Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2018 > Číslo 2 > Knihy

Knihy 2/2018

Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodŸcy

– Ve skříni jsem našla starý modlitebník, takže babička uměla číst, uvědomuje si autorka reportáže o masovém exodu obyvatel středního a východního Polska, jenž přišel s ústupem carské ruské armády v roce 1915. Bieżeństwo je v polštině slovo, které popisuje právě tuto zkušenost. Autorka knihy o něm ví z rodinného vyprávění. Dotklo se pravoslavných i katolíků, Poláků i Litevců. O běžence se málo staraly úřady, více, a nedostatečně šlechtické charity. Lidé umírali hladem i na otravu vodou z kaluží vytlačených kopyty koní a koly vozů. Reportáž vystavěná na vzpomínkových spisech a úředních dokumentech je strhujícím popisem válečné beznaděje, o které nevíme zřejmě především proto, že směřovala na východ.

Aneta Prymaka-Oniszk: Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodŸcy, Czarne, Wołowiec 2017, 362 s.

-pe-

Pojednání o lidské přirozenosti. Kniha 1. Rozum

– Kdyby se mě někdo donedávna ptal, které největší filozofické dílo není přeloženo do češtiny, odpověděl bych bez zaváhání: A Treatise of Human Nature Davida Huma. To už neplatí. První ze tří svazků velkolepého Pojednání o lidské přirozenosti, považovaný obecně za jeho nejdůležitější část, bude snad časem následován dalšími svazky, věnovanými vášním a morálce. Vzpomínám na nadšení, které ve mně a mých filozoficky naladěných přátelích vzbudilo v mládí Humovo Zkoumání lidského rozumu (mám na mysli 2. české vydání z roku 1972). Konečně si mohu pohodlně v mateřském jazyce přečíst Pojednání a jsem překvapen širokým rejstříkem autora: Zkoumání je populární kniha v nejlepším slova smyslu, usilující o upoutání a získání čtenáře, Pojednání je přísně vědecký spis, usilující prozkoumat téma v celé šíři a hloubce. Právem v něm Hume spatřoval pokus vytvořit obdobu Newtonových Principií a stát se tak Newtonem lidské mysli a byl pak zklamán tím, že „nevyvolalo ani mručení horlivců“. Čtenář, ochotný věnovat dílu čas a úsilí, však určitě zklamán nebude – takovéto věci téměř nestárnou. Aspoň jeden citát přibližující osobnost velkého skeptika: „Obrat od omylu k pravdě a rozumu mi přijde chvályhodnější než naprosto bezchybný soud. Člověk, který nedělá chyby, může požadovat nanejvýš chválu svého rozumu, zatímco člověk, který své chyby opravuje, dává najevo jak sílu svého rozumu, tak otevřenost a ryzost svého charakteru.“ Kniha je vybavena předmluvou překladatele, seznamem Humových knih v češtině a literatury o něm, rejstříky a poznámkami. Překlad je, pokud mohu soudit, výborný.

David Hume: Pojednání o lidské přirozenosti. Kniha 1. Rozum, přeložil Hynek Janoušek, TOGGA, Praha 2015, 455 s.

-jn-

Cestovat nalehko

– Mnoho čtenářů jistě zná a miluje muminky (já bych je ve shodě s původním názvem pojmenoval múminy), půvabné, milé a hloubavé bytosti ze světa vytvořeného autorčinou fantazií, ale přitom skutečnějšího než skutečnost. Jejich stvořitelku (slovem i obrazem), švédsky píšící Finku, můžeme nyní poznat i jako skvělou autorku povídek. Sbírka je nazvána podle jedné z nich, v jakémsi smyslu je však opravdu celá o cestování: provádí nás krajinami lidského nitra ve zdánlivě jednoduchých mezilidských situacích. Třeba povídka V cizím městě: starý pán se odhodlá navštívit rodinu vnuka, cestou ztratí deštník a adresu hotelu, v němž má přespat. Obě skutečnosti se podivuhodně propojí a vedou k setkání lidí, kteří by se jinak o sobě nikdy nedověděli. Probleskne mezi nimi jiskra porozumění, zůstává však otázka, zda se ještě někdy setkají. I ostatní povídky jsou o cestách a setkáních. Vlastně se ani stručněji převyprávět nedají, to podstatné v nich je rozprostřeno do každé věty, do každého slova.

Tove Janssonová: Cestovat nalehko, přeložila Jana Holá, ORSINI, Praha 2017, 165 s.

-jn-

Knihy všech ročníků

Obsah Listů 2/2018
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.