Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2020 > Číslo 5 > Blanka Kalinová: Konec jednoho časopisu

Blanka Kalinová

Konec jednoho časopisu

Svým 210. číslem se se Źsvětem dobrovolně loučí francouzský dvouměsíčník Le Débat vydáváný od roku 1980 předním pařížským nakladatelstvím Gallimard. Ve svém úvodníku zakladatel a vedoucí publikace Pierre Nora toto kolektivní rozhod-nutí vysvětluje kombinací důvodů ekonomických a ideových. Časopis obecného politicky-historicŹkého zaměření s jednotlivými čísly věnovanými vybranému tématu přestal odpovídat očekávání cíleného publika a novému přístupu k textu pod vlivem moderních technologií. Tendence dnešních čtenářů vybírat si pouze jednotlivé články přes internet je nejenom ekonomicky dlouhodobě neudržitelná, ale jde proti původnímu záměru časopisu, jenž hledal syntézu a snažil se dávat prostor polemizujícím názorům kolem ústřední otázky každého čísla. Tato záměrná názorová nuance a předem nevyhraněné ideologické stanovisko jsou v rozporu s dnes často převládajícím přístupem k informacím, hledajícím hlavně potvrzení vlastní pozice, a nikoliv její zpochybnění.

Během svého čtyřicetiletého trvání časopis publikoval řady autorů, kteří patřili nebo patří k významným osobnostem především francouzského politického, ekonomického, historického a kulturního života. Přispíval tu Claude Lévi-Strauss, Alain Finkielkraut, Jean-Pierre Le Goff a také Jürgen Habermas či Milan Kundera. Poslední vydané číslo se věnuje globalizaci a hospodářským a politickým změnám v očích ve Francii známých autorů jako Hélene Carrere d‘Encausse, Marcel Gauchet či zahraničních přispěvatelů jako Ivan Kratsev. Spolu se svými autory prošel Le Débat nevyhnutelně názorovým vývojem od hledání nových cest po útlumu existencialismu a strukturalismu až k podezření z pravicového reakcionářství. Úplné opominutí ekologie mezi komentovanými spoŹlečenskými a politickými změnami a úvodníková poznámka pod čarou o absenci reakce posledního čísla na COVID-19 však dokazují jisté odtržení redakce a autorů od současných myšlenkových a politických proudů a ilustrují fakt, že podobný formát a orientace těžko obstojí v dnešní honbě za aktualitou.

Osud, jaký dnes potkává Le Débat, není zdaleka ojedinělý i ve Francii, která se tradičně vyznačovala živou intelektuální diskusí, včetně na stránkách mnohých periodik. Les Temps modernes, časopis založený Jean-Paul Sartrem a Simone de Beauvoirovou a vydávaný také nakladatelstvím Gallimard, zanikl koncem roku 2018. Jiné podobné publikace však přetrvávají, jako například Revue des Deux Mondes nebo Esprit, kam přispíval současný prezident Emmanuel Macron. A hlavně nové vznikají, i když často jen v internetové podobě, jako La Vie des Ideés nebo AOC (Arguments, Opinions, Critiques). To ale zásadně nemění neveselou diagnózu zanikajícího dvouměsíčníku, a sice, že většina čtenářů dnes nemá dostatečnou trpělivost na dlouhé statě a privileguje slovo odborníka-specialisty před komplexním encyklopedickým přistupem. Jak poznamenává Marcel Gauchet, šéfredaktor časopisu Le Débat, dnešní doba raději naslouchá tvrzením think-tanků, pro které je důležitější právě „tank“ a méně „think“.

Blanka Kalinová

Obsah Listů 5/2020
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.