Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2018 > Číslo 1 > Alena Zemančíková: Hold divadelní iluzi

Theatrum mundi

Alena Zemančíková

Hold divadelní iluzi

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu NIPOS vydalo v roce 2010 a na počátku roku 2018 dvě reprezentativní knihy s názvem Malované opony divadel českých zemí. Jde o mimořádnou dokumentační a uměnovědnou práci týmu znalců prostředí českého a moravského divadla. První publikace obsahuje řadu odborných studií na témata, spojená s motivy na malovaných oponách: Alegorie, Múzy, Mýty české historie, Život starých Čechů, Národní hrdinové, Dělníci, Sokolové, Vlast, Hradčany, Bájná krajina, Obrazy domova a veduty měst a vesnic, Život na venkově. Do publikace jsou zahrnuty i opony loutkových divadel a opony ve službách scénografie. Doprovodné texty psali teatrologové, historikové umění, dramatikové a praktičtí divadelníci.

Druhá kniha, obsahující stejně velký vzorek malovaných opon, je uspořádána jednodušeji. Lokality, k nimž jednotlivé opony patří, jsou seřazeny abecedně, výklad je kunsthistorický a ikonografický, u každé opony si její komentátor (jimiž jsou výtvarníci a historikové umění) dává záležet na trefném vystižení její výtvarné charakteristiky a půvabu.

Větu Přemysla Ruta „Divadlo, které se vzdá obrazu na oponě, vzdává se nejnázornějšího programového prohlášení“ dokládá řada zobrazených opon, nejdůsledněji asi opona Jiřího Suchého ze Semaforu a autorský komentář k ní, který ji staví do konfrontace s Hynaisovou oponou Národního divadla. První kniha se věnuje do značné míry těm programovým prohlášením.

Opony zámeckých divadel a reprezentativních scén národního divadelního života jsou dílem velkých mistrů. O charakter výjevu se vedly v archivech doložené spory. Jeden z novodobých svědecky dokládá v prvním svazku dramatik Milan Uhde: jde o oponu Janáčkova divadla v Brně. Milan Uhde v textu parafrázuje výrok Milana Kundery, pronesený v bezradnosti nad ideologickými argumenty, které nakonec způsobily, že dnešní opona podle návrhu Dalibora Chatrného byla realizována až v roce 2006: „Společnost má na oponu jediný objektivní požadavek – aby šla vytahovat a spouštět. Každá konkrétnější představa je subjektivní.“ Místní omezená subjektivní představa někdy zvítězila i nad mistrovským dílem, jako v případě Křížlic u Semil, kdy ochotnický spolek zavrhl oponu s krkonošskou krajinou, namalovanou z ochoty Františkem Kavánem, jako ne dost reprezentativní, a nahradil ji alegorickým výjevem, vytvořeným místním učitelem. Výjev byl naštěstí namalován na rubovou stranu plátna, takže Kavánova krajina byla k vidění z jeviště a zachovala se dodnes v krkonošském muzeu v Jilemnici.

Přehlídka oněch subjektivních představ i schopností jejich malířského provedení je zajímavým i zábavným obsahem spíše druhé publikace. Ještě je třeba připomenout, že jediné opony, které se zachovaly z prostředí, kde se mluvilo německy, jsou opony reprezentativních scén. V Liberci a Karlových Varech jsou to opony bratří Gustava a Ernsta Klimtových a Franze Matsche, v Chebu se zachoval návrh opony Josefa Reinera v archivu, známe, jak vypadala opona pražského Nového německého divadla a divadla v Ústí nad Labem. Z opony divadla v Jablonci nad Nisou zůstaly jen vyříznuté fragmenty, o celku nevíme nic. A bohužel nevíme nic o oponách německých ochotnických spolků, které bezpochyby působily v německých Jahnových tělocvičných spolcích, dělnických i hasičských spolkových domech a hostincích v českém, moravském a slezském německy mluvícím příhraničí. Tyto opony, pomalované bezpochyby podobně německy patriotickými a mytologickými motivy jako ty české, byly zřejmě zničeny beze zbytku.

Zatímco v první knize se sbor autorů doprovodných textů věnuje zejména otázce, Co je na oponách zobrazeno, v druhé knize jde víc o to Jak. Jiří Bláha, historik umění a restaurátor mladší generace, upozorňuje na to, kolik práce si dali malíři opon s tím, aby zobrazili drapérii, bohatě nařasenou iluzivní textilní oponu. „Celý systém divadelní budovy s kukátkovým jevištěm, ustavený nejpozději v 17. století... je totiž založený na principu obrazové iluze: jeviště je vlastně obraz, rámovaný jevištním portálem. Opona tento obraz (jeviště) sice zakrývá, ale tím, že nese malovaný obraz, zároveň předstírá, že je sama tím obrazem – že to, co je na ní namalováno, se vlastně odehrává přímo na jevišti.“ (Jiří Bláha, Malované opony divadel českých zemí II., str. 11)

V komentářích k jednotlivým oponám pak jejich autoři věnují pozornost kompozici výjevů, přebírání motivů a citacím ze známých obrazů (Alšův Karlštejnský havran), ale i práci s ornamentem, při níž (a není divu, když malíři venkovských opon bývali začasté malíři pokojů) hraje důležitou roli šablona a malířský váleček.

Některé nedokonale provedené výjevy mají kvalitu naivního umění a ve svém zjednodušení působí avantgardně. Na některých vedutách měst a vesnic vidíme stav obce, který vzal později za své požárem nebo modernizací. Někde se projevuje zapadlý neznámý talent, převyšující průměrný eklekticismus rutinních profesionálních dekoratérů. V padesátých letech se ještě na opony malují výjevy ve stylu socialistického realismu. Obrazem civilismu, ignorujícího avantgardní postupy, je cenná opona Václava Boštíka z roku 1937 z Poříčí u Litomyšle, na níž malíř vyobrazil soudobé členy ochotnického spolku v krajině.

Divadelní opona zobrazuje slávu a krásu. Nenajdeme na ní bitevní pole, vyobrazení požáru či vydrancování obce, nezříká se však vyobrazení národní tragédie (Bílá hora, Komenského loučení s vlastí či Havlíčkovo s rodinou). Vysledujeme na ní, nač byli místní lidé hrdí: v případě opony z Doudleb nad Orlicí i na své továrny. Už v roce 1888 se na oponě uplatnila reklama: opona pro letní scénu Na Obcizně v Plzni ředitele Vendelína Budila je sestavena z reklamních cedulí plzeňských firem. Oddělovala jeviště od hlediště dřevěné letní arény, kde se provozovaly nejrůznější varietní produkce a atrakce. Připomeňme, že honosná budova dnešního Divadla J. K. Tyla byla postavena až v roce 1905 a její opona je ovšem apoteózou divadelních múz plzeňského realisty Augustina Němejce (opona nemá svým výrazem daleko k pražské Hynaisově).

Dokumentační úsilí kolektivů, pracujících na obou publikacích, má za výsledek nejen vydání knih (z nichž první, už rozebraná, je k prohlédnutí na webových stránkách Databáze českého amatérského divadla www.amaterskedivadlo.cz), ale i fakt, že díky němu se jednotlivé obce a spolky podívaly na často zašlé a poškozené opony, válející se ve skladištích a na půdách, jinýma očima, očistily je, vyvěsily a mnohé dokonce nechaly restaurovat. Tyhle světské výjevy, zobrazující to, co bylo českému člověku na jeho kultuře svaté, tvoří protiváhu k místním obrazům kostelním, často přece také umělecky průměrným. Na oponách je víc života a dominuje jim láska k vlasti a obci, jejím dějinám i současné podobě, ke krajině a mytologii. Jejich královnou je divadelní iluze, které je oběma knihami vzdán hold.

Alena Zemančíková

Obsah Listů 1/2018
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.