,“ zamyslel jsem se, proč zkrátka neřeknou: „Pozor, vstupujete do pruhu, kde jezdí auta!“ Zní to asi příliš lidově? Každopádně je to jistě záležitost stylistická, musí to být ten nejvyšší z nejvyšších stylů jazyka, asi aby korespondoval s prestiží daného dopravního podniku. Jízda tramvají je ovšem dle mého názoru záležitost spíše každodenní a tyto věty nezjednodušují úlohu učitele češtiny pro cizince, kterým se snažím vysvětlit, že fráze „dbát zvýšené opatrnosti“, kterou tak často slýchají, a proto ji znají nazpaměť, nepatří mezi fráze, které bychom použili k poučení dětí, než je pustíme ven na pískoviště nebo když někomu doma podáváme horkou polévku. Pustil jsem se tedy do stylistických průzkumů.

Ani ve Slovníku spisovného jazyka českého ani ve Slovníku spisovné češtiny nemá sloveso „dbáti“, příp. „dbát“ žádný přívlastek jako např. zastarale, knižně nebo řídce. Jen u významu „hledět si své práce“ jako např. ve větě „On nic nedbá a jen utrácí.“ je použití slovesa v SSJČ označeno jako obecné. Nás ale nyní zajímá sloveso spojené s genitivem, tedy „dbát něčeho“. Má hypotéza totiž zní, že můžeme v českém jazyce dbát pouze něčeho zvýšeného, ničeho jiného dbáti nelze. Ani toto spojení však v kodifikačních příručkách nemá žádné stylistické omezení či doporučení. Dále jsem se zamyslel, zda vůbec existuje „dbát něčeho“ i ve formě imperativu 2. osoby singuláru, tedy ve formě „dbej“ např. „zvýšené pozornosti“. Na většinu otázek zadaných do internetových vyhledávačů vám teď před Vánocemi vyjede nějaká speciální nabídka. I mně se na prvních místech objevily odkazy na e-shopy s plechovými tabulkami. „Dbej zvýšené opatrnosti při jízdě na eskalátoru“ jen za 30,98 Kč s DPH. Tedy ano, forma tykání existuje.

Ale při konkrétní analýze kontextů jsem našel opravdu pouze spojení „dbejte zvýšené“ následované různými podstatnými jmény, nejčastěji „opatrnosti“ a „pozornosti“, nepočítám-li negaci „nedbat něčeho/ničeho“, především ani občasný výskyt genitivu u přechodníku „nedbaje“, sama o sobě občasného. Často se objevuje analogický pokyn „dbejte zvýšené bezpečnosti“, který systematicky nedává smysl. Dbaní opatrnosti si přeložíme jako „pozor, buď opatrný“, pozornosti jako „buď pozorný“ a bezpečnosti tedy jako „buď bezpečný“ nebo „nebuď nebezpečný“? U ostatních podstatných jmen pak použijeme předložku „na“, tedy „dbejte na svoji viditelnost i ve dne“ a nezapomeňte na reflexní prvky.

Dopravního podniku jsem se asi dotkl neprávem. Dnes už, jak se postupně při pročítání příkladů dozvídám, dbáme zvýšené opatrnosti vždy a všude, toto spojení z nějakého důvodu vytlačuje slovo „pozor“. Ale z jakého důvodu? Asi zkrátka zní dobře, i když to je záležitost vkusu. „Pozor“, ale i „dávejte pozor“, „dejte pozor“, „buďte opatrní“ – všechna tato spojení znějí v mluvené podobě asi příliš trhansky a nevychovaně? Jazyková ekonomie už není na prvním místě? Frekvenční slovník češtiny přidává další zajímavá data – sloveso „dbát“ je v pořadí 3059. nejpoužívanějším českým slovem, těsně za slovem „menšina“ a následováno slovem „turistický“. Je to umístění velmi ctihodné, slovesa jako „vyhodit“, „zařadit“ nebo „hlídat“ se umístila až o několik set příček níže. FSČ uvádí, že se sloveso „dbát“ ve 47 % případů vyskytlo v textech odborných, ve 35 % beletristických a v 19 % v textech publicistických.

Všechno se to odehrálo velmi rychle. Začalo to na zastávce U Dómu, kde jsem byl upozorněn, abych dbal zvýšené opatrnosti v jízdním pruhu pro automobilovou dopravu. Následovaly tři zastávky, během nichž v mé hlavě proběhly výše uvedené, ještě průzkumy nepodložené úvahy. A na zastávce Palackého, kde došlo k pravidelnému střídání řidičů, se nově přistoupivšímu tramvajovému strojvůdci ozvala vysílačkou dispečerka slovy: „Staňo, si tam?“ Staňa tam byl. „Prosimtě, na konečné je ňáká akce, tak tam dbej zvýšené opatrnosti, jo?“ Následující minutu konsternace v mé hlavě interpretuji jako minutu ticha za vymírající „pozor“. Přemýšlím nad plechovou tabulkou na vchodových dveřích: „Dbej zvýšené opatrnosti, pes!“

Viktor Tichák

Obsah Listů 6/2017
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.