Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2020 > Číslo 5 > Ivan Puš: Olomoucká každodennost před 110 lety

Album

Ivan Puš

Olomoucká každodennost před 110 lety

Obrovský bicykl reklamní. Před ním bicykl normální a dětský.

In: Věda a práce: volné myšlenky na poli průmyslu, obchodu a řemesel. Praha. F. Šimáček, 28. 6. 1900, 8(20), s. 317.

Periodika, která svým nákladem a předpokládaným okruhem čtenářů stála na okraji olomoucké žurnalistiky, mimo jiné sociálnědemokratický list Olmützer Volkswille nebo Picknick-Presse, tiskový orgán Ženského dobročinného spolku (Frauen Wohltätigkeits-Verein), reflektovala častěji každodenní aspekty života ve městě. Tím, že v nich věčně nerezonovala témata česko-německých sporů, mohla být zachycena olomoucká každodennost.

Redakce Olmützer Volkswille tak např. otiskla sérii článků s názvem Olmützer Typen, v nichž charakterizovala zástupce některých běžných profesí, s nimiž se Olomoučané mohli ve městě setkat, jako např. listonoš, chůva, metař (Briefträger, Kindermädchen, Straßenkehrer).

Redakci novin také zjevně trápil fenomén bicyklů, když se někteří cyklističtí nadšenci dostávali do konfliktů s chodci: „Cyklisti, kteří neumí jezdit na kole, jsou hrozným zlem, které nemalou měrou zasahuje naše město. Nedávno jeden takový umělec poté, co delší dobu nacvičoval jízdu cikcak, přejel nohu staršímu muži; poté, co se přejetý vzpamatoval z prvotního šoku, uštědřil umělci jako odměnu a pochvalu za jeho výkon dvě řádně zasloužené facky. Strážníci musí být na základě nutné místní vyhlášky oprávněni nařídit každému, kdo není zjevně trénovaný jezdec, vést městem svůj bicykl podél těla, tedy alespoň dokud se bude pohybovat po frekventovanějších ulicích a náměstích.“ (Olmützer Volkswille, č. 5, 1. 4. 1910, s. 4.)

Ivan Puš

Obsah Listů 5/2020
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.