Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2020 > Číslo 6 > Antonín Rašek: Dělají strany personální politiku dobře?

Antonín Rašek

Dělají strany personální politiku dobře?

Vyměnit za necelé tři roky polovinu ministrů, z toho pět z ANO a tři z ČSSD, není dobrou vizitkou personální práce politických stran koaliční vlády; opozice na tom není lépe. I když obhájci tohoto empiricko intuitivního stylu personální práce mohou říci, že je to důsledek náročných kritérií kladených na ministry. Zamýšlíme-li se však nad stavem české politické scény a výkonem exekutivní i zákonodárné moci, není těžké konstatovat, že za kritickou situací je nedostatečná personální činnost politických stran. Je to tématem sociologických výzkumů. Ve stranické personální politice podle nich vládne na jedné straně autoritářství a na druhé improvizace. Funkce na ministerstvech, v regionech, okresních úřadech a radnicích byly obsazovány převážně podle postavení ve straně. Ty se nepostaraly o přípravu nových osobností a neměly připraveny funkcionáře na výměnu politiků neúspěšných.

Vztah politiků zkušených a nastupujících je samostatný problém. Jako optimální se ukazuje zachovat kontinuitu a diskontinuitu věkových kohort, tzn. postupně nahrazovat již stárnoucí, opotřebované, neúspěšné či zklamavší politiky osobnostmi novými, ale již připravenými jak odborně, tak se zkušenostmi v nižších stranických, komunálních či exekutivních funkcích. To je v politických stranách závislé na počtu členů strany a sympatizantů, aby byl zajištěn dostatečný výběr. Počty členů stran však všeobecně klesají. Blížíme se tak americkému modelu, kde vedení stran hlavně organizují volby. V polistopadovém období jen málo hnutí a stran věnovalo personální práci systematičtější pozornost. Ponechávaly to na demokratickém stranickém výběru. Jen málo stran mělo promyšlený a kodifikovaný kariérní postup politiků od nejnižší komunální úrovně až po úroveň nejvyšší. Často jej ale nerespektovaly.

Nejproblematičtější je správný personální výběr do vládní exekutivy. Všeobecně je odmítán krajní názor, aby se při existenci politických stran sestavovaly vlády odborníků. Převažuje přitom mínění, že by politiky měli být jen předseda vlády, jeho místopředsedové a ministři. Zároveň se pokládá za přínosné, aby v řízených resortech byli i odborníky. A pokud jde o ostatní vládní funkce, počínaje náměstky ministrů, měli by všichni být kvalifikovanými státními úředníky, tj. odborníky.

Často diskutovanou personální problematikou je sociální, demografické a profesní složení politických stran. Nejčastěji se tento problém uvádí v souvislosti se zastoupením žen. Složení kandidátů politických stran do obou komor Parlamentu by mělo respektovat jak jejich politickou důvěryhodnost a přitažlivost pro voliče, tak i regionální zastoupení, především však budoucí odborné složení poslaneckého klubu, aby strana dokázala kvalifikovaně obsadit jednotlivé výbory.

Antonín Rašek

Obsah Listů 6/2020
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.