Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2019 > Číslo 6 > Denisa Očkajová: Život a doba politickej ikony

Denisa Očkajová

Život a doba politickej ikony

Alexander Dubček nielen pre cudzincov

Nech sa každý snaží v tom prostredí, v ktorom žije, aby prejavil svojmu blížnemu naozajstný humanizmus, na ktorom záleží budúcnosť ľudstva.

Albert Schweitzer (1875–1965), nositeľ Nobelovej ceny mieru za rok 1952

O tom, že Alexander Dubček v prostredí, v ktorom žil, prejavoval naozajstný humanizmus, nemusíme pochybovať. Svedčí o tom množstvo kníh, článkov a štúdií napísaných o predstaviteľovi tzv. Pražskej jari, ale aj osobné svedectvá jeho priateľov, známych i neznámych ľudí. Ako však prostredie, v ktorom vyrastal, žil a pracoval A. Dubček, ovplyvnilo jeho samotného? Ako okolnosti a udalosti, ktoré sa stali bez jeho pričinenia, ovplyvnili jeho pracovný a osobný život? Odpovede na tieto a iné otázky ponúka kniha univerzitnej profesorky Josette Baerovej Alexander Dubček Unknown, ktorá vyšla v anglickom jazyku v roku 2018.

Josette Baerová pôsobí na univerzite v Zürichu. Venuje sa politickej teórii a politickej kultúre a mysleniu v krajinách strednej a východnej Európy. V rámci svojej profesijnej kariéry absolvovala pracovné stáže v Budapešti, Washingtone, Minsku, Petrohrade i Bratislave. Pre československých čitateľov môžu byť zaujímavé predovšetkým jej práce zaoberajúce sa osobnosťami ako V. Clementis, Ľ. Štúr, V. Šrobár, T. G. Masaryk či dve knihy o štrnástich českých a slovenských ženách.

Baerovej kniha o Alexandrovi Dubčekovi nie je klasickou biografiou. Autorka problematiku spracovala prostredníctvom tzv. conceptual biography. Sústredila sa nie len na zachytenie Dubčekovych životných míľnikov, ale s citom vykreslila obraz doby, v ktorej žil a pôsobil. Kniha je určená primárne pre anglicky hovoriacich čitateľov, ktorým autorka približuje politickú situáciu v Československu, historický kontext vzniku spoločného štátu v roku 1918, -status Slovenska, vzťah Čechov a Slovákov či spôsob života bežných ľudí. Priestor samozrejme venovala detstvu A. Dubčeka, ktoré prežil s rodičmi v Sovietskom zväze, jeho participácii v rámci Slovenského národného povstania, štúdiu v Sovietskom zväze, budovaniu kariéry v Komunistickej strane, rokom v politickej izolácii a krátkemu návratu do politiky v roku 1989.

Čo Baerovej knihu robí inou, odlišnou od iných kníh o Dubčekovi, je predovšetkým jej prístup k spracovaniu problematiky. Obdobie roku 1968 popísala len veľmi stručne. Vynechanie notoricky známych a často sa opakujúcich informácií o násilnom ukončení Pražskej jari jej umožnilo podrobnejšie -spracovať ďalšie roky života Dubčeka. Čitateľom ponúka zaujímavé fakty a životné príbehy v období normalizácie. Podrobne analyzuje Dubčekove listy, ktoré boli reakciou na normalizačné snahy eliminovať jeho a jeho rodinu z politického a spoločenského života republiky. Pre zahraničných čitateľov sú iste veľmi zaujímavé informácie o životnom štýle bežných obyvateľov Československa či aktivity osôb v rámci disentu.

Napriek tomu, že je kniha určená predovšetkým pre zahraničných čitateľov, myslím si, že aj českí a slovenskí čitatelia v nej nájdu mnoho nových a zaují­mavých faktov. Vedeli ste napríklad, že Alexander Dubček sa pôvodne mal volať Milan? „Rodičia chceli dať druhému synovi meno Milan, ale z úcty a vďačnosti voči organistovi Alexandrovi Trančíkovi, ktorý dal mladej rodine svoj byt na fare, pokrstili svojho syna Alexander.“

J. Baerová pracovala s autentickými archívnymi materiálmi, ktoré jej sprístupnili Slovenská národná knižnica v Martine i Archív bezpečnostných zložiek v Prahe. V závere knihy nájdu čitatelia podrobne spracovanú časovú os dôležitých udalostí v Dubčekovom živote i v Československu všeobecne. Nechýba zoznam použitej literatúry a vecný a menný register. Na pútavosti pridávajú aj rozhovory autorky s Dubčekovým synom Petrom, s profesorom Ivanom Laluhom a Miloslavom Liškom.

J. Baer: Alexander Dubček Unknown (1921–1992) The Life of a Political Icon.

Stuttgart: ibidem Verlag, 2018. 277 s. (Za recenzný výtlačok knihy ďakujem autorke

p. Josette Baerovej.)

Denisa Očkajová (1993) je absolventkou odboru medzinárodné vzťahy na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Obsah Listů 6/2019
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.