Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2020 > Číslo 5 > Petr Kolman: Vlastníci, SVJ a jeden nešvar

Petr Kolman

Vlastníci, SVJ a jeden nešvar

Mnozí z nás asi viděli skvělý film Vlastníci pojednávající o trablech vlastníků bytů ve společném domě. Jak by řekl klasik, je to prostě ze života. Vlastníků bytů je nyní v ČR mnoho set tisíc, a již z povahy věci mezi nimi jsou (a musí být) různá specifická stvoření. Svět (nejen) vlastnického bydlení byl, je a bude holt pestrý. Jelikož ovšem nejsem filmový kritik, ale právník, rád bych upozornil na jeden nešvar z oblasti spoŹlečenství vlastníků jednotek (SVJ). Rozmáhá se, že stanovy SVJ zavádějí povinnost členů společenství zaplatit smluvní pokutu, pakliže poruší stanovy. Někdo si řekne, tož sousedi něco poruší, třeba řádně neplatí do fondu oprav nebo „dělají nepořádek v kočárkárně“, tak ať zaplatí pokutu do společné kasy SVJ. Co je na tom? Teď asi mnohé čtenáře zklamu, ale dle dnešního českého práva nemožno do stanov SVJ vkládat ustanovení o smluvních ani jiných pokutách. A co je hlavní, zaplacení takové pokuty se nedá vynutit. Takže i když vaši aktivní sousedé-spoluvlastníci do stanov vašeho domu pro-aktivně (jak se dnes moderně říká) institut smluvní pokuty zařadili, je právně nevymahatelná, a tedy neúčinná. Jak by řekla Máňa, která uklízela na OPBH, taková pokuta není prostě směroplatná!

Řečeno odborněji, kolegům právníkům se omlouvám za zjednodušení, smluvní pokutou možno z prapodstaty „trestat“ pouze a jen porušení smluvní povinnosti plynoucí ze smlouvy (kontraktu), a ne ze stanov či třeba vyhlášky. Ostatně ani obec či kraj nemohou v rámci svých obecně závazných vyhlášek či nařízení obce (nebo kraje) zavádět smluvní pokuty pro někoho, vždy musí plynout z nějaké konkrétní smlouvy, ke které se strany svobodně a vážně zaváží. Totéž platí samozřejmě i pro SVJ, ani ony nemohou do stanov začleňovat smluvní pokuty, i když by se to třeba předsedům a výborům SVJ hodilo, jelikož s některými „vlastníky“ je opravdu těžké pořízení, viz i připomenutý film.

Ponaučení je, že smluvní pokuty do stanov SVJ nepatří, a pokud tam již jsou, jsou právně nevymahatelné. Takže pokud vás třeba nyní na podzim čeká schůze vlastníků SVJ a nějaký aktivní soused (jakého hrála ve filmu třeba paní Tereza Ramba-Voříšková) by zařazení takovéto pokuty do stanov SVJ navrhl, tak mu to rozmluvte!

JUDr. Petr Kolman, Brno

Obsah Listů 5/2020
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.