Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2018 > Číslo 5 > Jan Matys: Masarykovská demokracie

Jan Matys

Masarykovská demokracie

V souvislosti se stým výročím vzniku Československa upozornil spisovatel Kosatík v pořadu v Českém rozhlase Plus, že T. G. Masaryk si přál zavést v novém státě tzv. americkou demokracii, která se nestydí za své historické, zejména křesťanské kořeny. Podobný názor jsem také slyšel z úst staršího profesora na Filozofické fakultě UK: zákony přijaté parlamentem by měly vyjadřovat „Boží vůli“, měly by vyplývat z vyššího principu mravního. Na podobných principech spočívalo ostatně i zákonodárství Rakouska-Uherska. Panovník tam vládl „z Boží vůle“.

Svoji vizi budoucnosti měli také komunisté. V praxi byla realizována snad jen v izraelských kibucech. Původní snahy o kolektivní život, které vedly ke stavbě komunitních domů, o trávopolní hospodaření v zemědělství, „socialistické“ lesní hospodaření (blížily se dnešním představám ekologů), vzaly za své po nástupu N. S. Chruščova, který vyhlásil plán na zvýšení efektivity hospodářství pod heslem „dohnat a předehnat Ameriku“. Na ekologické důsledky se už nehledělo. Titulek v novinách hlásal: Ještě tato generace sovětských lidí bude žít v komunismu. Kritériem uskutečnění komunismu bylo paradoxně předehnání USA ve výrobě na jednoho obyvatele; tento plán, který měl být uskutečněn již v 70. letech, byl pak v tichosti odpískán.

Obsazení Československa státy pěti „spřátelených“ zemí bylo zásadním zlomem v dějinách světového dělnického hnutí: vznešené ideály přece nelze uskutečňovat pomocí zbraní! Mezinárodní komunistické hnutí se fakticky rozpadlo. V dobách husákovské normalizace zbylo z marxismu jen jakési „náboženství“, kterému nikdo nevěřil. Zažil jsem to na svém posledním vojenském cvičení v roce 1984 na štábu chemického pluku. „Politické školení mužstva“ tu sami důstojníci nazývali náboženstvím. Stát založený na lži a přetvářce nemůže dlouho existovat. Bylo jen otázkou času, kdy se východní blok rozpadne.

Dnes jsme součástí Evropské unie, která vznikla na základě vznešených myšlenek a současně umožňuje efektivně řešit problémy přesahující možnosti jednotlivých zemí – např. ekologie, energetiky, dopravy, jednotný právní systém apod. Sama ekonomika zřejmě nestačí. Je nutno vybudovat jakési vědomí sounáležitosti evropských národů na základě jejich společné historie.

ing. Jan Matys, Davle

Obsah Listů 5/2018
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.