Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2018 > Číslo 2 > Patrik Eichler: BOZP v rumunštině

Patrik Eichler

BOZP v rumunštině

Školení BOZP je pro kancelářského pracovníka vesměs nuda: Nelezte moc vysoko; když plameny neuhasíte do pár vteřin, utíkejte; nepijte v práci; zapamatujte si, kde je lékárnička a kde hasicí přístroj. Když vás je v kanceláři pár, asi moc víc ani není potřeba. Koncem března v chemičce v Kralupech nad Vltavou došlo k explozi jednoho ze zásobníků na pohonné hmoty. Zemřelo šest lidí, dva se zranili, pět ze šesti mrtvých byli Rumuni, mrtví a zranění pracovali na jednom místě pro čtyři různé firmy, přičemž ani jednou z nich nebyla samotná chemička. Několik let nepoužívanou nádrž měli čistit od zbytků pohonných hmot. Když se osm lidí pracujících pro čtyři různé firmy sejde na jednom místě, napadne člověka nejdříve, jak se asi dělili o práci. Čistí jedna firma do dvou, třech, pěti metrů výšky a druhá od dvou, třech, pěti? Čistí jedna napouštěcí ventily a druhá vypouštěcí? Anebo je to jen outsourcingový zmatek, protože je to jen hrubá čistící práce a na kvalifikaci zase tak moc nesejde? Státní úřad inspekce práce kvůli havárii ustavil zvláštní vyšetřovací tým. Podle tiskové zprávy SÚIP se „tým bude zejména zabývat zpracováním a obsahem provozně technické dokumentace ve vazbě na prováděné činnosti během repase nádrže, dále se zaměří na oblast řádného proškolení zaměstnanců i dodavatelských firem jak s bezpečnostmi předpisy, tak s provozní dokumentací. Inspektory bude zajímat i způsob stanovení rizik a opatření k těmto rizikům, které by při takovýchto činnostech mohly nastat. Šetření se rovněž zaměří na oblast pracovněprávní, tedy zda zaměstnavatel splnil veškeré povinnosti vůči svým zaměstnancům – cizím státním příslušníkům“. Základní otázkou nakonec bude, zda zaměstnanci vyslaní čistit nádrž skutečně měli všechny potřebné informace v rumunštině. Zda jim je skutečně předal každý ze čtyř různých zaměstnavatelů a zda skutečně velká chemička nemá dost lidí na to, aby si čištění a demontáž své vlastní nádrže zajistila vlastními silami. „Pokud inspektoři shledají, že firma při manipulaci s prázdnou nádrží na pohonné hmoty pochybila, mohou uložit pokutu až do výše dvou milionů korun,“ píše se také v tiskové zprávě SÚIP. Pro firmu se ziskem 8,7 miliardy za rok 2017 půjde případně o citelný trest za smrt šesti lidí.

Patrik Eichler

Obsah Listů 2/2018
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.