Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2018 > Číslo 3 > Knihy

Knihy 3/2018

Matematika pro porozumění a praxi III

– Brněnské fyzičky – matka a dcera – dovršují svou vpravdě monumentální práci, jejíž smysl a záměr vyložily v předmluvě k 1. dílu publikovanému roku 2006. Konstatovaly, že přehledy vysokoškolské matematiky určené širšímu okruhu zájemců – nejen fyzikům, ale i jiným přírodovědcům, technikům, ekonomům, lékařům – tíhnou buď k maximální přesnosti, nebo k praktické použitelnosti, nepostihují však dokonale jak si osvojit matematické myšlení a jak je v různorodých situacích úspěšně uplatnit. Jejich pojetí nemá být kompromisem ani střední cestou mezi uvedenými přístupy, ale spíše průvodcem labyrintem matematiky maximálně využívajícím řešení konkrétních problémů. Slovy autorek je to „výuka na příkladech“. Zatímco 1. díl je označen za seznamovací fázi, chystané dvojí pokračování autorky předběžně charakterizovaly jako další závity spirály, na níž čtenáři pohlédnou na již probranou látku z většího nadhledu. Jak tomu u děl podobného druhu bývá, pokračování nabyla na objemu, 2. díl vyšel 2012 ve dvou svazcích a loni vydaný 3. díl má již svazky tři. Celé dílo je nyní možné hodnotit jako celek dokonale splňující záměry autorek – lze je použít jako soustavnou učebnici vysokoškolské matematiky obsahující většinu základních témat i jako její neobyčejně živé, s láskou napsané prohloubení a opakování podnětné i pro znalce. Někdy jde o zpracování velmi originální a v české literatuře ojedinělé – v 1. díle je to např. kapitola o pravděpodobnosti a statistice, ve 3. díle výklad o výpočtu integrálů ve vícerozměrných prostorech pomocí diferenciálních forem. Knihy mají krásnou grafickou úpravu a každá je vybavena přehledem další literatury a rejstříky. Na ukázku slohu aspoň toto: „S pojmem vzdálenosti se v životě setkáváme doslova na každém kroku. Víme, že vzdálenost odkudkoli kamkoli nebude nikdy záporná. Cesta tam bývá stejně dlouhá jako cesta zpátky. A vezmeme-li to oklikou přes oblíbenou hospůdku, můžeme si být jisti, že naše cesta nebude kratší než cesta přímá. Na těchto třech přirozených vlastnostech vzdálenosti je založena i matematická definice metriky.“ Je škoda, že dílu se zatím nedostalo přiměřené pozornosti kritických posuzovatelů – jde o práci, která by si zasloužila překlad do jiných jazyků.

Jana Musilová a Pavla Musilová: Matematika pro porozumění a praxi III, 1, 2, 3. Netradiční výklad tradičních témat vysokoškolské matematiky,

VUT v Brně, Nakladatelství VUTIUM, Brno 2017, 1056 s.

-jn-

Ranná horúčka

– Lidé i po válce umírají na prožitá utrpení, poválečné měsíce jsou ale i začátkem nových životů. Pětadvacetiletý Miklós válku přežil. Pár dní pracoval v novinách, než ho propustili kvůli antisemitským zákonům. Pracoval jako dělník. Prodával inzeráty. V roce 1941 byl povolán do pracovní služby, přeběhl, Sověty byl padákem shozen zpět do Maďarska, kde byl okamžitě chycen a zbytek války přežil ve vězení a v koncentračním táboře. Ve vězení přišel téměř o všechny zuby. Miklósův příběh začínáme sledovat na lodi do Švédska v Baltském moři. Švédové totiž přijímají vězně koncentračních táborů na léčení. Miklósovi ale mnoho dobrého Švédové nedávají. Lékař v táboře mu na rentgenových snímcích ukazuje stopy neléčené tuberkulózy a předpovídá mu nejvýš půl roku života. Miklós si zprávu, kterou vnímá jako rozsudek smrti v době, kdy lidé mají znovu žít, odmítá připustit a namísto truchlení obepisuje všechny maďarské ženy a dívky ve Švédsku, na které se mu podaří sehnat adresu. Jednou z nich je i jeho budoucí žena Lili. Jak nakonec dojde ke svatbě, kdo a proč Lili její dopisovou lásku nepřeje, proč je dobré mít z meziválečné doby příbuzné na Kubě a jak životy mladých lidí zpoza scény řídí stockholmský rabín, si lze přečíst v románu filmového režiséra a spisovatele P. Gárdose, Miklósova syna. I když v knize živě popisuje nedostatek, dotírající zprávy z koncentračních táborů a marné naděje, že se ještě někdo z příbuzných vrátí domů, jde především o romantický a čtivě napsaný příběh o naději a lásce dvou mladých lidí.

Péter Gárdos: Ranná horúčka, z maďarského originálu přeložila Lucia Satinská, Ikar, a. s. – ODEON, Bratislava 2016, 230 s.

-pe-

O ozbrojeném boji v západním Evropě

– Monografie nabízí stručný přehled historie a činnosti vybraných levicových teroristických organizací v Itálii a ve Spolkové republice Německo v 70. letech 20. století. Dovídáme se nejen o činnosti Rudých brigád a Frakce Rudé armády, ale i předchůdců a paralelně působících organizací, a to i s exkursy do Švýcarska a Španělska. Autor popisuje i personální překryvy mezi jednotlivými skupinami a jejich ideologické rozdíly, např. pokud jde o násilí proti lidem nebo různým skupinám lidí. Významná a pro české prostředí objevná je kapitola věnovaná italskému miliardáři, vydavateli a člověku vědomě propojujícímu různé teroristické organizace své doby Giangiacomu Feltrinellimu.

Mikuláš Pešta: O ozbrojeném boji v západním Evropě. Italský a německý levicový terorismus sedmdesátých let v transnacionální perspektivě, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2018, 267 s.

-pe-

Premlčané ticho, LottiNElásky, Apokalyptická dráma

– Literárny fond v Bratislave toho roku namiesto hlavnej Ceny Ivana Kraska rozdal tri rovnocenné prémie za vlani vydaný debut:

Nine Kollárovej (nar. 1990), ktorej lyrické miniatúry ľúbostnej tematiky sú plné zmyslovosti, obáv o trvácnosť vzťahu a prchavých okamihov. Obsahovo aj formálne uzavretým krátkym plochám nechýba okrem vážnych tónov a stáleho napätia ozdravujúca štipka sebairónie, ale i vzdorovitej bezmocnosti, akú poznáme hoci z veršov Diany di Prima. Zbierka z Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky predstavuje jednu zo zaujímavých možností poézie; je krajinou zátiší s rekvizitami, k akým patria záhyby tela, šálka rozpitého čaju či dych rozpísaného slova v ozvenách na hranici svetla a tmy.

Mare Stankovej (nar. 1989) za knihu, ktorá je čitateľsky príťažlivým, zavše vtipným a sebaironickým, hoci monotematickým sprievodcom Lotty – hlavnej „hrdinky“. Tá nachádza a znovu stráca jeden orientačný bod za druhým, vo vzťahoch (k mužom) ju obťažujú neurčité pocitové stavy, má pochybnosti nielen o sebe samej a je znepokojovaná vlastnou nestálosťou, relatívnosťou slov a skutkov, netrpezlivosťou i pudovou povrchnosťou. Jej „životná“ neusporiadanosť a neustálenosť občas oslabuje literárno-estetickú kvalitu textu, no v konečnom dôsledku ide o knihu napísanú s veľkým zmyslom pre rytmicky plynúcu naráciu, ktorej nechýbajú kompozične presvedčivé návratné motívy a refrény.

P. G. Hrbatému (nar. 1992) a Jánovi Jendrichovskému (nar. 1991) za päť divadelných scenárov, k napísaniu ktorých autorov zrejme inšpirovala aj kniha Piano revue dvojice Jakub Nvota – Kamil Žiška, venovaná tvorbe Voskovca a Wericha. H + J tematicky čerpajú z aktuálnych spoločensko-politických reálií, z menej dávnych čias (Jánošík) i z veľmi dávnych čias, keď rapsód Homér písal eposy s tisíckami hexametrov. Kniha z Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky nie je obsahovo a formálne celkom vyvážená a javiskovú reč a javiskové gestá sa nepodarilo preniesť do literárnej reči bez skreslení. Sčasti aj vinou povrchnej jazykovej redakcie. Napriek tomu scenáre obsahujú viacero objavných myšlienkových posolstiev a zväčša dynamické i vtipné dialógy, v ktorých naši novodobí rapsódi bez bázne a hany hyperbolizujú a parodujú v duchu hesla: Padni, komu padni.

Nina Kollárová: Premlčané ticho, Spolok slovenských spisovateľov, EMSA, Bratislava 2017, 70 s.

Mara Stanková: LottiNElásky, Marenčin PT, Bratislava 2017, 156 s. Peter Gustáv Hrbatý – Ján Jendrichovký: Apokalyptická dráma, Spolok slovenských spisovateľov, EMSA, Bratislava 2017, 96 s.

–mah–

Knihy všech ročníků

Obsah Listů 3/2018
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.