Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2021 > Číslo 1 > Alena Wagnerová: Jak jsem v Sársku zdomácněla

Alena Wagnerová

Jak jsem v Sársku zdomácněla

Jak se mi už několikrát stalo, i v tomto příběhu má prsty Milena Jesenská. Ve svém dogmatickém období v první polovině třicátých let několikrát zaútočila i na Peroutkovu Přítomnost. A jednou si k tomu vybrala reportáže Franty Kocourka o lokalitách bídy v tehdejší Praze, jejichž výsledkem byla dobročinná akce řady lidí. A právě toto řešení bídy individuální dobročinností místo usilování o změnu politického systému Jesenská napadla. Její článek, v tehdy stejně jako ona dogmatické Tvorbě, jsem znala; chtěla jsem ale vědět, co ji na Kocourkově reportáži tak pobouřilo. A pak se to stalo: Kocourkovy reportáže o pražské chudobě jsem našla, ale i jeho dvě další, jejichž titul mi přímo vyrazil dech: Ze sárského bojiště a Sársko pod hákovým křížem.

Dosud jsem vycházela z toho, a to byla má letitá zkušenost ze života mezi Prahou a Saarbrückenem, že v Čechách se o Sársku ví právě tak málo jako v Sársku o Čechách. A v Kocourkových reportážích šlo o sárský plebiscit v roce 1935, kterým Saarlanďané zvolili návrat do Německa. Že by o něm byly u nás psaly noviny, a těch článků o plebiscitu bylo víc, jsem si nedovedla představit.

Oč v sárském plebiscitu šlo, jsem ovšem věděla. Versaillskou smlouvou se Sársko v roce 1920 stalo mandátním územím Společnosti národů, spravovaným Francií, která jako součást válečných reparací získala právo těžit uhlí v sárských dolech. A v roce 1935 se měli obyvatelé Sárska rozhodnout pro zachování dosavadního stavu, nebo návrat k Německu. Dosud ale pro mne byl sárský plebiscit jakousi méně významnou, spíš lokální událostí, která už byla v sárském historickém povědomí skoro zapomenuta. Ale z Kocourkových reportáží jsem vyčetla, že šlo o událost evropského významu, takže při hlasování 15. ledna 1935 se v Saarbrückenu sešli novináři z celého světa. A toto všechno jsem se musela dozvědět z českého tisku od vynikajícího žurnalisty a rozhlasového komentátora Franty Kocourka, a ne v Saarbrückenu, kde od roku 1969 převážně žiji.

O tom, že plebiscit byl významnou událostí nejen v sárských, ale i evropských dějinách, se totiž v Sársku skoro nemluví. Sárští občané tehdy plnými devadesáti procenty hlasů s nadšením zvolili Německo hitlerovské. Ale přiznat to? Dnes se za toto své selhání mlčky sice stydí, ale na otázku, koho tehdy volili, uslyšíte téměř pohoršenou odpověď: No přece Německo! A proto jsem celá ta léta o plebiscitu skoro neslyšela, a vůbec nic o velkých shromážděních socialistických stran a jejich přísaze Hitlera nepodporovat.

Jistě, jinou volbu než návrat do Německa Sársko drcené světovou hospodářskou krizí a nezaměstnaností v podstatě nemělo, ale nižším počtem hlasů jen trochu přes padesát procent by bylo přece jen ukázalo nevůli stát se součástí nacistického Německa a Hitlerovi meze jeho možností. A ne mu dopřát obrovský úspěch, jímž posílil svou moc. Možná, že další vývoj v Evropě by pak byl vypadal trochu jinak a třeba by ani nedošlo k Mnichovské dohodě.

Mně samotné se Sársko tím, co jsem se díky Kocourkovi o sárském plebiscitu dozvěděla, nějak přiblížilo, jako bych tu najednou zdomácněla. Dosud jsem tu jen žila. Sice ráda, protože žít na hranici, v tomto případě Francie, znamená vždycky obohacují konfrontaci dvou různých životních stylů. A v tomto případě zmírňuje i určitou provincialitu, kterou si Sársko v sobě nese. Ale jakýsi odstup přece jen zůstal. Alsasko znám například daleko líp než Sársko a je mi svým letitým bojem za zachování svého etnika bližší. Ale teď jsem v Sársku skutečně zdomácněla a začaly mne zajímat jeho dějiny. Jenže zdomácnět ještě neznamená domov. Někde žít, někde zdomácnět a někde mít domov, jsou tři různé kategorie. Domov znamená především mít společné my, podílet se na dějinách země, které má člověk v sobě a kterým se nemusí učit, jako když má někde zdomácnět. V tomto smyslu je můj domov stále ještě v Čechách a na Moravě.

Alena Wagnerová

Obsah Listů 1/2021
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.