Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > Chvalořeč na Zuzanu Kusou

Cena Pelikán 2020 Zuzaně Kusé

Sedmnáctou držitelkou ceny Listů je slovenská socioložka Zuzana Kusá. Předání ceny je zatím odloženo kvůli protiepidemickým omezením. Debata, která je součástí udíllení ceny, proběhla 23. 3. 2021 online ve spolupráci s Masarykovou demokratickou akademií na téma Covid – chudoba – solidarita. jak nás zasáhl virus nerovnosti. Účastníky byli kromě laureátky sociolog Daniel Gerbery, novinářka Apolena Rychlíková a ředitel Masarykovy demokratické akademie, bývalý předseda vlády a eurokomisař Vladimír Špidla. Záznam lze zhlédnout na Facebooku.

Zuzana Kusá

Laudatio Daniela Gerberyho

O každej krajine možno porozprávať viacero príbehov. V kolektívnej pamäti Slovenska nájdeme príbeh úspešného prechodu k trhoŹvej ekonomike, obraz tatranského tigra, lídra reforiem, či oázy robustného sociálneho štátu. Málokto bol taký úspešný v podrývaní týchto dominantných obrazov a príslušného hegemonického diskurzu ako Zuzana Kusá. Aj vďaka nej sa vo verejnom priestore začali objavovať hlasy tých, ktorí boli prehliadaní, vytláčaní na okraj spoločnosti i záujmu. Zuzana dlhé roky kultivovala verejný diskurz otváraním tém sociálnej spravodlivosti, sociálnych práv a odstraňovania nerovností. Písaním o chudobe, sociálnom vylúčení a o ich medzigeneračnom prenose búrala stereotypy a mýty, na ktoré bolo Slovensko vždy bohaté. Zároveň sa pokúšala o scitlivenie jednostranného ekonomizujúceho myslenia tvorcov verejných politík, poukazujúc na priepasť medzi formálnym priznaním práv a možnosťami ich reálneho výkonu. Tieto aktivity vo verejnom priestore úzko súvisia s tým, čo Zuzana robí ako sociologička – ako jedna z kľúčových postáv sociológie na Slovensku. Aj tu sa venuje témam súvisiacim s ľudskou dôstojnosťou, či trecím plochám medzi individuálnymi biografiami a veľkými dejinami. Prejavuje sa to napokon aj v rozvíjaní metodologických postupov, ktoré umožňujú zachytiť celistvosť situácie človeka. Tak ako vo verejnom písaní aj v sociológii sa možno spoľahnúť na Zuzanino kritické oko a pero a na jej snahu o kultiváciu sociologického remesla a jeho ďalšieho smerovania. Pri tom všetkom, čo v súčasnosti zažívame na Slovensku, je úloha kritických verejných intelektuálov a intelektuálok dôležitá. Je to dobrý pocit vedieť, že medzi nimi je aj Zuzana.


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.