Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2021 > Číslo 1 > Hynek Skořepa: Zvítězí alej, nebo silnice?

Hynek Skořepa

Zvítězí alej, nebo silnice?

V Listech č. 4/2020 jsem v závěru článku Komu patří krajina? psal o osudech Svárovské aleje, stoletém lipovém stromořadí poblíž Velkých Opatovic na Boskovicku. Prosil jsem tenkrát čtenáře Listů o pomoc (podpis petice) s tím, že je před krajskými volbami, že snad krajští politici budou opatrní a pokusí se neodradit si vůči přírodě vnímavé voliče. Bohužel jsem se mýlil, předchozí krajská garnitura neudělala pro nalezení kompromisu ve věci aleje vůbec nic. Pořád opakovali, jak je (okresní) silnice významná a že přece nelze přijít o dotaci.

Nové vedení kraje je o poznání vstřícnější. Nedávno proběhlo na místě jednání za přítomnosti náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Lukáše Dubce (Piráti), který má na starost životní prostředí, projekty participace a otevřenosti. Musím říci, že pan náměstek Dubec byl prvním politikem, který opravdu naslouchal našim argumentům ve prospěch aleje. 29. ledna proběhlo krátké setkání přímo s hejtmanem Jihomoravského kraje Janem Grolichem (KDU--ČSL) cestou do Velkých Opatovic na setkání se starosty okolních obcí, L. Dubec byl také pří­tomen.

Pan hejtman nám vysvětlil složitou pozici současného krajského vedení, které kauzu převzalo po předchůdcích. Jan Grolich si moc dobře uvědomuje, a to je velmi pozitivní, že do stavu zaměstnanců Správy a údržby silnic JMK musí být co nejdříve zařazen arborista, který by měl stromy kolem silnic na starost. Vždyť ještě před třiceti lety býval sadař na každém cestmistrovství! Jak to dopadne se samotnou Svárovskou alejí, je ve hvězdách. Snad se podaří provést drobnou úpravu projektu tak, aby se několikasetmetrový úsek silnice ve Svárovské aleji nerozšiřoval a převážná část silnice z Velkých Opatovic směrem na Letovice byla rozšířena dle předloženého projektu. Pokud ne, zbývají totiž už jen špatná řešení – vykácení aleje, nebo propadnutí desítek milionů korun na opravu silnice, která ji skutečně potřebuje.

Bohužel jde o typický příklad selhání státní správy v ochraně přírody hned na několika úrovních (Město Velké Opatovice povolilo kácení, MěÚ Boskovice jako úřad obce s rozšířenou působností již v r. 2017 souhlasil s vydáním územního rozhodnutí k rekonstrukci silnice bez ohledu na alej, „životní prostředí“ Krajského úřadu JMK také nemělo k záměru žádné připomínky). Územní rozhodnutí, které vydal stavební úřad ve velkých Opatovicích, raději nebudu příliš komentovat. Jestliže se někdo nestydí napsat do rozhodnutí, že rekonstrukcí silnice, během které se vykácí více než 120 kusů stromů a odstraní rozsáhlé plochy křovin, dojde ke snížení negativních účinků dopravy na životní prostředí, pak rozhodně nejde o úředníka na svém místě. Navíc podle dotyčného pana inženýra opravou silnice nebude negativně ovlivněna krajina, zdraví obyvatel a životní prostředí! Skoro padesát stoletých lip je podle něj v naší krajině nic.

Stavební povolení, vydané Odborem dopravy MěÚ Boskovice jako speciálním stavebním úřadem, musel krajský úřad po odvolání zrušit pro závažná pochybení. Nač státní správu platíme, když není schopna (nebo ochotna) hájit přírodu a veřejný zájem? Bohužel nejde o ojedinělý případ. Pak ji musí bránit často vysmívaní občanští aktivisté, které předchozí náměstek hejtmana JMK (do voleb) veřejně nazýval „potížisty“. Nejde jen o „nějakých pár stromů“ ve Svárovské aleji (cituji vyjádření silničářů), jde o nás. „Příroda“ už nás má opravdu plné zuby! Dokonce předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nedávno prohlásila, že pokud světové společenství nezačne ohledně ochrany přírody ihned jednat, dospějeme do éry pandemií. Mladá ekologická aktivistka Greta Thunbergová ovšem na videokonferenci Jedna planeta, které v polovině letošního ledna předsedal francouzský prezident Macron, řekla: Živě z pařížského summitu Jedna planeta: Bla bla příroda, bla bla důležité, bla bla ambiciózní, bla bla zelené investice, bla bla zelený růst, bla bla naděje... to nás zamyká na desetiletí do dalšího ničení životního prostředí.Obávám se, že má pravdu. Mnohé takzvaně zelené projekty budou sloužit jen k tomu, aby na nich někdo vydělal.

Hynek Skořepa, Letovice

Obsah Listů 1/2021
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.