Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2020 > Číslo 1 > Tomáš Tichák: Pýcha elitářů

Tomáš Tichák

Pýcha elitářů

V posledních dnech jsem to slyšel několikrát: společnost ohrožují elity. Nejsou jimi, jak by se zdálo, seriáloví herci z titulních stran časopisů ani oligarchové a mediální magnáti, kteří dokáží, protože na to mají dost peněz, přesvědčit o své výjimečnosti nejvíc lidí. Je to úplně jinak, a abych to nezkreslil, ocituji jednoho z reprezentativních hlasatelů toho varování, spisovatele Vlastimila Vondrušku. Podle jeho Epištol o elitách a lidu je oním falešným výkvětem „neukojená skupina stoupenců Václava Havla, která si dělá morální právo rozhodovat o tom, co je správné, i když ztratila faktickou politickou moc. Stejně tak se začaly mezi elity drát mluvčí aktivistů a nátlakových neziskových organizací, zastupujících často jen sebe a několik kamarádů. Dále komentátoři, novináři a stále narůstající počet politologů...“ Také komentátor Jiří Hanák, sám kdysi jako chartista označen Rudým právem za samozvance, píše v Lidových novinách o „nikým nevolených chvilkových demokratech“ na Letné.

Na opačné straně stojí podle dalších nositelů podobného názoru elity skutečné. Myslí se jimi zjevně umělci a veřejně činné osoby, kteří „přinášejí lidem radost“ a kteří třeba dle uznávaného psychiatra Maxe Kašparů „se skutečně vypracovali sami“, přičemž, říká jinde, nevyznávají „politickou korektnost, zblázněný liberalismus a bezbřehou toleranci“.

Že je společnost rozdělená, opakují komentátoři i politici. Sociolog Pavol Frič na serveru E15.cz je toho názoru, že „charakter současného českého politického dění je profilován zápasem antielitářů a antipopulistů o budoucnost české společnosti. Zápas levice a pravice vystřídal zápas těch dole s těmi nahoře“. To je, řekl bych, věc sporná. S jeho závěrem však musím souhlasit: „Antipopulisté si musejí uvědomit, že řešení je jen v jejich rukou. Navzdory svému elitnímu vzdělání, talentu či postavení by se neměli chovat jako elitáři, ale jako důslední pluralisté.“

Není co dodat, a tak mohu popsat vzpomínku, jež se mi vybavila. Skoro před čtvrtstoletím zazvonil v neděli telefon a neznámý hlas zvolal: „Jak si, pane, můžete dovolit nazývat se intelektuálem? A jak si osobujete právo někoho veřejně ostouzet?“ Za chvíli jsem pochopil, oč jde. V místních novinách den předtím vyšla zpráva, že několik olomouckých intelektuálů vyzvalo dopisem hlavu města k rezignaci, protože v den, kdy Hanou zaplavila tisíciletá povodeň, odjela tajně na dovolenou. Marně jsem volajícímu vysvětloval, že jsem prostě podepsal text, s jehož obsahem jsem souhlasil, nic si neosobuji a nikdy jsem netvrdil, že jsem nějaká elita. A že jinde čelní politici při živelních pohromách aspoň psychologicky pomáhají svou přítomností, nemluvě o tom, že jim to získává přízeň voličů. A ten pán zavěsil.

Od té doby jsem podepsal víc petic a zúčastnil se mnoha demonstrací, nikdy mne ale nenapadlo, že bych vyjádřením svého názoru jindy než v den voleb popíral pluralitní demokracii. A už vůbec ne, že bych tím uspokojoval temnou tužbu stát se elitou.

Přesto myslím, že Pavol Frič má pravdu. Vždyť je docela možné, že jde o nedorozumění. Sám jsem býval už od dětství obviňován, že se chovám vůči jiným nafoukaně. A ve skutečnosti jsem byl jen plachý a nejistý. Lidé si často myslí o pochybujících, že naopak všechno vědí. Třeba obviňují z pýchy vědce, kteří jen ukrajují z nepoznaného, aniž by měli šanci dosáhnout absolutní pravdy.

Když jsem pracoval v novinách, navštívil naši redakci lidový vynálezce s mnohastránkovým důkazem, že lze překonat rychlost světla. Známý vysokoškolský profesor, kterého jsme oslovili, mu velice zevrubně a vlídně napsal, proč hypotéza odporuje fyzikálním zákonům. Naproti tomu jeden teoretický fyzik odpověděl na otázku z publika, jak se rozezná skutečný vědec od pouhého podivína, suše takto: „Podle počtu článků v recenzovaných časopisech.“ Byla to pravda, ne však správná odpověď.

Tomáš Tichák

Obsah Listů 1/2020
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.