Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2020 > Číslo 6 > Jaroslav Navrátil: Nezanedbávat rozdíly

Jaroslav Navrátil

Nezanedbávat rozdíly

K Listům č. 5/2020

Texty Václava Žáka oceňuji, protože dokáže precizně formulovat to, co u mne má podobu (silného) pocitu. Za jeho pokračování v diskusi s Karlem Hrubým jsem zvláště vděčen. Jsem ročník 1940, takže jsem zažil většinu mutací komunistického systému. Teze K. Hrubého, že „společným znakem je struktura moci, soustředěná v jedněch rukou bez připuštění jakékoliv opozice“ (a tato struktura je po celou dobu stejná) je pravdivá na vysokém stupni abstrakce, na úrovni katedry politologie. V každodenním životě – pro mě a pro lidi, které jsem znal nebo ještě znám – byly důležité rozdíly všednodenního života, které byly patrny a sledovány nejen v průběhu času, ale i mezi různými zeměmi s komunistickými vládami, kde tato univerzální pravda také platila. Například Maďarsko – považované v 70. letech za „veselá kasárna“ – se vyznačovalo i vizuálně tím, že bylo prosto propagandistických plakátů a hesel. O Rumunsku se říkalo, že tam bylo nutno nechat si u policie zaregistrovat psací stroj a v Albánii i fotoaparát. Na tehdejší Jugoslávii se ona obecná politologická pravda také vztahovala (včetně věznění protititovské opozice na ostrově Goli otok v 50. letech), přitom rozdíly oproti ČSSR (možnost pracovat v zahraničí, dostupnost západního tisku aj.) byly takové, že na cestu do Jugoslávie se muselo žádat o výjezdní doložku. Ty rozdíly byly důležité, ovlivňovaly kvalitu života a také signalizovaly trhliny, které základní strukturu narušovaly. Ona sice nepřipouštěla institucionalizovanou politickou opozici, ale oponentní postoje existovaly, jak uvnitř oné struktury, tak mimo ni, v kultuře, sdílených hodnotách, životním stylu, názorové atmosféře na pracovištích aj. Tím se i ta struktura v různých dobách různě intenzivně narušovala. Jak v písni Anthem zpívá Leonard Cohen: There are cracks in everything that‘s how the light gets in. Je proto užitečné, když detaily fungování systému v různých dobách a komparativně v různých zemích jsou nebo budou předmětem výzkumu. Nejen pro lepší pochopení minulosti, ale i pro vyhnutí se dogmatické černobílé interpretaci dnešního světa. A je věci prospěšné, když to dělají i historici z generace, jež má k předmětu výzkumu časový odstup.

Jaroslav Navrátil

Obsah Listů 6/2020
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.