Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2020 > Číslo 6 > Patrik Eichler: Novinář (1924–2020)

Patrik Eichler

Novinář (1924–2020)

Antonín J. Liehm zemřel v nemocnici po krátké nemoci v pátek 4. prosince 2020 odpoledne, symbolicky se tak uzavírá i exilová kapitola Listů, mezi jejíž spolutvůrce nedílně patřil.

Antonín Liehm byl novinář. Tohle povolání mu nechtěli po listopadu 1989 v Československu a v ČR uznat. Novinář a publicista nebo novinář a filmový kritik, to prý že by ještě šlo, ale být jen novinář... Zlobilo ho to, protože právě novinář byl a věděl, že je to povolání nad jiné a povolání celoživotní. Liehmova novinářská mise začínala v ČTK, kde se učil složité události vystihnout v krátkém formátu agenturní zprávy, říkal pak, že v tiskové kanceláři by měla kariéra každého novináře začínat. Dále pak pokračovala především v Literárních novinách šedesátých let a Listech od jejich římského vzniku. Svůj vrchol, českým čtenářům vesměs utajený, pak našla v Liehmem založených Lettre International. Časopis orientovaný na mezinárodní dialog a postavený na překladech vycházel ve třinácti jazykových verzích – francouzské i španělské nebo dodnes existující německé. Otevřenost k  mezinárodnímu dialogu a zájem o další prostředí byly charakteristikami Liehmovy práce v Lettre a jen za práci na tomto časopisu by mu náleželo několik státních vyznamenání.

Trvalý zájem o svět byl přítomen v pravidelné Liehmově otázce: Co je nového? jež nikdy nebyla otázkou řečnickou, ale vždy se ptala, co je nového v knihkupectvích, jaké divadelní představení je středobodem diskusí v kulturní obci, kdo nově pronikl do veřejné debaty. Ptal se tak domácích i hostů a vždy se zlobil, když někdo nedokázal na otázku po charakteristikách kulturního a společenského dění odpovědět. Ukazovalo mu to na nedostatečnost denního intelektuálního provozu tu i onde.

Velikost a obsáhlost Liehmovy exilové novinářské práce čtenářům předkládají na šesti stech stranách Názory tak řečeného Dalimila (Praha 2014). Liehm byl nejaktivnějším autorem exilových Listů, napsal pro ně 122 textů během 19 let a spolupráce se nevzdal ani po jejich přesunu do vlasti. Do října 2015 v Listech pravidelně publikoval fejeton, později rozhovor. Až do svého úmrtí byl členem redakční rady, jíž také do roku 2016 předsedal.

Antonín Liehm byl český novinář žijící v Paříži. Do Prahy se vracet nechtěl, zpět do rodného města ho přivedla až v roce 2013 potřeba zdravotní péče pro jeho ženu a posléze i pro něj samého. Vazbu na Francii si ponechal, jak dokládá i jeho poslední přání zachycené v textu, kterým se se svým nestorem loučí německé Lettre: Aby jeho popel by rozptýlen v moři u pobřeží Bretaně.

Liehm si byl vědom hranic mezi názorovými proudy i svého místa v nich: „Řeknu to v ikonách: Byl Tigrid a Pelikán, SvědectvíListy. Jedni měli za sebou moc, a tudíž média, především rozhlas, druzí byli oponenty moci a jejích médií.“ V Liehmově a Pelikánově práci na Listech budeme pokračovat nadále. Svou soustrast nyní směřujeme především rodině a přátelům A. J. Liehma.

Patrik Eichler (1984) je novinář, zástupce ředitele Masarykovy demokratické akademie. Redaktor Listů.

Obsah Listů 6/2020
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.