Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > Chvalořeč na Andrzeje Rzeplińského

Pavel Rychetský

Chvalořeč na Andrzeje Rzeplińského

Andrzej Rzeplinski

foto Daniel Ort

Časopis Listy každoročně uděluje Cenu Pelikán za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. V tomto roce jsem byl požádán, zda bych nemohl tuto cenu jménem redakce předat osobnosti, které si velice vážím a se kterou mne pojí dlouholetá spolupráce a přátelství. Tou osobností je profesor Varšavské university Andrzej Rzepliński. S touto universitou je profesor Rzeplinski spojen svým dlouholetým působením ? a? již jako její absolvent, posléze doktorand, vedoucí katedry kriminalistiky a kriminální politiky na její Právnické fakultě nebo děkan Fakulty aplikovaných společenských věd a resocializace. V 80. letech byl také aktivním členem Solidarity a později i Helsinského výboru. Působil jako expert OSN, Rady Evropy a OBSE (odborník na trestní právo a lidská práva).

V roce 1990 Andrzej inicioval a podílel se na přípravě návrhu Listiny základních práv a svobod, který byl prezidentem Polské republiky předložen (v listopadu 1992) do Sejmu jako návrh polské ústavy. Podílel se na reformě trestního práva, pracoval v týmu ministra spravedlnosti pro reformu trestního zákoníku. V letech 1992-1993, na žádost prezidenta, připravil spolu s dalšími třemi spoluautory návrh polské ústavy. Byl také členem Helsinského hnutí za lidská práva, členem výkonného výboru Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva ve Vídni a členem bioetické komise Rady Evropy. Je členem Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva. V letech 2001 až 2005 byl poradcem prezidenta Ústavu národní paměti. Působil jako poradce pro lidská práva generálního tajemníka Rady Evropy, a také jako odborník na prevenci kriminality a expert Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva ve Varšavě. Je autorem četných publikací týkajících se lidských práv, spravedlnosti, kriminologie, vězeňství, trestu smrti, srovnávací trestní politiky, policejního zákona, korupce a právních stanovisek.

Osobně jsem se s profesorem Rzeplinským setkal a pravidelně setkával od roku 2007, kdy byl jmenován do funkce soudce Ústavního tribunálu Polské republiky, kterému posléze od roku 2010 až do vypršení mandátu koncem roku 2016 předsedal. Tehdy se veřejně postavil proti změnám fungování soudu, které prosadila nová vláda strany PiS. Deník Gazeta Prawna ho nazval ?největším nepřítelem PiS?. Profesor Andrzej Rzepliński patří mezi významné osobnosti polského státu i evropského právního a politického života. Je pro mne velkou ctí, že mu mohu předat cenu Listů, pojmenovanou po českém novináři, disidentovi a posléze exulantovi a za Itálii i evropském poslanci Jiřím Pelikánovi.

V Olomouci, 12. 12. 2018.

Andrzej Rzeplinski


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.