Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2019 > Číslo 5 > Petr Kolman: Právo (a vyhlášky) zpřehlednit

Petr Kolman

Právo (a vyhlášky) zpřehlednit

Již staří římští právníci věděli, že pokud má člověk řádně dodržovat právo, tak je musí v první řadě znát. Dnešní české právo je značně komplikované a nepřehledné, to se obecně samozřejmě ví. Ergo kladívko, i nejeden kandidát na post senátora či poslance sliboval, že se pokusí náš právní řád zjednodušit a zpřehlednit. Inu, pohádkový vlk také sliboval. Lidé si někdy neuvědomují, že vedle celostátních právních předpisů máme i relativně bohatou legislativu krajskou a obecní. Tvořenou obecně závaznými vyhláškami obcí a krajů v tzv. samostatné působnosti, a dále pak nařízeními krajů a obcí vydávanými v jejich přenesené působnosti. V ČR je aktuálně přes 6250 obcí a čtrnáct krajů (pakliže počítáme Prahu jako kraj). Z čehož mimo jiné plyne, že zde máme více než šest tisíc právních režimů, jelikož každá obec má přijaty jiné vyhlášky a nařízení. Ostatně, pokud by byly všude stejné, nemusely by je samostatně a svobodně přijímat a mohly by být schváleny centrálně z Prahy.

Jak tušíte, pro běžného člověka je obecní a krajská legislativa hůře přístupná a přispívá též k výše citované nepřehlednosti práva pro občany, o cizincích nemluvě. V této souvislosti lze uvítat aktuální snahu Ministerstva vnitra ČR o přijetí nového zákona, který by do věci mohl vnést víc pořádku. Jde o tzv. zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků. Jaký by byl jeho hlavní přínos? Nový zákon by zavedl vytvoření nové veřejně přístupné databáze právních předpisů územních samosprávných celků (ÚSC), což by pomohlo vyřešit současný stav, kdy se schválené právní předpisy obcí, krajů nejednou nedostanou ke všem, kterých se týkají. Tedy jejichž práva a povinnosti autoritativně ovlivňují. když mají ÚSC již dnes povinnost publikovat své právní předpisy, reálně se to neděje. Až třicet procent obcí, alespoň podle zjištění MV ČR, tuto svou povinnost neplní řádně. Nicméně i kdyby ji řádně realizovaly, je pro adresáty místních norem určitě lepší, když bude obecní a krajská normotvorba soustředěna na jednom místě. To dá rozum.

Pro zajímavost, z praxe jsou známy případy, že nejen občané z jiných obcí (tedy „přespolní“) měli problém dohledat, jaké vyhlášky platí v dané obci, ale dokonce i Policie ČR s tím měla opakované potíže. Takže byly zaznamenány případy, že policisté při výjezdech nebyli schopni plnohodnotně posoudit, jestli určité chování je, nebo není v souladu s vyhláškami dané obce na úseku ochrany veřejného pořádku. A to žijeme v digitální době.

Vím, že je takřka podezřelé v dnešní době pochválit nějaký státní orgán. Nicméně snahu o zlepšení „publikační kultury“ u legislativy ÚSC ze strany ministerstva vnitra nutno ocenit. Snad si jen lze postesknout, že se tak nestalo už dříve.

Autor je právní pedagog.

Petr Kolman

Obsah Listů 5/2019
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.