Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2019 > Číslo 5 > Viktor Tichák: Reklamoval, ale nereklamoval

Jazyk

Viktor Tichák

Reklamoval, ale nereklamoval

Přečetl jsem slovník. Samozřejmě z důvodů vědecko-výzkumných. Nevím, zda bych se jinak přesvědčil, ale v každém případě mohu tuto četbu vřele doporučit. Váhal jsem, zda se pustit do čtení Slovníku spisovného jazyka českého (SSJČ), nakonec jsem zvolil lehčí variantu Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost (SSČ) s pouhými 45 366 heslovými slovy a 62 872 významy. Kdybych měl stát před rozhodnutím, tak jako Světáci ve filmu z roku 1969, jestli si domů pořídit knihu, byl by to slovník. Člověk se vrátí do doby předosvícenské, kdy se četlo intenzivně, nikoli extenzivně, především tedy Bibli. Doma jste měli knihu dvě, každý den jste se bavili tím, že jste si něco přečetli. Klidně náhodně vybranou pasáž. Pak jste si mohli s přáteli povídat o šesté větě na padesáté osmé straně. K takovémuto čtení jsou asi výkladové slovníky jazyků primárně určeny – minimálně to vysvětluje chybějící závěrečnou pointu: V SSJČ se alespoň žžonka, nápoj připravený z cukru a pálenky, na chvíli zapálí. SSČ končí žvýkacím svalem.

K nejzajímavějším zápletkám v SSČ patří v prvé řadě slova, která člověk nezná, např. plymó, nadir nebo příčel. Některá hesla člověka skoro rozčílí, skoro jako vražda oblíbené postavy, to když třeba zjistíte, že se může použít botnat místo bobtnat nebo že obkládat kachličkami je kachlíčkovat s dlouhým í. Slovníky jsou ale také plny humoru, zasmějete se u hesla br, kde slovník připouští i variantu brr, ale už ne brrr, zajímavá představa je třeba „suchá horká lázeň“ coby definice sauny.

Vybíral jsem ze slovníku slovesa a zkoumal jejich vidové vlastnosti. Nejzajímavějším zjištěním bylo, u kolika sloves lze nalézt „dok. i nedok.“, tedy kolik sloves má oba vidy. Jedná se většinou o slovesa cizího původů jako aktivovat, identifikovat, maximalizovat nebo specializovat se, ale patří k nim i pár českých, třeba korunovat nebo obětovat. Můžete se například teoreticky nekonečně dlouho specializovat, ale nikdy se nespecializujete, můžete alarmovat hasiče a přitom je nealarmovat.

O tvoření vidu ve slovanských jazycích píšou stovky lingvistů, většina těch českých se více méně shoduje na pravidle, kterému říkají „významová subsumpce“. Jednoduše řečeno si vezmete nedokonavé sloveso – např. psát –, a chcete-li mu přiřadit dokonavý protiklad, vyberete si takovou předponu, jejíž význam je co nejbližší aktivitě, kterou sloveso samotné vyjadřuje. Když tedy píšete, přenášíte nějakou psací potřebou slova NA nějaký povrch, proto zvolíte předponu na– a vytvoříte dokonavé sloveso napsat. U obojvidových sloves je tento proces zbytečný, protože takovéto sloveso dokáže vyjádřit jak dokonavost, tak nedokonavost. Ale…

Čeština je jazyk živý a od té doby, co v roce 1994 vydali SSČ, se mnohé změnilo, především si naše jazykové společenství vzalo mnoho obojvidových sloves do parády a subsumovalo a subsumovalo – až vytvořilo nové tvary. Už raději všechno zakonzervujeme, zminimalizujeme, vypreparujeme, odmaturujeme, oparafujeme. „Cílem je, abychom dokázali zidentifikovat jednotlivá těla,“ uvedl chodovský starosta Patrik Pizinger v Právu 9. března 2017.

Nové tvary je možno přímo pozorovat při zrodu. Jazykové databáze Českého národního korpusu obsahují různé počty příkladů u nových forem: zakonzervovat už 7900, zkonstatovat 3188, vypreparovat 1104, zmaximalizovat 9, zidentifikovat pouze 6. Např. u slovesa sugerovat už sám tu dokonavou možnost necítím – můžeme ještě stále říct „on mi to sugeroval“ ve významu „úspěšně vsugeroval“?

Správní scrabblisté berou slovník jako bibli a žádnou herezi nepřipouštějí – on ani žádný heretik nebo hereze nemůže existovat, poněvadž mezi hercem a herkou není v SSČ nic. Za slovo MINIMA dostal soupeř 8 bodů, přemýšlíme, co s JZZLIUE… a bohužel nemůžeme dát ZMINIMALIZUJE za 69 bodů, jen MINIMALIZUJE za 17, protože dokonavé zminimalizování nedovoluje ani SSJČ ani SSČ. Je ale pravda, že letos slavíme 25 let od vzniku poslední doplněné verze SSČ. Mezi vydáním posledního dílu SSJČ a SSČ uplynulo 23 let. Možná už pomalu nastává čas znovu mapovat slovní zásobu – a zmapovat. Za sebe mohu slíbit, že si takový nový slovník rád koupím. A přečtu.

Viktor Tichák

Obsah Listů 5/2019
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.