Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2018 > Číslo 3 > Ferdinand Vrábel: Pittsburská dohoda

Ferdinand Vrábel

Pittsburská dohoda

Len niekoľko novinových článkov rôznej úrovne a jeden krátky vedecký seminár pripomenul dôležité udalosti spred sto rokov, ktoré predznamenali podiel amerických Čechov a Slovákov na vzniku Československej republiky 28. októbra 1918 – uzavretie Clevelandskej a Pittsburskej dohody. Po vypuknutí prvej svetovej vojny začali Slováci a Česi v USA intenzívnejšie spolupracovať a postupne dospeli k názoru, že najlepšou alternatívou pre oba národy bude vytvorenie spoločného štátu. Česi, ale najmä Slováci sa v USA mohli slobodnejšie vyjadrovať ako v domácom prostredí habsburskej monarchie. V Spojených štátoch využívali podmienky demokra-tického zriadenia a možnosti voľne sa organizovať aj v politických spolkoch a manifestovať otvorene aj svoje politické názory a plány do budúcnosti. Po viacmesačnom vyjednávaní a výmene názorov medzi najvýznamnejšími organizáciami krajanov v Amerike, Slovenskou ligou a Českým národným združením, sa 22. októbra 1915 ich predstavitelia stretli v Clevelande a schválili text dohody, v ktorej sa stanovuje v jednotlivých bodoch program boja Slovákov a Čechov za slobodu a podoba budúceho spoločného štátu. V dňoch 30.–31. mája 1918 -nahradila Clevelandskú dohodu Pittsburská dohoda, v ktorej sa už nehovorilo o federatívnom usporiadaní spoločného štátu, ani o tom, že Slovensko bude mať autonómiu, ale uvádzal sa slovenský snem, čo sa chápalo ako autonómne postavenie Slovenska v spoločnom štáte s Čechmi. Dohodu predrokovali 30. mája (text koncipoval sám Masaryk) a podpísali 31. mája 1918 zástupcovia Slovenskej ligy v Amerike, Českého národného združenia a Zväzu českých katolíkov s T. G. Masarykom. Hoci Pittsburská dohoda zo slovenského hľadiska znamenala ústup od hlavných požiadaviek Clevelandskej dohody, zaručovala Slovákom širokú samosprávu a slovenčinu ako úradný jazyk na školách, v úradoch a vo verejnom živote. Na rozdiel od Clevelandskej dohody nemalo ísť o federatívne usporiadanie štátu a forma štátu mala byť republikánska.

Okolo Pittsburskej dohody sa počas celej existencie prvej ČSR zvádzal prudký vnútropolitický boj sústredený predovšetkým na zápas autonomistického tábora vedený na jednej strane Andrejom Hlinkom (Slovenská ľudová strana, neskôr Hlinkova slovenská Ľudová strana) a Martinom Rázusom (Slovenská národná strana), na strane druhej centralistami či „čechoslovakistami“ a politickými stranami, ktoré presadzovali unitárnu formu štátneho zriadenia. Predovšetkým z obáv nepriateľsky zameraných susedov Československa a z toho, že národnostné menšiny, podnecované materskými krajinami, by oslabovali jednotu a pevnosť štátu sa autonómia nerealizovala. Všetky ustanovenia Pittsburskej dohody s výnimkou vzniku slovenského snemu sa však splnili.

(Pozn red.: Podrobněji o obou dohodách a boji o slovenskou autonomii v příštím čísle.)

Ferdinand Vrábel

Obsah Listů 3/2018
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.