Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2021 > Číslo 2 > Cena Pelikán 2020: Zuzana Kusá

Cena Pelikán 2020: Zuzana Kusá

Socioložka Zuzana Kusá spojuje ve své osobě akademickou erudici a veřejné angažmá. Dlouhodobě se odborně věnuje tématu chudoby a sociálního vyloučení, což ji postupně od dat a metod přivádí ke sledování proměn, k jakým dochází při vnímání pojmů spravedlnosti, solidarity či důstojnosti ve veřejné debatě nejen o sociální politice. Zuzana Kusá publikuje ve slovenském tisku a vystupuje v médiích, staví chudobu coby téma do středu veřejné debaty a upozorňuje i na řadu motivů, jež o chudobě nevíme anebo nechceme vědět. Nejen proto rozhodla kapitula koncem roku 2020 o přiznání 17. ceny Pelikán právě Zuzaně Kusé. Laureátka se pak společně s autorem laudatia sociologem Danielem Gerberym, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a expremiérem a členem redakční rady Listů Vladimírem Špidlou zúčastnila debaty pod názvem Covid – chudoba – solidarita. Jak nás zasáhl virus nerovnosti.

Obvykle při slavnostním večeru udílení ceny Pelikán nejprve předáváme cenu, čteme laudatio, a pak vedeme debatu. Trvající koronavirová pandemie nás přiměla pořadí obrátit. Debata proběhla on-line 23. března 2021, laudatio otiskujeme níže na úvod záznamu z debaty a fyzické předání ceny zatím čeká na všeobecné zlepšení zdravotní situace.

Laudatio Daniela Gerberyho

O každej krajine možno porozprávať viacero príbehov. V kolektívnej pamäti Slovenska nájdeme príbeh úspešného prechodu k trhovej ekonomike, obraz tatranského tigra, lídra reforiem, či oázy robustného sociálneho štátu. Málokto bol taký úspešný v podrývaní týchto dominantných obrazov a príslušného hegemonického diskurzu ako Zuzana Kusá. Aj vďaka nej sa vo verejnom priestore začali objavovať hlasy tých, ktorí boli prehliadaní, vytláčaní na okraj spoločnosti i záujmu.

Zuzana dlhé roky kultivovala verejný diskurz otváraním tém sociálnej spravodlivosti, sociálnych práv a odstraňovania nerovností. Písaním o chudobe, sociálnom vylúčení a o ich medzigeneračnom prenose búrala stereotypy a mýty, na ktoré bolo Slovensko vždy bohaté. Zároveň sa pokúšala o scitlivenie jednostranného ekonomizujúceho myslenia tvorcov verejných politík, poukazujúc na priepasť medzi formálnym priznaním práv a možnosťami ich reálneho výkonu.

Tieto aktivity vo verejnom priestore úzko súvisia s tým, čo Zuzana robí ako sociologička – ako jedna z kľúčových postáv sociológie na Slovensku. Aj tu sa venuje témam súvisiacim s ľudskou dôstojnosťou, či trecím plochám medzi individuálnymi biografiami a veľkými dejinami. Prejavuje sa to napokon aj v rozvíjaní metodologických postupov, ktoré umožňujú zachytiť celistvosť situácie človeka. Tak ako vo verejnom písaní aj v sociológii sa možno spoľahnúť na Zuzanino kritické oko a pero a na jej snahu o kultiváciu sociologického remesla a jeho ďalšieho smerovania.

Pri tom všetkom, čo v súčasnosti zažívame na Slovensku, je úloha kritických verejných intelektuálov a intelektuálok dôležitá. Je to dobrý pocit vedieť, že medzi nimi je aj Zuzana.

Obsah Listů 2/2021
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.