Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2020 > Číslo 3 > Tomáš Tichák: Nepřesně o zániku Literárek

Tomáš Tichák

Nepřesně o zániku Literárek

Na serveru Aktuálně rekapituluje Karel Hvížďala pod titulkem historii slavného periodika, jehož poslední číslo vyšlo na konci května t. r. (Šestý konec Literárních novin, 28. 5.) Reagovat na blog by možná nebylo přiměřené nebýt věty: „V exilu vycházely jako občasník pod názvem Listy a v roce 1989 se vrátily opět do Prahy jako příloha Lidových novin.“ Tím spíš, že autorem není člověk narozený po revoluci, nýbrž renomovaný publicista, který strávil 12 let v exilu a byl přítomen, jak mohu osobně dosvědčit, třeba na proslulém festivalu za účasti představitelů čs. exilu 4. listopadu 1989 v polské Vratislavi, kde Vilém Prečan s Jiřím Pelikánem mj. rozdávali příchozím Čechům a Slovákům výtisky Listů a Svědectví.

Připomeňme tedy, že exilové Listy, jež skutečně na linii Literárek navázaly, vycházely v Římě od roku 1971 pravidelně dvouměsíčně. Dle statistiky Dušana Havlíčka v knize Listy v exilu vydal Jiří Pelikán v průběhu 19 ročníků 95 čísel, 9 dvojčísel a 14 mimořádných čísel, zvláštních čísel a příloh celkem na 8994 tiskových stranách. To zrovna nenaplňuje definici občasníku. Listy se po Listopadu nestaly přílohou Lidových novin, jak by se mohlo z blogu zdát, kdežto, jak vidno z obálky tohoto čísla, vycházejí – už padesátý rok – bez přerušení dodnes.

Blog zkresluje i novější historii samotných Literárek. Ty byly skutečně po Listopadu obnoveny nejprve jako příloha Lidových novin. V roce 1999 převzal po Vladimíru Karfíkovi vedení redakce novinář Jakub Patočka, charakterizovaný K. Hvížďalou jako ekologický aktivista. Čteme: „... celá redakce se vyměnila, odešli lidé jako Ivan Wernisch, Michal Ajvaz, Jiří Cieslar a další, po jejich odchodu náklad klesl na dva tisíce. Tento rok je možné považovat za pátý konec starých Literárních novin. Z novin s tradičním názvem se stal list marginální sekty.“

Není zde prostor popisovat vývoj podrobněji. Je pravda, že se LtN personálně postupně proměnily, nejvýrazněji ovšem až v roce 2005, kdy bývalí členové radakce založili časopis A2. Ve většině případů nebylo příčinou ideové směřování LtN, ale osobní důvody anebo nespokojenost s praktickým provozem prohloubená pracovním přetížením nepočetné redakce týdeníku. Náklad v té době činil nikoli dva, ale deset tisíc výtisků, a tvrzení o „listu marginální sekty“ je už vysloveně pejorativní. Patřili snad do ní například čelní Patočkovi podporovatelé Jaroslav Šabata, Alexandr Kliment a Ludvík Vaculík, nebo má být onou sektou levicové prostředí?

Vydávat kulturní týdeník bez dostatečné státní podpory v nedosti lidnaté zemi je ekonomicky neúnosné pro kohokoli. Proto nakonec v roce 2009 převzal vydávání LtN Miroslav Pavel. Ten letos v březnu v rozhovoru pro server Mediaguru odhadl roční ztrátu na 8–9 milionů korun. Literárky nezachránila ani proměna na měsíčník, ani deklarovaná změna linie: „Nemyslím si, že jsme levicoví... Pokud jsme levicoví, tak levicoví konzervativci. Spíš se na řadě věcí domluvím s Václavem Klausem než s lidmi kolem sociální demokracie.“ (Miroslav Pavel v témže rozhovoru.)

Zánik Literárních novin je smutná zpráva, znamená ochuzení vícehlasu, který jediný mů-že pomoci překlenout „kulturně-politický příkop“ (J. Šabata) v médiích i ve společnosti. Na rozdíl od zavádějících, ideologicky předpojatých zkratek.

(Autor byl v roce 2002 redaktorem Literárních novin.)

Tomáš Tichák

Obsah Listů 3/2020
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.