Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2018 > Číslo 3 > Petr Kolman: Senátní obvody – na velikosti (ne)záleží

Petr Kolman

Senátní obvody – na velikosti (ne)záleží

Jedním ze zajímavých témat, tedy alespoň pro fungování demokratického právního státu, jsou hranice senátních volebních obvodů. Ty se už zřejmě nebudou měnit. Senát tuto důležitou změnu prosadil do novely volebního zákona. Novelu v rámci legislativního kolečka dostane k opětovnému posouzení dolní komora – tedy vážená česká Sněmovna. Ta, na rozdíl od běžných zákonů, v tomto případě ex lege nemůže Senát přehlasovat. Dodejme, že Senát také v doprovodném usnesení vybídl vládu, aby předložila novou komplexnější úpravu, která by přinesla větší územní stálost senátních obvodů. Původně vláda navrhovala novelou upravit hranice 17 z 81 senátních obvodů tak, aby každý český senátor zastupoval přibližně stejný počet obyvatel země. Navržené transformace hranic ale podle kritiků nebraly v úvahu např. spádovost území obvodů či jejich historické vazby. Tyto změny tedy nyní Senát zastavil. Game over? Dávám k diskusi vlastní, do značné míry revoluční návrh na změnu senátních obvodů – jelikož na jejich velikosti záleží. Mám za to, že by bylo vhodnější, aby existoval jen jeden JEDINÝ volební obvod. Přínos: potlačila by se perfidní teritorialita a lobbistické chování senátorů, a ti by se pak mohli více věnovat tomu, k čemu byl a je Senát PČR zřízen, tedy k zlepšování kvality a provázanosti zákonů. Asi si vybavujete, jak probíhají četné senátní kampaně – kandidáti se předhánějí ve slibech, co zařídí pro svůj obvod, že seženou peníze na to či ono, populisticky slibují: budu za vás v Praze bojovat! To však, vážení čtenáři, není skutečným posláním senátora, jeho úkolem je vylepšování a hlídání „jakosti“ zákonů a právního řádu jako celku. Tedy žádný regionální lobbing. Tento nešvar by můj návrh odstranil. Každý senátor by jednoduše reprezentoval celou republiku a bylo by vymalováno. Žádné vazby a lobbování pro Písecko, Blanensko, Ostravsko... Navíc by odpadla dnešní nekale soutěžní výhoda mnohých kandidátů, kteří těží z toho, že jsou starosty či místostarosty v daném okrsku, a ostatní pak mívají jen malou šanci uspět. Dalším pozitivem by bylo, že by skončily věčné debaty o velikosti okrsků.

Nicméně vzniká zde jeden technický právní problém. Ústava stanoví, že do Senátu se volí přímou volbou podle zásad většinového systému. Tato věc by se ošetřila rozumně tak, že by bylo vypsáno 27 celostátních (!) volebních soubojů. Kandidáti by se „naslepo“ přihlašovali do jednotlivých 27 klání (nevěděli by, kdo jiný pro nim bude kandidovat, tím by se zvýšila i férovost voleb a zabránilo se taktizování). Každý kandidát by se mohl přihlásit jen do jednoho souboje v daném volebním roce, to dá rozum. Jak autor přišel na číslo 27? Jednoduše, nadále by se volila třetina Senátu každé dva roky. Taktéž by se zachovala dvoukolovost voleb.

(Autor je právník)

Petr Kolman

Obsah Listů 3/2018
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.