Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2021 > Číslo 1 > Knihy

Knihy 1/2021

Uvnitř. Průvodce hlubinami mozku

– Tři Portugalky, dvě osvětové publicistky a jednu malířku, uchvátil pokrok neurověd natolik, že podle vlastních slov „přečetly spoustu článků a knih“ a pak se pokusily (s pomocí několika odborných poradců) své uchvácení sdělit co nejširšímu kruhu čtenářů každého věku od deseti let. Troufám si říci, že výsledek předstihuje všechna očekávání: prostými slovy nám přiblížily ten neúžasnější útvar, o jakém ve vesmíru víme. Čtenář každého věku a vzdělání si uvědomí, jaký zázrak nosíme v hlavě, co jsme se o něm díky vědě dověděli a co dosud nevíme. Věcná data (86 miliard neuronů v 1300 gramech hmoty) se prolínají s hlubokými filozofickými problémy (Vědomí, kde jsi? A kde nejsi?). Čtenář je vtažen do putování mozkem otázkami a úkoly (Prozkoumej své sny. Představ si, že můžeš změnit tělo). Vynalézavé ilustrace nejenom usnadňují pochopení textu, ale přinášejí navíc radost.

V textu se našlo místo i pro specifiku mozků zvířat (Sloni jako lidé si mezi sebou vytvářejí citová pouta a jsou empatičtí), prehistorii dnešních neurověd (Aristotelés považoval mozek za pouhý článek chladicího systému, který měl chladit naše ohnivé srdce) a zejména pro nenásilně a soustavně zapojovanou psychoterapii (Budeš svobodnější, pokud nebudeš žít v obležení nadbytečných technologií. Zkus to). Nakonec nám autorky řeknou, co je při práci na knize nejvíce nadchlo a překvapilo, a seznámí nás s tím, jak se k výzkumu mozku dostali jejich poradci.

Nepochybuji o tom, že čtenář zatouží se poučit po mozku i odjinud, ale sáhne také po další knize autorek pod názvem Venku, která u nás loni vyšla.

Isabel Minhós Martins, Maria Manuel Pedrosa, Madalena Matoso: Uvnitř. Průvodce hlubinami mozku, z portugalštiny přeložila Barbora Müllerová, Baobab, Praha 2019, 366 s.

-jn-

Čas změny. Moravský a slezský venkov od zrušení poddanství po Velkou válku

– Polovina devatenáctého století byla milníkem pro národní diferenciaci obyvatelstva v českých zemích i rozvoj moderní politiky. Oba motivy procházejí stránkami knihy, která se regionálně soustředí na jedenáct vybraných okresů na Moravě a v rakouském Slezsku. Skupina autorů zjišťuje, že venkovské obyvatelstvo vstupovalo do sledovaného období s vlastním sebepojetím, skrze které interpretovalo přicházející modernizační impulsy ať už organizační (zvyšování výnosů, možnost žádat o náhrady škod anebo půjčky), národní anebo politické. Jsou si přitom vědomi, a sami to formulují, že prameny k výzkumu jsou k dispozici takřka výhradně pro vesnickou elitu – učitele, faráře, úředníky velkostatků. Zvlášť zmiňují slabou dostupnost pramenů pro polsky hovořící oblasti Slezska.

Přes jazykovou odlišnost ovšem, píší autoři, „principy národnosti a občanství jako koncepty individuální a společenské identity získávají u většiny venkovanů na významu až po překování izolace venkovských společenství“, k čemuž došlo jak díky rozvoji komunikací, tak modernizačním opatřením státu. Díky sbližování měst a venkova pronikaly na venkov také nové politické proudy, mj. sociální demokracie díky tomu, že lidé z venkova chodili pracovat do městských továren. Takže lze koncem devatenáctého století popsat konflikt mezi dělící „konzervativně katolický a pokrokářský tábor,“ do kterého patřili právě i sociální demokraté. „Jeho jádrem byl,“ píší autoři, „hodnotový nesoulad mezi zastánci sekularizace vzdělání, výchovy a  společnosti celkově a zastánci náboženských hodnot a normativní role institucionální církve.“

Pavel Cibulka, Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Milan Řepa: Čas změny. Moravský a slezský venkov od zrušení poddanství po Velkou válku, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2021, 421 s.

-pe-

Knihy všech ročníků

Obsah Listů 1/2021
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.