Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2020 > Číslo 2 > Otázky pro Josefa Kuthana

Otázky pro Josefa Kuthana

Problémy s koronavirovou nákazou pohledem chemika

V Listech č. 6/2019 se vysokoškolský profesor pro obor organická chemie Josef Kuthan v článku Úvahy o vědě a výzkumu zmínil také o uměle syntetizovaném protivirovém

léku úspěšném proti AIDS. Proto jsme se zajímali, jak nahlíží na uplatnění podobných látek za současné pandemie.

-red-

Dennodenně čteme o nových nadějných léčivých látkách, často by si člověk skoro řekl, že už je vlastně vyhráno. Tyto zprávy však pokaždé vyšumí. Jak se tedy věci mají?

V době, kdy jsem poukazoval na úlohu cílené syntézy organických sloučenin vhodných k léčení virových onemocnění, jsem ještě netušil, že Koronavirus-COVID-19 šířící se v Číně ohrozí možnou pandemií i jiné oblasti světa včetně nás. Záměr nalézt nové syntetizované sloučeniny s definovanou molekulovou strukturou hypoteticky odvozenou na základě představ o jejich interakcích s daným virem je u nás reprezentován hlavně výzkumem týmu profesora Antonína Holého z Ústavu organické chemie a biochemie ČAV v Praze. Ve spolupráci s americkou farmaceutickou firmou Gilead Sciences se skutečně podařilo nalézt nová syntetická léčiva působící dokonce i proti neblahému virovému onemocnění AIDS. Tyto výsledky si zasloužily celosvětový ohlas již proto, že tak byla do značné míry zpochybněna dřívější skepse o možnostech syntetické chemie přispívat k problematice virologie. Není divu, že za současné kritické situace upoutal pozornost lékařů a virologů preparát REMDESIVIR a zmíněná firma jej poskytla k pokusu zasáhnout do kritického stavu jednoho z nakažených pacientů v České republice.

Jak jsem již ve vámi zmíněném článku připomněl, ve vědě je nutné mít vedle správné intuice také notnou dávku štěstí. To přeji nejen zmíněnému pacientovi, ale i původcům a dárcům preparátu. Nevím, zda až čtenář bude číst tyto řádky, bude či nebude toto přání naplněno.

Co konkrétně soudíte o přípravku Remdesivir?

Především jsem si dokonale prohlédl jeho molekulovou strukturu. Aniž bych chtěl čtenáře zatahovat do pro laiky stěží pochopitelné detailní struktury organických molekul, mohu jen přiblížit, že jde s ohledem na pestrost vazeb mezi atomy a jejich unikátní prostorové uspořádání o neobyčejně složitou molekulu, v níž lze spatřovat jako tři stavební kameny jistý nukleosid, derivát jedné z přirozených aminokyselin a také známější fenol, které jsou chemicky navázané na skelet kyseliny fosforečné. Ve srovnání s běžnými výlučně synteticky vyráběnými farmaceutickými preparáty jde o typ zřejmě zcela výjimečný. Publikovaný postup jeho syntézy ukazuje, že postupná příprava a následná spojení zmíněných komponent vyžaduje více než patnáct základních reakčních stupňů a konečný preparát se skládá ze dvou látek lišících se prostorově odlišnými molekulami připomínajícími levou a pravou ruku, z nichž molekula požadovaného léčiva je jen jednou z nich. Vedle spotřeby velkého množství různých činidel potřebných pro jednotlivé stupně syntézy se tak i v závěrečném stupni upotřebí jen polovina získaného produktu. Představa, že by podobně připravovaná léčiva měla šanci na použití v širším měřítku, s výjimkou exkluzivních výrobků mimořádně bohaté farmaceutické firmy, se mi zdá dosti iluzorní. Perspektiva výroby tak náročně syntetizovaných antivirotik se tak stává v mém pohledu dosti mlhavou.

Není to tedy aktuální cesta k výrobě účinného a použitelného léku proti novému koronaviru? Jaké je tedy podle vašeho názoru východisko ze současné pandemie?

Při systematickém výzkumu se snad může podařit zjistit žádané účinky třeba u nějakého snadněji dostupného meziproduktu, anebo prostě shodou okolností u látky s podstatně jednodušší molekulou. Náhoda opět může vyjít vstříc náležitě připraveným výzkumníkům. Širší veřejnost by zatím ale neměla být utěšována nadějí jen pod vlivem – právem – ceňovaného účinku některých látek podobné molekulové struktury již dříve syntetizovaných v kolektivech profesora Holého a jeho následovníků.

Přestože předpokládané epidemie vyvolané Koronavirem-COVID-19 v mnoha státech světa budou patrně odeznívat bez širšího použití syntetických virostatik, neznamená to dle mého soudu, že by vývoj uměle připravovaných preparátů ztratil zcela aktuální opodstatnění. Syntetická organická chemie bude v tomto směru stále nezastupitelná, ale hlavní směr preventivních opatření proti nákaze bude v nejbližších letech nepochybně zaměřen především na vývoj vakcíny a vytváření obranné reakce lidského organismu proti virovým nákazám. Hlavní tíhu odpovědnosti převezmou vedle lékařů-epidemiologů zřejmě již jen biochemici úspěšně kooperující s mikrobiology.

Josef Kuthan (1934) působil na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a na univerzitách v Jeně a Freiburgu.

Obsah Listů 2/2020
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.