Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2020 > Číslo 1 > Jan Matys: Nejen Česko

Jan Matys

Nejen Česko

Časopis Vesmír informoval nedávno o jakési petici za častější užívání slova Česko. Tento výraz lze chápat jako souhrnné označení území Čech, Moravy a Slezska, tj. jako geografický termín (Morava i Slezsko opět vycházejí zkrátka – což takhle Čechrava?). Sporné je použití tohoto slova pro onačení státních institucí: Policie Česka, Velvyslanectví (dnes už spíš Ambasáda) Česka. To by lidé asi neskousli. Když porovnám jazyk našich médií s tím, co jsme „nassávali“ jako dítka ve škole, zarážejí mě některé rozdíly:

– u přídavných jmen se často používá „dlouhých“ tvarů místo tvarů krátkých – ty označují přechodný stav nebo děj: ulice je v několika místech zúžená (trvalý stav) x brána je přechodně uzavřena; výstava byla zahájena dnes večer x výstava je již zahájená. Může to být vliv slovenštiny, která oba tvary nerozlišuje: dvere sú dnes zatvorené.

– tvar 3. osoby množného čísla sloves se řídí (pokud si nejsme jisti) tvarem druhé osoby rozkazovacího způsobu: on zkouší – (ne)zkoušej to! – oni zkoušejí (nikoli zkouší). Naproti tomu např. slovesa sedět, myslet mají ve 3. osobě jednotného i množného čísla stejný tvar.

– sloveso soustředit se je dokonavé; jeho budoucí čas je: soustředíme se nebo budeme se soustřeďovat, nikoli budeme se soustředit, jak dnes často slyšíme.

– vlivem angličtiny se přestává používat zvratné přivlastňovací zájmeno svůj: vezmi si svoje věci a odejdi! Je to český unikát, který je velice užitečný při stylizaci textu.

– čeština má volný slovosled, přičemž jádro sdělení se klade na konec věty: závod odstartuje za čtvrt hodiny x za čtvrt hodiny začíná závod; často se tato zásada nedodržuje.

– mezi výrazy roky x léta se dává přednost slovu roky: za pět roků x za pět let.

– často se nerespektuje dvojné číslo (duál): oběma rukama x třemi prsty

vystoupit na horu x stoupat pomalu do kopce; teplota vystoupila na 10 °C (konečný stav).

– mnoho řečníků si neví rady se skloňováním číslovek, např. sál s třemi sty padesáti pěti sedadly.

Vývoj jazyka směřuje dnes k zjednodušování mluvnice či pravopisu, co ovšem vede zpravidla k jeho horší srozumitelnosti a libozvučnosti. Může nás utěšovat, že v tom nejsme sami; také nedávná reforma němčiny přinesla zjednodušení gramatiky, které bylo vykoupeno patvary jako Schifffahrt (plavba lodí).

Jan Matys, Davle-Sloup

Obsah Listů 1/2020
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.