Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2018 > Číslo 1 > Werner Gamerith: Dejme se do toho

Werner Gamerith

Dejme se do toho

Každou minutu nás dostihne záplava zpráv z celého světa. Mnohé nás zanechají zuřivé a bezmocné. Přitom lehce přehlédneme, že je v našem okolí něco, co můžeme obrátit k dobrému.

Informace je důležitá součást všech životů. Schopnost přijímat podněty z okolí a přiměřeně na ně reagovat patří k základním strategiím organismů – umožňuje to nalézání potravy, vyhledávání míst s vhodným klimatem, vyhýbání se konkurentům či nebezpečím a mnohé další. Tomuto účelu například slouží reakce rostlin na zemskou přitažlivost, světlo nebo vlhkost. Ještě překvapivější jsou smyslové orgány zvířat – vzpomeňme si jen na čich psů, ostré oči lovících ptáků nebo echolokaci netopýrů.

K činnostem orgánů patří vedle příjmu vždy i zpracování informací pomocí nervového systému. Jeden důležitý úkol přitom spočívá v přefiltrování opravdu důležitých vlivů, aby pozornost a paměť nebyly blokovány zbytečnostmi. Přesně toto (vy)třídění je výzva naší informační společnosti. Nespočetnými přístroji jsme zmnohonásobili citlivost našich smyslů stejně tak jako rychlost a dosah komunikace a přesunu dat.

Tato zvětšená okna ale často neukazují úseky světa, nýbrž jeho svévolně vybrané, nebo dokonce až manipulované obrazy. Z nejvzdálenějších částí země nás dostihnou například hlášení o katastrofách, přepadeních a dalších vzrušujících událostech. O jejich hlubších příčinách nebo možnostech, jak můžeme podpořit pomoc na místě, je referováno mnohem méně. O každodenní nouzi vykořisťovaných lidí, o rostoucí propasti mezi bohatými a chudými nebo o ničení druhově bohatých životních prostor se dozvíme z masových médií stejně tak málokdy jako o úspěšných snaženích pro lidštější svět.

Musíme si uvědomit, že bezmocné rozčilení nad jednotlivými vzdálenými událostmi nám zatarasí pohled na ony trendy, kterým se můžeme velmi dobře postavit na odpor, pokud zaangažujeme a zorganizujeme dostatek lidí. Tak byly díky zapojení odhodlaných občanů zachráněny před hrozícím zničením mnohé přírodě blízké zbytky krajin – od Vídeňského lesa přes národní park Dunajské luhy až po střední Kamp a tyrolský Lech. Uvědomělá společnost donutila k ústupu svého času vychvalované metody jako například atomovou energii nebo jedovaté zemědělské chemikálie.

V současnosti se brání miliony lidí v Evropě obchodním smlouvám, které jednostranně slouží velkým koncernům. Jednou bude politika toto hnutí vnímat jako pověření, a ne jako výtržnost, a mezinárodní smlouvy bude tvořit tak, aby se zvýšily sociální a ekologické standardy a posílila se demokracie. Potom se bude zase více lidí zajímat o politiku a nadchne se pro evropskou ideu. Vize nám dávají sílu a vytrvalost k jejich postupnému uskutečnění. Jen s nimi se přemění počáteční a často nutná zloba v tvůrčí smysluplné jednání.

Vyšlo v únoru 2017 v časopise Servus in Stadt & Land, servus.com.

Werner Gamerith

Obsah Listů 1/2018
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.