Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2019 > Číslo 4 > Jana Červenková: Třicet let obnoveného PEN klubu

Jana Červenková

Třicet let obnoveného PEN klubu

České centrum Mezinárodního PEN klubu vzpomínalo v minulých dnech na třicáté výročí svého obnovení, znovuuvedení do života. PEN klub v roce 1921 založil v Londýně John Gathworthy jako nepolitickou organizaci spisovatelů a společenskou platformu pro přijímaní návštěv zahraničních kolegů. Záhy začala vznikat centra další, s českým přichází Karel Čapek v roce 1925. V chartě PENu byla myšlenka vzájemného porozumění, proti nenávisti, za svobodu slova. To vše se uplatnilo při solidaritě ve třicátých a dalších letech. Činnost PEN klubu byla v Československu třikrát pozastavena, jako mezinárodní spolek však nemohl být zakázán. V 60. letech dochází načas k obnovení, jsou přijati noví členové: Havel, Klíma, Škvorecký, Tatarka, Goldstücker, Šiktanc... Záhy následuje další zmrazení, až do léta 1989, kdy je v době politického tání v Sovětském svazu u nás zájem na obnovení činnosti PENu jak z oficiálních míst, která si ho chtěla osedlat, tak z kruhu disentu. Naše exilové centrum existovalo v zahraničí a pro českou a slovenskou zakázanou literaturu udělalo neuvěřitelný kus práce. I z centra Mezinárodního, z jeho Výboru pro vězněné spisovatele, sem několikrát do roka přicházela pomoc pronásledovaným literátům, kterou z Holandska přivážela Miep Diekmannová (1925–2017), autorka u nás vydávaných oblíbených knížek pro mládež a konspiračně zkušená válečná odbojářka; Ivanu Klímovi například posílala peníze pro disidenty přes prostředníka. Navenek se stýkala spíš s autory oficiálními, vydala dobrou knížku stranické funkcionářky Věry Adlové, což jí tu zajistilo žádoucí postavení, třebaže byla na hranicích vyšetřována a přijímána s nedůvěrou. Na pražském Mezinárodním kongresu v Praze byla po revoluci slavnostně představena prezidentu Havlovi.

V létě 1989 se ve věci obnovení činnosti PEN klubu sešlo po bytech několik tajných schůzek. Nejvýznamnější byla ta 3. srpna ve vile dosavadního předsedy Jiřího Muchy. StB byla o akci informována, mezi členy byli i její lidé. Proto na to odpoledne předvolala k výslechu Václava Havla a Milana Jungmanna, v Brně Jana Trefulku a v Bratislavě si „pojistila“ Milana Šimečku. Zápis ze schůze je dojemným svědectvím toho, jak se spisovatelé snaží orientovat v nové pozici „nezakázaných“, ale přesto nežádoucích a ohrožených. Je rozšířen výbor časem zredukovaný a přijati noví členové. Nakonec za potlesku přichází právě propuštěný Václav Havel; zahajuje vlastní práci PEN klubu – návrhem na protest proti fatvě nad Salmonem Rushdiem a žádostí o milost právě vězněným kolegům. To byl začátek obnovené činnosti našeho PENu.

Jana Červenková

Obsah Listů 4/2019
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.